1. Khái quát chung về GIRO

1.1. GIRO là gì?

Giro là hệ thống thanh toán điện tử được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và Nhật Bản cho việc thanh toán các hóa đơn của khách hàng. Không giống hệ thống séc ở Mỹ là hệ thống dựa trên việc ghi nợ, Giros là chuyển tín dụng. Trong hệ thống Giros, một lệnh thanh toán tự động chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản của người cho vay, và thông báo cho người cho vay biết khi nào việc chuyển tiền được thực hiện. Một hệ thống Giros có thể thực hiện nhiều khoản thanh toán.

Như vậy, GIRO là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế, đây là một hệ thống được sử dụng giữa các ngân hàng Châu Âu (Đức, Áo, Hà Lan và Thuỵ Điển) và các tổ chức tương tự hay một số nước ở Châu Á như Nhật Bản.Trong đó tiền có thể được chuyển từ tài khoản khác bằng một máy tính trung tâm và do người trả tiền khởi xướng, không phải người nhận thanh toán. Chuyển khoản GIRO hay GIRO chủ yếu là một hiện tượng của Châu Âu, bởi mặc dù các hệ thống thanh toán điện tử như nhà thanh toán tự động tồn tại ở Hoa Kỳ và Canada nhưng không thể thực hiện việc chuyển khoản cho bên thứ ba. 

+ Thanh toán là việc chuyển tiền, hàng hoá hoặc dịch vụ để đổi lấy hàng ho0as và dịch vụ theo tỷ lệ có thể chấp nhận được mà tất cả các bên liên quan đã thoả thuận trước đó. Thanh toán có thể được thực hiện dưới dạng dịch vụ trao đổi, tiền mặt, séc, chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tiền điện tử.

+ Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Hệ thống tiền tệ ngày nay cho phép thanh toán bằng tiền tệ. Tiền tệ đã đơn giản hoá các phương tiện giao dịch kinh tế, cung cấp một phương tiện thuận tiện qua đó thanh toán có thể được thực hiện và cũng có thể được lưu trữ dễ dàng. Trước khi tiền tệ và các phương thức thanh toán khác được sử dụng rộng rãi, thanh toán hàng đổi hàng đã được sử dụng. Trong đó, một sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Ví dụ,k nếu một người chăn nuôi trứng có lượng trứng dư thừa lớn. Muốn có sữa, người nông dân đó sẽ cần phải tìm một người nông dân chăn nuôi bò sữa sẵn sàng lấy trứng làm tiền trả cho sữa. Trong trường hợp này nếu người chăn nuôi bò sữa phù hợp không được tìm thấy kịp thời, người chăn nuôi trứng không những không lấy được sữa mà trứng sẽ bị hư hỏng, trở nên vô giá trị. Mặt khác, tiền tệ duy trì giá trị của nó theo thời gian. Tuy nhiên, việc đổi hàng vẫn được thực hiện ngày nay khi các công ty muốn trao đổi dịch vụ giữa các công ty khác. 

+ Thanh toán có thể là việc chuyển giao bất kỳ thứ gì có giá trị hoặc lợi ích cho các bên. Hoá đơn thường đứng trước một khoản thanh toán, Người được thanh toán thường được chọn cách họ sẽ chấp nhận thanh toán. Tuy nhiên, một số luật yêu cầu người người trả tiền phải chấp nhận đấu thầu hợp pháp của quốc gia đến một giới hạn quy định. Thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khá thường bao gồm phí giao dịch ngoại hối bổ sung, thường vào khoảng 2 - 3% tổng số tiền thanh toán được thực hiện, nhưng có thể cao hơn chút tuỳ thuộc vào ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ và quốc gia mua hàng. 

1.2. Ý nghĩa của GIRO

Lệnh định kỳ liên ngân hàng chung (GIRO) là một dịch vụ thanh toán điện tử tự động cho phép chủ thể thanh toán hàng tháng cho tổ chức thanh toán (BO) từ tài khoản ngân hàng của chủ thể đó. Số tiền sẽ được khấu trừ từ tài khoản DBS hoặc POSB của chủ thể và được trả cho BO của họ mỗi tháng - theo yêu cầu của BO BO. Việc cần làm ở đây là phải đảm bảo rằng ngân hàng được chỉ định tài khoản có đủ tiền mỗi tháng. 

Ngoài ra, GIRO được xem là một phương thức hiệu quả để các công ty nhận thanh toán từ khách hàng nước ngoài. Phương thức chuyển khoản GIRO được phát triển để giúp các công ty tăng khả năng nhận thạnh toán cho hàng hoá và dịch vụ mà họ cung cấp.

2. Phương thức chuyển khoản GIRO

Một giao dịch chuyển khoản GIRO còn được gọi là "tín dụng giro" và thuật ngữ "GIRO" có nguồn gốc từ Hà Lan, Đức, Ý có nghĩa là "lưu thông tiền bạc". 

2.1. Khái niệm 

Phương thức chuyển khoản GIRO (Bank Giro Transfer) là một phương thức chuyển tiền bằng cách hướng dẫn ngân hàng chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác mà không cần sử dụng séc. 

2.2. Cách thức hoạt động của hệ thống chuyển khoản GIRO

Khách hàng có thể thanh toán bằng phương thức chuyển khoản giro thông qua thư hoặc trực tuyến. Chuyển khoản GIRO đã trở thành một phương thức thanh toán phổ biến hơn séc vì chúng có bảo mật cao, cung cấp sự bảo đảm khi bị mất hoặc bị đánh cắp. Phương thức này có thể được xử lý nhanh hơn so với séc thông thường. 

Trong hệ thống chuyển khoản GIRO, người gửi tiền (bên thanh toán) sẽ gửi yêu cầu đến đơn vị mà họ đang chuyển tiền. Yêu cầu này được gửi đến trung tâm GIRO. Trung tâm GIRO sẽ xác minh số tiền có sẵn trong tài khoản của bên thanh toán, sau đó sẽ ngay lập tức ghi nợ chúng.Trong một số trường hợp, người nhận nhận được hàng trăm khoản thanh toán mỗi ngày. Ví dụ: Một công ty tiện ích lớn xử lý thanh toán hoá đơn dân dụng). Trong hầu hết các trường hợp, giao dịch GIRO là giao dịch điện tử, thường sử dụng số tham chiếu.

+ Ghi nợ là một bút toán kế toán làm tăng tài sản hoặc giảm nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty. Trong kế toán cơ bản, các khoản ghi nợ được cân bằng bởi các khoản tín dụng, hoạt động theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ví dụ: nếu một công ty thực hiện một khoản vay để mua thiết bị thì công ty đó sẽ ghi nợ tài sản cố định và đồng thời ghi có vào tài khoản nợ phải trả, tuỳ thuộc vào bản chất của khoản vay. Chữ viết tắt của ghi nợ đôi khi là "dr", viết tắt của "con nợ". 

+ Ghi nợ là một tính năng được tìm thấy trong tất cả các hệ thống kế toán bút toán kép. Trong một mục nhập nhật ký tiêu chuẩn, tất cả các khoản ghi nợ được đặt ở dòng trên cùng, trong khi tất cả các khoản ghi nợ được liệt kê ở dòng bên dưới các khoản ghi nợ. Khi sử dụng tài khoản T, ghi nợ là bên trái của biểu đồ trong khi ghi có là bên phải. 

+ Các khoản nợ và tín dụng được sử dụng trong số dư thử nghiệm và số dư thử nghiệm đã điều chỉnh để đảm bảo cân bằng tất cả các mục nhập. Tổng số đola của tất cả các khoản ghi nợ phải bằng tổng số dola của tất cả các khoản tín dụng. Nói cách khác, tài chính phải cân đối.

+ Một khoản ghi nợ treo lơ lửng là một số dư nợ không có số dư tín dụng bù trừ có thể cho phép xoá nợ. Nó xảy ra trong kế toán tài chính và phản ánh sự chênh lệch trong bản cân đối kế toán của công ty và khi một công ty mua lợi thế thương mại hoặc dịch vụ để tạo ra khoản ghi nợ.

Ví dụ: nếu Barnes & Noble bán được số sách trị giá 20.000 dola. Hệ thống nhập kép này cho thấy rằng công ty hiện có thêm 20.000 dola tương ứng trong sổ sách. 

2.3. Ưu điểm và nhược điểm của phương thức chuyển khoản GIRO

Ưu điểm của hệ thống chuyển tiền GIRO là tính đơn giản bởi vì chứng từ và các thông tin chỉ gửi theo một hướng (Từ ngân hàng người chi trả đến ngân hàng người thụ hưởng thông qua trung tâm thanh toán bù trừ). Tránh được nhiều khoản chi phí trong quá trình xử lý Séc. Thêm nữa, bởi vì các giao dịch bao gồm việc ghi nợ trước và ghi vào tài khoản, rủi ro cơ bản đã được giảm thiểu một khi tiến hành giao dịch.

Bên cạnh đó, GIRO cũng điểm hạn chế nhất định. Điều hiển nhiên tra có thể thấy được chính là nó phụ thuộc vào uy tín của con nợ (người mua) trong mỗi giao dịch. Người cho vat theo đó mấy quyền kiểm soát việc thực hiện thanh toán đến khi nhận được thông báo. Bởi vậy các giao dịch chuyển khoản GIRO không phù hợp với phần lớn các giao dịch bán hàng hoá. Bởi các giao dịch này người bán hàng không cách nào buộc người mua hàng trả tiền, và đây lại là ưu điểm lớn của việc trả tiền trong các giap dịch hàng ngày giữa các nước sử dụng Séc. 

Hệ thống chuyển khoản GIRO hoạt động trên một phương thức thanh toán cơ bản - đó là hàng hoá được ứng trước và thường xuyên. Thanh toán cho tiền điện, nước hay gas là điển hình. 

3. Chuyển khoản GIRO so với các phương thức thanh toán mới

Nhiều người tiêu dùng ở Mỹ và trên toàn thế giới sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến. Mặc dù chuyển tiền GIRO là một hinh thức phổ biến, nhưng các hình thức thanh toán khác, ngoài séc vật lý, bao gồm séc điện tử (cùng với ngân hàng trực tuyến rộng hơn), thẻ ghi nợ, thanh toán di động (trong một loạt các hình thức ứng dụng) và các hình thức khác. Mạng lưới Nhà thanh toán bù trừ tự động (ẠCH) đã giúp thúc đẩy hiệu quả và bảo mật của việc tính lương, gửi tiền trực tiếp, hoàn thuế, hoá đơn tiêu dùng, thanh toán thuế và nhiều dịch vụ khác.

Ví kỹ thuật số cũng ngày càng trở nên phổ biến. Các hệ thống này lưu trữ an toàn thông tin thanh toán và trang web. Ví kỹ thuật số cũng cho phép nhiều người ở các quốc gia đang phát triển tham gia đầy đủ hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu. Ví kỹ thuật số cho phép người tham gia chấp nhận thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp, cũng như nhận tiền hoặc chuyển tiền từ bạn bè và gia đình ở các quốc gia khác. 

Mạng lưới thanh toán bù trừ tự động (ACH) là một hệ thống chuyển tiền điện tử do NACHA điều hành, trước đây được gọi là Hiệp hội Nhà thanh toán bù trừ tự động quốc gia, kểt từ năm 1974. Hệ thống thanh toán này cung cấp các giao dịch ACH để sử dụng với bảng lương, tiền gửi trực tiếp, hoàn thuế và nhiều dịch vụ thanh toán khác ở Hoa Kỳ.

+ Cơ quan thanh toán bù trừ tự động (ACH) là một hệ thống chuyển tiền điện tử tạo điều kiện cho các khoản thanh toán ở Hoa Kỳ. ACH được điều hành bởi Hiệp hội Nhà thanh toán bù trừ tự động quốc gia (NACHA). Những thay đổi quy tắc gần đây cho phép hầu hết các giao dịch tín dụng và ghi nợ được thực hiện thông qua ACH được thực hiện trong cùng một ngày làm việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế GIRO là gì và các vấn đề liên quan đến GIRO. Mọi vướng mắc pháp lý về luật ngân hàng, quy định về chuyển khoản, thanh toán liên quốc tế... Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật ngân hàng, doanh nghiệp, tài chính tư vấn