1. Hướng dẫn áp dụng cơ chế APA với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Thông tư 45/2021/TT-BTC và Hướng dẫn Áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

- Đối tượng và Phạm vi Áp dụng:

+ Thông tư này được ban hành để hướng dẫn thi hành Điều 41 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP về cơ chế APA.

+ Áp dụng cho doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

- Giao dịch Áp dụng APA:

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác.

+ Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết.

+ Giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá sẽ không được áp dụng APA.

- Quy trình Áp dụng APA:

+ Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có thể đề nghị áp dụng cơ chế APA để xác định giá tính thuế.

+ Quy trình gửi đề nghị, xem xét và thông báo quyết định của cơ quan thuế được hướng dẫn chi tiết.

- Điều kiện và thời hạn áp dụng APA: Các điều kiện và thời hạn áp dụng APA được quy định rõ, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong quản lý thuế.

- Quản lý và bảo mật thông tin: Quy định về quản lý thông tin và bảo mật dữ liệu đảm bảo an ninh thông tin cho các thông tin liên quan đến quá trình áp dụng APA.

 

 

2. Các giao dịch được đề nghị áp dụng APA 

Theo hướng dẫn của Nghị định 132/2020/NĐ-CP, các giao dịch được đề nghị áp dụng Áp dụng Giải pháp thỏa thuận giá (APA) bao gồm các giao dịch liên quan đến liên kết theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của nghị định này. Cụ thể, các loại giao dịch liên kết bao gồm:

- Các giao dịch hàng hóa và dịch vụ:

+ Giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa.

+ Cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các hình thức cung cấp dịch vụ khác nhau.

- Giao dịch tài chính và dịch vụ tài chính:

+ Vay và cho vay.

+ Dịch vụ tài chính.

+ Đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác.

- Giao dịch tài sản hữu hình và tài sản vô hình:

+ Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

+ Thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết.

- Loại trừ giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước: Giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước không nằm trong phạm vi áp dụng APA.

Các giao dịch này, khi áp dụng APA, giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý giá, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên kết một cách hợp lý và tuân thủ pháp luật.

 

3. Nguyên tắc áp dụng APA với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Áp dụng cơ chế giá cả chính thức (APA) đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, cũng như giữa cơ quan thuế của Việt Nam và cơ quan thuế đối tác. Dưới đây là những nguyên tắc chính được áp dụng trong quá trình thực hiện APA:

- Nguyên tắc cộng tác và giao dịch tự do:

+ APA được thiết lập trên cơ sở cộng tác tích cực giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

+ Đối tác tham gia vào quá trình đàm phán, trao đổi thông tin để xác định và áp dụng quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch liên kết.

- Nguyên tắc hiệu quả công tác quản lý thuế:

+ APA nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế.

+ Xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với nguyên tắc giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, từ đó xác định nghĩa vụ thuế.

- Nguyên tắc trung thực và cung cấp đầy đủ thông tin:

+ Người nộp thuế cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết đầy đủ, chính xác và trung thực theo quy định. Người nộp thuế là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết được quyền đề nghị áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây gọi là APA).

+ Việc giải quyết đề xuất APA dựa trên hồ sơ và tài liệu này.

- Nguyên tắc phân tích và o sánh:

+ Phương pháp phân tích, so sánh và lựa chọn đối tượng so sánh độc lập phải tuân thủ quy định.

+ Sử dụng phương pháp này để xác định giá của giao dịch liên kết thuộc phạm vi áp dụng của APA.

- Tuân thủ Nguyên tắc của Luật Quản lý Thuế:

+ Áp dụng cơ chế APA phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định.

+ Điều này bao gồm việc xác định bản chất giao dịch liên kết, nghĩa vụ thuế phải nộp của người nộp thuế dựa trên điều kiện thị trường và nguyên tắc giao dịch độc lập.

Những nguyên tắc này nhằm mục đích xây dựng một quy trình APA chặt chẽ, minh bạch và có tính công bằng, từ đó giảm thiểu tranh chấp và tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

 

4. Điều kiện để giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Giao dịch được đề nghị áp dụng Giá cả chính thức (APA) phải đáp ứng đồng thời một số điều kiện quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định thuế. Dưới đây là chi tiết các điều kiện này:

- Giao dịch đã phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Giao dịch này dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA, chứng minh tính liên tục và ổn định của giao dịch.

- Giao dịch phải có cơ sở để xác định bản chất giao dịch, quyết định nghĩa vụ thuế. Cần cung cấp đủ thông tin, dữ liệu để phân tích, so sánh và lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định. Dữ liệu cung cấp phải tuân thủ quy định về quản lý thuế.

​- Giao dịch không được bao gồm trong các trường hợp tranh chấp, khiếu nại về thuế để đảm bảo tính minh bạch và tránh những vấn đề pháp lý tiềm ẩn.

- Giao dịch phải được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế. Tuân thủ các quy định của Hiệp định thuế và không có dấu hiệu lạm dụng hay lợi dụng quy định.

Điều kiện này nhấn mạnh sự cần thiết của sự liên tục, minh bạch và tuân thủ các quy định thuế trong quá trình thực hiện APA. Những điều kiện này giúp đảm bảo rằng APA được áp dụng một cách công bằng và hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Cơ bản, APA nhằm tối ưu hóa hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, và xác định giá giao dịch liên kết một cách chính xác.

Điều kiện áp dụng APA đòi hỏi sự liên tục và ổn định của giao dịch trong quá khứ và tương lai, đồng thời cần có cơ sở để phân tích và so sánh bản chất giao dịch. Quan trọng nhất, giao dịch không được tham gia vào tranh chấp thuế và phải tuân thủ các quy định về minh bạch, không lợi dụng thuế hay vi phạm Hiệp định thuế.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Xác định quan hệ liên kết của giao dịch liên kết như thế nào ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.