Luật sư tư vấn:

Luật hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới có một số quy định mới về việc đăng ký lại việc khai tử. Luật Minh Khuê hướng dẫn cụ thể như sau để Quý khách hàng tham khảo:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật hộ tịch năm 2014;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch năm 2014;

2. Tư vấn pháp lý:

2.1. Điều kiện đăng ký lại khai tử

Theo quy định tại Điều 24 có quy định công dân dược yêu cầu cơ quan có thẩm quyền Đăng ký lại khai tử khi có đủ các điều kiện sau:

- Công dân đã được đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền của Việt  Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất;

- Người yêu cầu đăng ký lại khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật;

- Chỉ thực hiện đăng ký lại khai tử cho người còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ;

2.2. Thẩm quyền đăng ký lại khai tử

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP  công dân có quyền lựa chọn:

+ Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã cấp giấy tờ hộ tịch;

2. 3. Hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị

+ Tờ khai theo mẫu có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký tử nhưng người đó làm mất giấy đăng ký khai tử;

+ Bản sao giấy khai tử (nếu có);

+ Các giấy tờ tài liệu cá nhân khác có liên quan đến nội dung người đó đã chết;

2.4. Trình tự, thủ tục 

- Công dân xuất trình tài liệu giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã cấp Đăng ký khai sinh; hoặc nơi đăng ký thường trú;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch xem xét hồ sơ nếu:

1. Hồ sơ đầy đủ chính xác sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho người có yêu cầu và ghi thông tin vào sổ hộ tịch;

2. Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu người có yêu cầu bổ sung thêm;

3. Nếu không có căn cứ thì trả lời từ trối bằng văn bản

- Trình Chủ tịch UBND cấp trích lục bản chính Khai tử;

- Cho công dân ký xác nhận vào sổ hộ tich và trả kết quả cho người dân

5. Thời gian giải quyết

Sau 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cán bộ tư pháp hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của thì thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự thủ tục trên. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày,

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ với gmail : Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính  - Công ty luật Minh Khuê