Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                …..ngày….tháng….năm…….

 

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC

SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

                                Kính gửi:..........................................................................

Tên tôi là:...........................................................................................................

CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................

Hiện đang công tác tại:.........................................................................................

Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:...................................................................................................

(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)

Phường (xã):......................................................................................................

Quận (huyện):....................................................................................................

Thành phố (tỉnh):...............................................................................................

Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:................................................................

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:.....................................................................

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:...........................................................................

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.................................................

           Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và....................................................................................................................

......................................................................................................................

           Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

           Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

 

 

                                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kèm theo đơn này có

 01 bản sao hợp đồng

 thuê nhà ở số………

-------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;