1. Giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim bối cảnh tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP thì vi phạm quy định về sản xuất phim có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm mất uy tín mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh. Theo quy định mới, hành vi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam sẽ bị xử phạt nặng nề, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Điều này không chỉ nhấn mạnh sự cần thiết của việc cung cấp thông tin chính xác và minh bạch, mà còn đặt ra một tiêu chuẩn cao về trách nhiệm trong quá trình sản xuất và phát hành các tác phẩm điện ảnh. Việc thực thi nghiêm túc những quy định này sẽ giúp bảo vệ ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam khỏi những rủi ro tiềm tàng và đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này trong thời gian tới.

Để khắc phục hậu quả của việc vi phạm quy định về sản xuất phim, biện pháp được áp dụng là buộc nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam. Điều này áp dụng trong trường hợp vi phạm các điều khoản nhất định, bao gồm cả hành vi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và các hành vi khác như quy định tại điểm a của khoản 2. Quy định này đặt ra một cơ chế rõ ràng và cụ thể để xử lý các vi phạm, đồng thời khuyến khích sự tuân thủ đúng đắn và trách nhiệm từ phía các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim. Điều này cũng là một biện pháp nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động sản xuất và phát hành phim, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh tại Việt Nam.

Chế tài đối với hành vi giả mạo thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam đã được định rõ và cụ thể như sau:

- Phạt tiền có thể lên đến mức từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc và cần thiết của việc tuân thủ quy định và cung cấp thông tin chính xác trong quá trình xin cấp giấy phép.

- Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải đối diện với biện pháp buộc nộp lại giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp. Điều này đảm bảo rằng những tổ chức hoặc cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước hậu quả của hành vi sai trái của mình, đồng thời tôn trọng quy định và quyền lợi của cộng đồng và ngành công nghiệp điện ảnh.

 

2. Cơ quan thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim bối cảnh tại Việt Nam khi thông tin là giả mạo?

Tại Điều 13 Luật Điện ảnh 2022 thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra quyết định mạnh mẽ thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam trong những trường hợp sau đây, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chất lượng trong ngành điện ảnh:

- Vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật này trong quá trình sản xuất phim, đặt ra một tiêu chuẩn cao về trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm này không chỉ là một vi phạm hành chính mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp điện ảnh.

- Trong trường hợp thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép là giả mạo, quyết định thu hồi Giấy phép là cần thiết để ngăn chặn sự lạm dụng và bảo vệ tính minh bạch của quá trình cấp phép. Điều này cũng là một biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các hành vi gian lận và đảm bảo rằng chỉ những tổ chức và cá nhân đáng tin cậy mới được phép hoạt động trong ngành điện ảnh.

Trước tình hình nghiêm trọng của việc thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bị giả mạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra quyết định mạnh mẽ thu hồi Giấy phép. Điều này không chỉ là biện pháp cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình cấp phép mà còn là sự khẳng định rõ ràng về sự nghiêm túc trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết định này cũng là một thông điệp mạnh mẽ đến tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, khẳng định rằng chỉ có sự tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành này.

 

3. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 45 trong Luật Điện ảnh 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ủy quyền là cơ quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực điện ảnh và đảm nhận các trách nhiệm sau đây:

- Ban hành hoặc đề xuất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điện ảnh, cũng như định hình chiến lược và kế hoạch phát triển trong lĩnh vực này.

- Phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về pháp luật liên quan đến điện ảnh, từ đó nâng cao nhận thức và tuân thủ của cộng đồng điện ảnh về các quy định pháp luật.

- Đóng vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và quản lý tiêu chuẩn quốc gia, các quy chuẩn kỹ thuật trong các hoạt động điện ảnh; cũng như phát triển hệ thống chỉ tiêu thống kê và cơ sở dữ liệu ngành điện ảnh, giúp tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển bền vững cho ngành này.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện ảnh. Điều này đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, đồng thời tạo ra cơ hội cho các nhà làm phim trẻ có thể phát triển và tỏa sáng trong ngành.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, từ việc tạo ra cơ hội hợp tác sản xuất phim đến việc quảng bá và xúc tiến phát triển điện ảnh cả trong nước lẫn quốc tế. Điều này không chỉ là cơ hội để trao đổi văn hóa mà còn là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao uy tín và vị thế của ngành điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

- Tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động điện ảnh. Việc này không chỉ giúp cải thiện chất lượng sản phẩm mà còn thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong ngành điện ảnh, từ các kỹ thuật quay phim mới đến các công nghệ hiện đại trong sản xuất và làm phim.

- Thực hiện quản lý việc cấp và thu hồi giấy phép trong lĩnh vực điện ảnh; đồng thời có quyền dừng phổ biến phim theo thẩm quyền khi cần thiết. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và chất lượng trong việc cấp phép hoạt động điện ảnh, đồng thời bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của công chúng.

- Triển khai công tác thi đua, khen thưởng để khuyến khích các cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động điện ảnh. Điều này không chỉ là cơ hội để tôn vinh những đóng góp xuất sắc mà còn là động lực để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và đổi mới trong ngành.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh theo thẩm quyền. Điều này đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành điện ảnh.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.