1. Giấy báo trúng tuyển đại học là gì?

Giấy báo trúng tuyển đại học là văn bản của trường đại học gửi tới thí sinh đủ điều kiện tham gia đào tạo tại trường trong đợt tuyển sinh đại học nhằm xác nhận chính thức thí sinh đã đỗ đại học và là cơ sở để thực hiện thủ tục nhập học theo quy định.

Hiện nay, Thông báo trúng tuyển đại học được gửi tới thí sinh trúng tuyển đồng thời theo các phương thức đó là:

- Gửi bản cứng Thông báo trúng tuyển nhập học theo hình thức chuyển phát nhanh tới địa chỉ của thí sinh;

- Gửi bản mềm Thông báo trúng tuyển nhập học theo hình thức trực tuyến tới email của các thí sinh.

 

2. Mẫu giấy báo trúng tuyển đại học

Bộ giáo dục và đào tạo không quy định biểu mẫu Giấy báo trúng tuyển đại học để áp dụng chung, mà Giấy này do các trường đại học tự xác lập. Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 (Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022) thì Cơ sở đào tạo có nghĩa vụ gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

Như vậy, về cơ bản Giấy báo trúng tuyển đại học sẽ phải có những nội dung sau:

- Tên Trường đại học gửi thông báo trúng tuyển

- Thông tin cá nhân thí sinh trúng tuyển: Họ và tên, Số báo danh, Ngày sinh, giới tính, số Chứng minh nhân dân, đối tượng

- Thông tin kết quả thi

- Thông tin ngành học trúng tuyển

- Thời gian nhập học

- Hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để nhập học

- Phương thức nhập học

- Thông tin về học phí

- Thông tin liên hệ của nhà trường để thí sinh gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ kịp thời.

Ngoài ra còn có thể bổ sung thêm thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký ở tại ký túc xá.

Dưới đây là mẫu Giấy báo trúng tuyển đại học thông dụng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

Số: .......   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày.... tháng..... năm .....

                                          

GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC

(Bậc Đại học hệ chính quy năm 2023)

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Trường Đại học ...  trân trọng thông báo:

Thí sinh: ....................  Số báo danh :................... 

Sinh ngày .........  Giới tính: .....  Mã hồ sơ :.......... 

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ....... 

Hộ khẩu :..................... Đối tượng: .......  Khu vực: .... 

Điểm thi tổ hợp môn (chưa nhân hệ số): 

Môn 1:

Môn 2: 

Môn 3:

Điểm tổng:

Đã được xét trúng tuyển vào ngành/chương trình giáo dục :.... 

Mã ngành/chương trình giáo dục :........................ 

Diện trúng tuyển :................................................. 

Thời gian nhập học: Ngày ..../.../.....

Địa điểm nhập học: Trường Đại học ..... số .... Đường...... Quận..... Thành phố.....

Mã số sinh viên: ..............................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(ký tên, đóng dâu)

 

Các lưu ý:

I. Bộ hồ sơ nhập học:

- Giấy báo trúng tuyển bản chính;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, GDTX, trung học chuyên nghiệp hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

- Bản sao học bạ (có công chứng);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (như đã kê khai trong hồ sơ tuyển sinh);

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);

- Đối với bộ đội, công an, cán bộ phải nộp bản sao quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên và các giấy tờ về quyền lợi được hưởng;

- 04 ảnh 2x3 (ảnh chụp không quá 06 tháng), có trường không yêu cầu.

II. Thông tin về học phí, lệ phí

III. Thông tin phương thức nhập học

Hướng dẫn Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trục tuyển trên hệ thống trước khi nhập học tại trường.

- Thí sinh truy cập hệ thống xác nhận nhập học tại .....

- Đăng nhập vào tài khoản xác nhận nhập học của mình với tên đăng nhập là Số báo danh, mật khẩu là ngày, tháng, năm sinh.

- Bấm nút "Tải Thông báo nhập học để xem và tải về Thông báo trúng tuyển nhập học của mình.

Lưu ý: Thí sinh cần bảo mật tài khoản xác nhận nhập học và tài khoản được cung cấp trong Thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học.

Hotline hỗ trợ:. ....

IV. Thông tin về đăng ký nội trú tại Ký túc xá

1. Các giấy tờ cần thiết làm thủ tục đăng ký ở

2. Lệ phí Ký túc xá

V. Thông tin liên hệ nhà trường khi cần thiết

Phòng đào tạo ..... Số điện thoại ..... Email ...... 

 

3. Khi nào thì có Giấy báo trúng tuyển đại học?

Giấy báo trúng tuyển đại học sẽ được gửi tới thí sinh trúng tuyển sau ngày Bộ giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn khoảng 1 tuần qua phương thức chuyển phát nhanh.

Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được Giấy báo trúng tuyển nhập học thường là gửi về địa chỉ các em đã đăng ký (nơi cư trú/địa chỉ trường cấp 3).

 

4. Những lưu ý khi nhận Giấy báo trúng tuyển đại học

Trong Giấy báo trúng tuyển đại học thí sinh cần lưu ý và ghi nhớ những thông tin sau đây để chuẩn bị tốt nhất cho ngày nhập học:

- Thời gian nhập học

- Địa điểm nhập học

- Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị để nộp cho nhà trường vào ngày nhập học

- Học phí cần chuẩn bị.

Đặc biệt theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 thì thí sinh đã nhận được Giấy thông báo trúng tuyển nhập học phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo. Do đó, thí sinh cần đặc biệt lưu ý thực hiện theo hướng dẫn về việc xác nhận nhập học trực tuyến trong Giấy báo trúng tuyển đại học.

Bởi nếu không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Khi đó, nếu là trường mà các em thực sự mong muốn và nỗ lực để được vào học thì quả thật rất đáng tiếc.

Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu vì lý do đau ốm, tai nạn thì phải có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên; nếu do thiên tai thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện trở lên thì Cơ sở đào tạo sẽ xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợ với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Lưu ý: Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung (trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép).

 

5. Mất Giấy báo trúng tuyển đại học có nhập học được không?

Như đã nêu ở trên, Giấy báo trúng tuyển đại học là giấy tờ quan trọng để phục vụ thực hiện thủ tục nhập học đối với thí sinh được thông báo trúng tuyển. Do đó, nếu mất Giấy báo trúng tuyển thì thí sinh sẽ không đáp ứng điều kiện về hồ sơ giấy tờ cần có để làm thủ tục nhập học.

Tuy nhiên, hiện nay, Giấy báo trúng tuyển đại học của các thí sinh không chỉ có bản cứng được gửi cho thí sinh theo đường bưu điện  mà còn có bản mềm gửi qua email cho thí sinh, đồng thời trên hệ thống của cơ sở đào tạo cũng lưu trữ do đó nếu mất Giấy báo trúng tuyển đại học thí sinh cần liên hệ ngay với phía nhà trường để được hỗ trợ cách thức chính xác nhất để không bị lỡ thời gian thực hiện thủ tục nhập học theo quy định.

 

6. Các giấy tờ cần chuẩn bị để làm thủ tục nhập học?

Về nguyên tắc thì hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục nhập học sẽ được cơ sở đào tạo ghi rõ trong Giấy thông báo trúng tuyển đại học. Do dó, thí sinh cần ghi nhớ và chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu để quá trình nhập học được thuận lợi. Giấy tờ hồ sơ đó thường sẽ gồm:

- Giấy Thông báo trúng tuyển nhập học bản chính

- Bản sao công chứng Bằng Tốt nghiệp THPT, GDTX, trung học chuyên nghiệp (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước đó) hoặc Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Bản sao học ba (có công chứng)

- Bản sao Giấy khai sinh theo mẫu 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên như đã kê khai trong hồ sơ tuyển sinh.

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn/Đảng (nếu có)

- Ảnh thẻ theo yêu cầu (có thể là ảnh 2x3 hoặc 3x4)

- Đối với bộ đội, công an, cán bộ thì phải có bản sao quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ, phục viên và các giấy tờ về quyền lợi được hưởng.

Ngoài ra, nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký nội trú trong ký túc xá của trường thì cần lưu ý chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn trong Giấy báo nhập học để thuận lợi đăng ký ở ký túc xá. So với thuê trọ ở ngoài, được ở ký túc xá sinh viên sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí do đó, nếu thuộc các đối tượng được ưu tiên xét đăng ký ở ký túc xá của trường thì thí sinh không nên bỏ qua lưu ý này trong Giấy thông báo trúng tuyển đại học.

Theo quy chế tuyển sinh đại học 2023, các trường đại học tuyển sinh ngoài việc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT thì còn có quyền tổ chức xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập bậc THPT và chứng chỉ ngoại ngữ; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Do đó, một số thí sinh cũng sẽ nhận được Thông báo trúng tuyển đại học sớm hơn so với các thí sinh xét tuyển trên kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về nội dung "Giấy báo trúng tuyển đại học là gì" và những vấn đề liên quan tới Giấy báo trúng tuyển đại học mà bất cứ thí sinh nào cũng phải nắm rõ. Hy vọng sẽ giúp ích được các thí sinh trong mùa tuyển sinh. Mọi vướng mắc pháp lý cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tới Hotline 1900.6162 để được hỗ trợ trực tuyến bởi Luật sư, chuyên viên của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!