1. Hiểu như thế nào về giao dịch liên kết ?

Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 của Luật Quản lý thuế 2019, giao dịch liên kết được xác định là giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm này, cần phân tích và làm rõ các điều kiện và tình huống cụ thể trong đó các bên được coi là có quan hệ liên kết.

Đầu tiên, các bên có quan hệ liên kết được xác định là những bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn vào doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là các cá nhân hoặc tổ chức có khả năng ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp được xem xét là có quan hệ liên kết. Ví dụ, một người sở hữu một lượng cổ phần đáng kể hoặc tham gia vào quản lý hàng ngày của doanh nghiệp được coi là có quan hệ liên kết.

Thứ hai, các bên cùng chịu sự điều hành, kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi một tổ chức hoặc cá nhân cũng được xem là có quan hệ liên kết. Điều này ám chỉ đến tình huống khi có một tổ chức hoặc cá nhân có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp khác nhau, thông qua việc sở hữu hoặc kiểm soát quyền lực quyết định.

Thứ ba, các bên cùng có một tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn cũng được coi là có quan hệ liên kết. Trong trường hợp này, các bên chia sẻ một mối quan hệ tài chính thông qua việc góp vốn vào cùng một doanh nghiệp, điều này có thể dẫn đến sự ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Cuối cùng, các doanh nghiệp được điều hành, kiểm soát bởi các cá nhân có mối quan hệ mật thiết trong cùng một gia đình cũng được xem xét là có quan hệ liên kết. Điều này nhấn mạnh vào việc sự liên kết gia đình có thể dẫn đến sự ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp trong gia đình.

Tóm lại, khái niệm giao dịch liên kết trong Luật Quản lý thuế 2019 không chỉ đơn thuần là việc giao dịch giữa các bên, mà còn phụ thuộc vào các quan hệ phức tạp và đa chiều giữa các bên liên quan. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quan hệ kinh doanh và quản lý thuế từ phía cả cơ quan thuế và doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng đắn và công bằng trong việc áp dụng các quy định thuế.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý thuế với doanh nghiệp cơ giao dịch liên kết ?

Trong bối cảnh quá trình hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng phát triển, việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đang trở thành một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý thuế. Đặc biệt, vấn đề này được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác quản lý thuế, được Chính phủ và Bộ Tài chính quan tâm đặc biệt. Để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và ngăn chặn việc lợi dụng hành vi chuyển giá tránh thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 5654/TCT-TTKT vào năm 2023, tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Một trong những biện pháp được đề xuất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng. Điều này đòi hỏi sự đầu tư và cải thiện quá trình kiểm tra hồ sơ, phân tích hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Cụ thể, việc rà soát, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về hoạt động kinh doanh, ngành nghề, tình hình đầu tư và kê khai thuế sẽ giúp nhận diện được các doanh nghiệp có nguy cơ cao về việc chuyển giá. Các doanh nghiệp mà có dấu hiệu như doanh thu và chi phí với các bên liên kết có giá trị lớn, hoặc kê khai lỗ lớn nhưng vẫn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, sẽ được xem xét đặc biệt.

Để thực hiện công việc này, Cục Thuế sẽ tuân thủ hướng dẫn được quy định tại Công văn 5127/TCT-TTKT ngày 16/11/2023, về việc lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2024. Trong đó, việc xác định rõ ràng các doanh nghiệp có rủi ro cao về giá chuyển nhượng sẽ được ưu tiên và đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2024. Điều này sẽ giúp tăng cường hiệu quả trong việc ngăn chặn các hành vi trốn thuế và đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp trong cộng đồng kinh doanh.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, việc phối hợp giữa Tổng cục Thuế và các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn là vô cùng quan trọng. Trong chiến lược này, việc chống chuyển giá được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu, và để thực hiện điều này, một số biện pháp cụ thể đã được đề ra.

Đầu tiên, việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật thuế đến các doanh nghiệp trên địa bàn là một trong những bước quan trọng. Sự hiểu biết rõ ràng về các quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết sẽ giúp họ tuân thủ đúng mực và tránh được những rủi ro pháp lý. Đồng thời, việc cung cấp thông tin về chính sách quản lý thuế cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình này, giúp doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội và thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Tiếp theo, việc tăng cường trao đổi và thu thập thông tin, dữ liệu từ các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý thuế. Đặc biệt, việc tập trung vào doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn là một mảng quan trọng, bởi đây thường là những đối tượng có quy mô lớn và ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương. Việc thu thập thông tin từ những doanh nghiệp này sẽ giúp cho Tổng cục Thuế có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và từ đó đưa ra các biện pháp quản lý hợp lý.

Cuối cùng, việc nắm bắt thông tin thường xuyên và liên tục để phát hiện các dấu hiệu vi phạm là một phần không thể thiếu trong chiến lược chống chuyển giá. Các hành vi gian lận có quy mô lớn và có tính chất phức tạp thường đòi hỏi sự tinh tế và kỹ năng phân tích cao từ phía cơ quan quản lý thuế. Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi này không chỉ giúp bảo vệ ngân sách nhà nước mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, việc kịp thời chuyển giao cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật là cần thiết và quan trọng. Điều này giúp đảm bảo rằng các hành vi vi phạm sẽ được xử lý một cách nghiêm minh và công bằng, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

3. Công tác tuyên truyên, nâng cao nhận thức về giao dịch liên kết cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đa dạng, việc tăng cường công tác đào tạo, học tập và chia sẻ kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt và áp dụng hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Để thực hiện điều này, Tổng cục Thuế đã đề xuất một số biện pháp cụ thể như sau:

Một trong những biện pháp quan trọng là tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ thuế về ngoại ngữ và chuyên môn. Việc này giúp cán bộ thuế nắm vững kiến thức chuyên môn về quản lý thuế, đồng thời cải thiện khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ để có thể hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và tương tác tốt hơn với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị tập huấn chia sẻ kinh nghiệm cũng là một cách hiệu quả để cán bộ thuế có thể trao đổi, học hỏi từ những trường hợp thực tế và vướng mắc phát sinh trong quá trình công tác.

Cũng trong tinh thần này, việc tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo về giá chuyển nhượng do Tổng cục Thuế phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức là cần thiết. Tham gia vào các sự kiện này không chỉ giúp cán bộ thuế cập nhật thông tin mới nhất về chuyển giá mà còn tạo cơ hội cho họ trao đổi, thảo luận với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này từ trên thế giới. Đồng thời, việc tham dự đầy đủ các khóa đào tạo về thanh tra, kiểm tra giá chuyển nhượng cũng là cách để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thuế, từ đó giúp họ thực hiện công tác quản lý thuế hiệu quả hơn.

Về mặt tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, việc tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp với cơ quan thuế là một biện pháp hiệu quả. Thông qua việc này, các doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp trao đổi, gặp gỡ với các chuyên gia thuế, từ đó có thể hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và giải đáp những thắc mắc của mình. Đồng thời, việc phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, các Ban ngành liên quan tại địa phương cũng giúp tăng cường sự hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quản lý thuế.

Ngoài ra, việc phát sóng các chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế qua các phương tiện truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo đài cũng là một biện pháp hiệu quả. Việc này giúp lan tỏa thông tin đến nhiều người nhất có thể, từ đó nâng cao nhận thức về pháp luật thuế trong cộng đồng doanh nghiệp và tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Xem thêm: Vay, mượn tiền Giám đốc có phải giao dịch liên kết hay không ?

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!