1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định như thế nào?

Trả lời:  Điều 10 Luật trẻ em năm 2016 quy định về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như sau:

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm sau đây:

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ gồm các trường hợp sau: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có người chăm sóc; Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nuôi dưỡng trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc cơ sở trợ giúp xã hội; Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ sống với người thân thích và Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được nhận chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải người thân thích, trừ trường hợp được nhận làm con nuôi.

- Trẻ em bị bỏ rơi bao gồm: Trẻ em bị bỏ rơi chưa được chăm sóc thay thế  và Trẻ em bị bỏ rơi được chăm sóc thay thế.

- Trẻ em không nơi nương tựa: Gồm các trường hợp trẻ em mồ côi hoặc có cha mẹ đang chấp hành án tù hoặc cha mẹ mất tích mà không có người chăm sóc ... và các trường hợp khác theo quy định tại Điều 5 Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

- Trẻ em khuyết tật: Là những trẻ em có khiếm khuyết theo quy định Luật Người khuyết tật năm 2010.

- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;

- Trẻ em vi phạm pháp luật;

- Trẻ em nghiện ma tuý;

- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực: Là các trường hợp trẻ em bị bạo lực dẫn đến rối loạn tâm thần, hành vi, hạn chế khả năng giao tiếp, học tập hoặc khả năng tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày theo kết luận của cơ quan giám định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người có chuyên môn được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, đánh giá mức độ tổn hại của trẻ em.

- Trẻ em bị bóc lột: Gồm các trường hợp trẻ em bị buộc tham gia quan hệ lao động trái quy định pháp luật lao động hoặc bị bị rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc tham gia các hoạt động bất hợp pháp nhằm trục lợi cho người khác... theo quy định tại Điều 12 Nghị định 56/2017/NĐ-CP.

- Trẻ em bị xâm hại tình dục;

- Trẻ em bị mua bán;

- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc. Trường hợp này bao gồm cả trẻ em có quốc tịch nước ngoài và trẻ em không có quốc tịch.

2. Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm, chăm sóc sức khoẻ trẻ em ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 43 Luật trẻ em 2016 thì đối với việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, Nhà nước có trách nhiệm sau: 

- Nhà nước ban hành các sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ nhằm hỗ trợ, bảo đảm cho mọi trẻ em được chăm sóc sức khỏe. Có chế độ ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Nhà nước bảo đảm việc thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho thai phụ và trẻ em theo độ tuổi; quan tâm việc chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thực hiện tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước có các chính sách ưu tiên trong việc tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi và trẻ em bị xâm hại phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

- Nhà nước có các chính sách và biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh và xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.

- Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

- Nhà nước có chính sách, biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và đảm bảo những điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc ủng hộ, đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

3. Nêu các cấp độ và biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật ?

Trả lời:

Các cấp độ bảo vệ trẻ em theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Trẻ em 2016 gồm: Phòng ngừa, Hỗ trợ và Can thiệp

Các biện pháp bảo vệ trẻ em được quy định từ Điều 48 đến Điều 50 Luật Trẻ em 2016 theo từng cấp độ bảo vệ. Cụ thể có các biện pháp sau:

Cấp độ phòng ngừa, gồm các biện pháp bảo vệ trẻ em như:

- Thứ nhất, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng, gia đình, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em; phân tích về trách nhiệm của mọi cá nhân, tổ chức trong việc phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi;

- Thứ hai, cung cấp thông tin và trang bị các kiến về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em thức cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

- Thứ ba, trang bị kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để bảo đảm trẻ em được an toàn (đièu này rất cần thiết với những người lần đầu làm cha mẹ đặc biệt là những người làm cha mẹ ở độ tuổi trẻ).

- Thứ tư, giáo dục, tư vấn kiến thức cho trẻ em về các kỹ năng tự bảo vệ mình.

- Thứ năm, xây dựng môi trường sống an toàn và phù hợp với trẻ em.

Cấp độ hỗ trợ, gồm các biện pháp bảo vệ trẻ em sau đây:

- Thứ nhất, cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp sớm cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em để tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

- Thứ hai, tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

- Thứ ba hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em 2016.

- Thứ năm, hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em.

Cấp độ can thiệp thực hiện các biện pháp sau:

-  Thực hiện việc chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp;

- Tiến hành bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc cách ly khỏi các đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em;

- Bố trí chăm sóc thay thế tạm thời hoặc lâu dài cho trẻ em thuộc thuộc các trường hợp sau: Thứ nhất là trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em; Thứ hai là cha, mẹ không có khả năng bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính cha mẹ là người xâm hại trẻ em.

- Có các biện pháp giúp cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; đoàn tụ gia đình, hòa nhập trường học, cộng đồng.

- Tư vấn, cung cấp kiến thức về trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Có các biện pháp hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và gia đình của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giúp tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em.

- Theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

4. Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm về giáo dục cho trẻ em ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 44 Luật trẻ em 2016, Nhà nước có trách nhiệm sau trong việc bảo đảm về giáo dục cho trẻ em:

- Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ, bảo đảm mọi trẻ em được đi học, giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học;

- Đặc biệt, có chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận giáo dục phổ cập, giáo dục hòa nhập, được học nghề và giới thiệu việc làm phù hợp với độ tuổi và pháp luật về lao động.

- Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục, bảo đảm công bằng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi trẻ em; giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật và có các chính sách nhằm miễn, giảm học phí cho từng nhóm đối tượng trẻ em phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

- Các chương trình, nội dung giáo dục phải phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm đối tượng trẻ em và bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và yêu cầu hội nhập; cần chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và phát triển nhân cách, kỹ năng sống, tài năng, năng khiếu của trẻ em và giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ em.

- Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Nhà nước có chính sách phù hợp để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và các chính sách hỗ trợ để trẻ em trong độ tuổi được giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; khuyến khích, thu hút các nguồn đầu tư khác để phát triển giáo dục, đào tạo.

5. Trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em được quy định thế nào ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trẻ em năm 2016, trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em được quy định như sau:

- Cha, mẹ, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

- Gia đình có trách nhiệm giáo dục trẻ em.

- Bảo vệ an toàn cho trẻ em.

- Tạo điều kiện để trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động xã hội phù hợp.

- Tạo điều kiện hướng dẫn trẻ em tiếp cận nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và mức độ trưởng thành của trẻ em.

- Và bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật trẻ em.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua Email : Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.