1. Quy định về kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng khỏi rủi ro tài chính, nhất là đối với những đối tượng có thu nhập thấp và khả năng tiếp cận bảo hiểm truyền thống hạn chế. Điều này làm tăng cường sự an ninh tài chính cho những người dân yếu đuối và đồng thời giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Theo quy định của Điều 42 Nghị định 21/2023/NĐ-CP, kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được đo lường thông qua khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong năm tài chính, bao gồm cả nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Doanh thu của tổ chức này không chỉ bao gồm các khoản thu từ việc cung cấp bảo hiểm, mà còn có thể bao gồm các nguồn thu khác như phí dịch vụ, đầu tư, và các nguồn thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngược lại, chi phí sẽ bao gồm các chi phí hoạt động, chi phí quản lý, chi phí chi trả cho các trường hợp bảo hiểm, và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Khi tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô hoạt động hiệu quả, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận. Kết quả này không chỉ là một chỉ số tài chính mà còn là độ đo của khả năng của tổ chức trong việc duy trì và phát triển dịch vụ bảo hiểm vi mô.

Ngoài ra, sự thành công của tổ chức này còn có tác động tích cực đến cả xã hội. Bảo hiểm vi mô giúp người dân tự bảo vệ mình trước rủi ro tài chính, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế và giáo dục, cũng như tạo ra môi trường kinh doanh tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cộng đồng. Do đó, kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không chỉ là một vấn đề tài chính mà còn liên quan mật thiết đến sự phồn thịnh và an sinh xã hội.

Như vậy thì kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô là khoản chênh lệch được xác định giữa tổng doanh thu trừ tổng chi phí trong năm tài chính (bao gồm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước) theo quy định của pháp luật.

 

2. Quy định sử dụng kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thế nào?

Kết quả hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không chỉ là một con số thống kê, mà còn là nguồn thông tin quan trọng để định hình chiến lược và tương lai phát triển của tổ chức. Việc sử dụng kết quả hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 42 Nghị định 21/2023/NĐ-CP là một quá trình quản lý có tính chất chiến lược, nhằm tối ưu hóa lợi ích cho cả tổ chức và cộng đồng mà nó phục vụ.

Trong trường hợp kết quả hoạt động lớn hơn không, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải thực hiện quy định trích 10% kết quả hoạt động sau thuế để lập quỹ dự trữ bắt buộc. Quỹ dự trữ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định và bền vững của tổ chức, giúp chúng có khả năng đối mặt với các rủi ro tài chính và đồng thời nâng cao sự tin cậy từ phía khách hàng và đối tác.

Mức tối đa của quỹ dự trữ bắt buộc được xác định là 50 tỷ đồng, đặt ra để đảm bảo rằng tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không chỉ có khả năng tự bảo vệ mình mà còn đóng góp tích cực vào ổn định của thị trường và hệ thống tài chính nói chung.

Sau khi đã trích lập quỹ dự trữ bắt buộc, tổ chức có thể sử dụng phần còn lại của kết quả hoạt động để thực hiện nhiều hoạt động quan trọng. Bổ sung nguồn vốn hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp nâng cao khả năng tài chính và mở rộng quy mô hoạt động của tổ chức.

Việc hoàn trả nguồn vốn thành lập từ tổ chức đại diện thành viên không chỉ là một biện pháp minh bạch và công bằng mà còn giúp duy trì mối quan hệ tích cực giữa các bên liên quan. Điều này thể hiện cam kết của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đối với các đối tác và những người đã hỗ trợ trong quá trình thành lập.

Ngoài ra, việc sử dụng kết quả hoạt động để giảm phí bảo hiểm, gia tăng số tiền bảo hiểm, và bổ sung quyền lợi bảo hiểm cho các thành viên tham gia bảo hiểm vi mô không chỉ là một biện pháp tăng cường giá trị dịch vụ mà còn thể hiện sự chăm sóc và tôn trọng đối với khách hàng.

Cuối cùng, các mục đích khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có thể bao gồm những hoạt động cụ thể như đầu tư vào cộng đồng, hỗ trợ giáo dục và y tế, hay các dự án có tính chất xã hội, nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận mà còn là một đối tác có trách nhiệm xã hội, và việc sử dụng kết quả hoạt động một cách có trách nhiệm là yếu tố quyết định đến sự bền vững và thành công của tổ chức này trong dài hạn.

 

3. Việc trích 10% kết quả hoạt động sau thuế để lập quỹ dự trữ bắt buộc có ý nghĩa gì?

Việc trích 10% kết quả hoạt động sau thuế để lập quỹ dự trữ bắt buộc trong hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô mang theo nhiều ý nghĩa và lợi ích quan trọng:

- Tính ổn định tài chính: Quỹ dự trữ được lập ra nhằm giữ cho tổ chức có một nguồn lực dự trữ có thể sử dụng khi phải đối mặt với các rủi ro tài chính bất ngờ. Điều này giúp tăng cường khả năng ổn định tài chính và giảm thiểu ảnh hưởng của các biến động không dự đoán đến hoạt động của tổ chức. Theo đó thì tính ổn định tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững và thành công của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. Việc lập quỹ dự trữ là một chiến lược quản lý thông minh nhằm giữ cho tổ chức có đủ nguồn lực dự trữ khi cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh của các rủi ro tài chính bất ngờ.

- An sinh xã hội: Quỹ dự trữ bắt buộc có thể được sử dụng để hỗ trợ cộng đồng và khách hàng trong những tình huống khẩn cấp, như thảm họa tự nhiên, đại dịch, hoặc các sự kiện tài chính quan trọng khác. Điều này thể hiện cam kết của tổ chức đối với trách nhiệm xã hội và giúp tăng cường hình ảnh tích cực của tổ chức trong cộng đồng.

- Minh bạch và tin cậy: Lập quỹ dự trữ bắt buộc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một hệ thống quản lý minh bạch và đáng tin cậy. Việc trích lập một phần của kết quả hoạt động để tạo quỹ dự trữ cho thấy tổ chức không chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn mà còn coi trọng sự ổn định và bền vững của mình.

- Ngăn chặn rủi ro: Quỹ dự trữ bắt buộc giúp tổ chức phòng tránh và giảm thiểu rủi ro tài chính. Trong tình huống khẩn cấp hoặc khi phải đối mặt với những biến động đột ngột, quỹ dự trữ này có thể cung cấp nguồn lực cần thiết để duy trì hoạt động và đảm bảo sự ổn định của tổ chức.

- Đảm bảo tính bền vững: Việc lập quỹ dự trữ bắt buộc là một biện pháp dự phòng để đảm bảo tính bền vững của tổ chức trong thời gian dài. Điều này giúp tổ chức tự tin hơn khi đối mặt với các thách thức và khó khăn, và tạo ra một cơ sở vững chắc để phát triển trong tương lai.

Nhìn chung thì việc trích 10% kết quả hoạt động để lập quỹ dự trữ bắt buộc không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một chiến lược quản lý thông minh giúp đảm bảo sự ổn định và bền vững của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn hỗ trợ một cách tối đa.

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp bảo hiểm vi mô về rủi ro tính mạng?