Trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra chúng tôi có thể xác nhận lô hàng được chuyển qua đường bưu điện là hàng hoá của bên công ty bạn. Đối chiếu theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP thì bên bạn vẫn có thể là bên thực hiện thủ tục khai hải quan nếu bên bạn đề nghị với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, cụ thể: 

"Điều 5. Người khai hải quan

Người khai hải quan gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.

3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.

4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

5. Đại lý làm thủ tục hải quan.

6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác."

>> Xem thêm:  Hải quan là gì ? Hệ thống tổ chức cơ quan hải quan Việt Nam

Chuyên viên tư vấn Trần Thị Thu Hà - Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký mã số hải quan theo quy định mới 2021 ?