1. Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Công ty luật Minh Khuê cung cấp khách hàng mẫu đơn mua nhà thuộc sở hữu nhà nước để tham khảo. Thông tin pháp lý vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi:..........................................................................

Tên tôi là:...........................................................................................................

CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................

Hiện đang công tác tại:.........................................................................................

Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:...................................................................................................

(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)

Phường (xã):......................................................................................................

Quận (huyện):....................................................................................................

Thành phố (tỉnh):...............................................................................................

Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:...........................................................

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:...............................................................

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:..................................................................

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.......................................

Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và ....................................................................................................................

......................................................................................................................

Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn này có 01 bản sao hợp đồng thuê nhà ở số………

>> Tham khảo dịch vụ: Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai

>> Xem thêm:  Cách hợp thức hóa nhà xây dựng không phép theo quy định mới 2021 ?

2. Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Phụ lục 12) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC SỐ 12

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi: ……………………………

Họ và tên người đề nghị là: .......................................................................................

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số .........................cấp ngày........./........./.........tại ......................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ................tại: .....................................................

Và vợ (chồng) là: ............................. CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .....................cấp ngày........./........../.........tại ..............................................................

Hộ khẩu thường trú tại: ................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị ……….. (ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết cho tôi mua nhà ở tại địa chỉ

- Hợp đồng thuê nhà ở số .................ký ngày........./......../.........với diện tích cụ thể sau:

- Tổng diện tích nhà ở đang sử dụng: ..............m2, trong đó:

+ Diện tích theo hợp đồng thuê nhà: DT nhà............m2; DT đất ...............m2

+ Diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà: DT nhà .........................m2; DT đất ..................m2 (nếu có)

Diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng này tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp, khiếu kiện, hiện nay đã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện trạng:.........................................................................
...............................................................

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan như sau:

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3.................................................................................................................................

Hộ gia đình tôi (bao gồm các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở từ đủ 18 tuổi trở lên) thống nhất cử ông (bà)..... , CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số .............. cấp ngày ......../......../..... tại ............. là đại diện các thành viên trong hộ gia đình để ký hợp đồng mua bán nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm:

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là.....................

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là.....................

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là.....................

...................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về mua bán nhà ở và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

(Ghi rõ kèm theo đơn này là bản vẽ sơ đồ, vị trí nhà ở, đất ở đề nghị mua)

Các thành viên trong hộ gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà
ký và ghi rõ họ tên

………., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo đơn đề nghị mua nhà ở cũ

Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ có diện tích theo hợp đồng thuê nhà ở

Diện tích nhà ở theo hợp đồng

Xác nhận của Bên cho thuê nhà ở
(ký tên, đóng dấu)

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở có cả diện tích theo hợp đồng thuê và có diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê

Sơ đồ

Sơ đồ

Diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê

Diện tích nhà ở nằm ngoài hợp đồng thuê

Xác nhận của Bên cho thuê đối với diện tích theo hợp đồng thuê

Chữ ký của các hộ liền kề đối với diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà ở

Xác nhận của UBND cấp xã
................................................

Diện tích nằm ngoài hợp đồng mà ông (bà) ..
.....................................................................
đang sử dụng tại địa chỉ số .........................
....................................................... hiện nay là không có tranh chấp, khiếu kiện trong sử dụng nhà ở, đất ở, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TM. UBND ..............
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Trong trường hợp người mua chỉ có diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở thì chỉ sử dụng bản vẽ sơ đồ nhà ở theo ví dụ 1 và chỉ cần có đóng dấu xác nhận của Bên cho thuê nhà ở.

- Trong trường hợp người mua có cả diện tích ngoài hợp đồng thuê nhà ở thì lập sơ đồ theo ví dụ 2, trong đó phải thể hiện rõ cả diện tích theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp đồng. Bên cho thuê nhà ở đóng dấu xác nhận đối với diện tích theo hợp đồng; đối với diện tích ngoài hợp đồng thì có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề và có xác nhận của UBND cấp xã nơi có nhà ở về diện tích nằm ngoài hợp đồng là không có tranh chấp, khiếu kiện.

>> Xem thêm:  Ban công được phép xây dựng thò ra ngoài bao nhiêu ? Diện tích ban công được phép xây dựng tói đa là bao nhiêu?

3. Tư vấn viết đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước ?

Xin chào luật sư ! Tôi xin hỏi về nhà thuộc sở hữu nhà nước Tôi đang sống tại nhà ở tập thể của công ty. Nhà được xây từ thời Pháp,sau đó bàn giao cho Công ty quản lý và thuê làm trụ sở từ trước năm 1982 , nay nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Hiện nay Công ty đã có trụ sở riêng nhưng vẫn không bàn giao lại nhà đang thuê cho cơ quan nhà nước, tôi xin hỏi như vậy có đúng với chính sách của nhà nước không? Nếu muốn viết đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước trong trường hợp này thì em phải viết như thế nào? , tiêu đề của đơn ghi như thế nào và gửi đơn cho cơ quan ban ngành nào giải quyết ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: V.B

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi : 1900.6162

Trả lời:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

Thứ nhất, bạn đang sống tại nhà ở tập thể của công ty. Nhà được xây từ thời Pháp, sau đó bàn giao cho Công ty quản lý và thuê làm trụ sở từ trước năm 1982 , nay nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay Công ty đã có trụ sở riêng nhưng vẫn không bàn giao lại nhà đang thuê cho cơ quan nhà nước . Như vậy theo chính sách của nhà nước đối với trường hợp này như sau:

Đối với nhà tập thể mà bạn đang sinh sống đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng thì bạn cần làm đơn gửi đến Công ty để yêu cầu sửa chữa. Qua đó nếu Công ty không xử lý đối với vấn đề trên thì gia đình bạn cũng như người dân sinh sống tại đây nên thực hiện chính sách di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đối với các hộ đã được Nhà nước bố trí thuê chung cư, bố trí đất: Chỉ xem xét hỗ trợ phần tự sửa chữa thêm (nếu có) và hỗ trợ di chuyển theo quy định

Thứ hai, Đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

>> Tải File đính kèm : https://luatminhkhue.vn/LMK/article/don-xin-mua-nha-o-thuoc-so-huu-nha-nuoc.docx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN MUA NHÀ Ở THUỘC

SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi:..........................................................................

Tên tôi là:...........................................................................................................

CMND số:....................................... cấp ngày……………tại................................

Hiện đang công tác tại:.........................................................................................

Hộ khẩu nơi thường trú:.......................................................................................

Chúng tôi có thuê nhà ở của quý cơ quan:

Tại căn nhà số:...................................................................................................

(Ghi rõ địa chỉ, kể cả số tầng)

Phường (xã):......................................................................................................

Quận (huyện):....................................................................................................

Thành phố (tỉnh):...............................................................................................

Theo hợp đồng số:…………………….ngày.........................................................

Cấp nhà ghi trong hợp đồng:...............................................................................

Diện tích sử dụng ghi trong hợp đồng:................................................................

Diện tích đất ở ghi trong hợp đồng:.....................................................................

Giá tiền thuê nhà hàng tháng là:...........................................................................

Gia đình chúng tôi đã trả tiền thuê nhà hết tháng:.................................................

Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở cho các hộ đang thuê ở. Vậy chúng tôi đề nghị Hội đồng bán nhà ở và....................................................................................................................

......................................................................................................................

Cho chúng tôi được mua căn nhà trên.

Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở và hứa sẽ tạo điều kiện để quý cơ quan thực hiện việc đo, vẽ, xác định giá nhà.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ đô thị mới nhất

4. Bên bán không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mua nhà?

Kính chào luật sư, Tôi có mua 1 căn nhà tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Căn nhà này là tài sản riêng của vợ (người chồng nhà đó đã ký giấy khước từ tài sản, thỏa thuận công chứng là tài sản riêng của vợ). Tôi đã làm hợp đồng mua bán sang tên, ủy quyền công chứng. Tôi gia hạn cho bà vợ kia sau 10 ngày phải chuyển đi. Tuy nhiên, sau 10 ngày tôi đến thu nhà thì bà vợ kia bỏ đi vì nợ nần nhiều, nhà cũng bán rồi. Còn ông chồng không hay biết vì bà vợ không thông báo. Tôi đã gọi điện cho bà vợ kia thì không liên lạc được. Tôi gọi cho ông chồng thì ông chồng nằng nặc không chịu dọn đi.
Nay tôi phải làm sao để giải quyết trường hợp thu nhà này?
Tôi xin cảm ơn!
Người gửi: H

>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Hiến pháp 2013 quy định như sau:

"Điều 22.

1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp.

2. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định."

Theo như bạn trình bày thì có thể hiểu các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất bên bán đã chuyển giao xong cho bên bạn chỉ còn đợi họ chuyển đi nữa thôi. Và do đây là tài sản riêng của người vợ nên hợp đồng mua bán nhà của bạn và bên bán không liên quan gì đến chồng của người bán. Nên khi thời gian bạn gia hạn cho bên bán phải chuyển đi đã hết mà chồng của người bán không chịu chuyển đi; nếu bạn tiếp tục thuyết phục mà người đó vẫn nhất quyết không chịu dọn đi thì hành vi của người này sẽ bị coi là xâm phạm chỗ ở của người khác. Trong trường hợp này, bạn nên thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền như công an; UBND... để kịp thời giải quyết vấn đề này.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp quyền sở hữu nhà khi xây dựng không đúng giấy phép ?

5. Tư vấn giải đáp về hợp đồng đặt cọc mua nhà?

Kính chào Công ty luật Minh Khuê ! Tôi có 1 căn hộ chung cư 311B, căn của tôi và căn 311A tách ra từ căn 311 và chưa làm sổ đỏ. Tôi và chủ nhà 311A mua lại bằng hợp đồng ủy quyền với 2 người chủ cũ. Tôi muốn bán nên đã nhận 20 triệu và ký hợp đồng đặt cọc với người mua nhưng do phát sinh mâu thuẫn nên không bán cho họ nữa.
Tôi đã gửi trả họ 20 triệu vào tài khoản ngân hàng có biên lai nhưng họ đòi tôi 40 triệu. Giờ tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp tôi xem trong trường hợp này tôi không đứng tên trên hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, không có sổ đỏ, tôi chỉ có hợp đồng ủy quyền dử dụng thì hợp đồng đặt cọc tôi ký với người mua có hiệu lực pháp lý không? Tôi đã hoàn trả tiền đặt cọc thì họ có kiện được tôi không?
Tôi xin chân thành cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi :1900.6162

Trả lời :

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn vấn đề của bạn như sau:

Trong trường hợp của bạn, bạn đã ký kết hợp đồng đặt cọc với người mua. BLDS quy định Đặt cọc như sau:

" 1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

Trường hợp này, hai bên đã ký kết với nhau bằng văn bản và bạn cũng đã nhận 20 triệu tiền đặt cọc từ phía bên đặt cọc mua nhà nhưng do phát sinh mâu thuẫn nên không bán cho họ nữa. Bạn chưa cung cấp thêm cho chúng tôi biết rằng trong hợp đồng đặt cọc bạn ký kết với bên mua có thỏa thuận gì về việc phạt vi phạm hợp đồng đặt cọc không hay hợp đồng đặt cọc giữa hai bên có công chứng chứng thực hoặc có người làm chứng không để đảm bảo yếu tố pháp lý của hợp đồng này đúng pháp luật. Nếu không có thỏa thuận gì thì bạn thuộc đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Do đó, bạn sẽ phải hoàn trả lại bên đặt cọc 20 triệu và số tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa hai bên.

Theo đó, bạn muốn biết trong trường hợp này bạn không đứng tên trên hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, không có sổ đỏ, chỉ có hợp đồng ủy quyền sử dụng thì hợp đồng đặt cọc bạn ký với người mua có hiệu lực pháp lý không. Theo quy định tại Điều 122 Bộ Luật Dân sự (BLDS) thì hình thức giao dịch dân sự (hợp đồng đặt cọc) quy định thoả thuận về đặt cọc là một giao dịch dân sự. Do đó, việc đặt cọc “chỉ có hiệu lực” khi có đủ các điều kiện về chủ thể ký kết, về nội dung và hình thức hợp đồng và hợp đồng phải được lập thành văn bản: Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, việc đặt cọc để tiến hành hợp đồng bán nhà, nếu như quyền sở hữu nhà thuộc về bạn thì bạn có thể tiến hành hợp đồng đặt cọc với đầy đủ quyền năng (chiếm hữu, sử dụng, định đoạt). Trong trường hợp bạn mới chỉ được ủy quyền sử dụng, thì bạn chỉ được tiến hành sử dụng căn nhà này mà không được định đoạt số tài sản này. Vì vậy, có thể xem xét hợp đồng vô hiệu theo quy định của BLDS:

"Điều 122. Giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác."

"Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội."

Hậu quả của giao dịch vô hiệu sẽ được xác định:

"Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định."

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẳn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ?

Câu hỏi thường gặp về đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ?

Câu hỏi: Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Trả lời:

Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 quy định các loại nhà ở sau đây thuộc sở hữu nhà nước:

"1. Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

3. Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

4. Nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở."

Câu hỏi: Giáo viên dạy ở vùng sâu, vùng xa có được mua nhà ở xã hội không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 2014, giáo viên đến công tác tại vùng sâu, vùng xa thuộc các đối tượng được thuê nhà ở công vụ - một hình thức khác của nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Mặt khác, Khoản 1 Điều 82 của Luật này quy định như sau:

"a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 9 Điều 49 của Luật này chỉ được thuê nhà ở;"

Theo đó, giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa không được mua nhà ở xã hội mà chỉ được thuê nhà ở công vụ.

Câu hỏi: Có nhà ở xã hội nhưng không ở thì có được bán không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 83 của Luật Nhà ở 2014 quy định về việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước như sau:

"d) Trường hợp cho thuê, bán nhà ở cũ thì nhà ở đó phải không có khiếu kiện, tranh chấp về quyền sử dụng và thuộc diện được cho thuê hoặc được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở."

Theo đó, nếu có đủ các điều kiện nói trên thì hoàn toàn có thể bán nhà ở xã hội hiện không sử dụng.