1. Kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn ?

Về nguyên tắc, căn cứ vào khoản 2 Điều 316 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì việc kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định theo thủ tục rút gọn được thực hiện như đối với thủ tục tố tụng thông thường. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, linh hoạt của việc giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng rút gọn thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn ngắn hơn so với thủ tục tố tụng thông thường.

Theo đó, thời hạn kháng cáo đối với bản án, quyết định của tòa án cẩp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn là 07 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án, quyết định được giao cho họ hoặc bản án, quyết định được niêm yết. Thời hạn kháng nghị đối với bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm theo thủ tục rút gọn của viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định.

2. Thụ lý và chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

- Thụ lí xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 316 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì việc thụ lí xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn được thực hiện như đối với thủ tục thông thường. Theo đó, ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, tòa án cấp phúc thẩm sẽ vào sổ thụ lí vụ án. Để đương sự ' chuẩn bị phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và tham gia phiên tòa cũng như để viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thụ lí, tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và thông báo trên 1 cổng thông tin điện tử của tòa án (nếu có). Chánh án tòa án cấp phúc thẩm phân công thẩm phán giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thấm rút gọn.

- Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn ngắn hơn thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm theo thủ tục thông thường nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả của việc giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn. Theo đó, thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm từ khi thụ lí vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn là 01 tháng kể từ ngày thụ lí vụ án (khoản 1 Điều 323 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015). Thời hạn chuẩn bị mở phiên tòa phúc thẩm theo thừ tục rút gọn là 15 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm (khoản 1 Điều 324 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án

Để chuẩn bị xét xử, thẩm phán phải tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và các chứng cứ, tài liệu kèm theo. Cụ thể, thẩm phán phải kiểm tra lại những vấn đề như nội dung của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; thủ tục tố tụng mà tòa án cấp sơ thẩm tiến hành có đúng không? vụ án có đủ các điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn hay không? có xuất hiện các tình tiết mới để chuyển vụ án sang giải quyết theo- thủ tục tố tụng thông thường không? quyết định cửa tòa án cấp sơ thẩm có hợp pháp và có căn cứ không? Trường hợp thiêu chứng cứ, tài liệu đê giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng rút gọn thì yêu cầu đương sự bổ sung. Tuy nhiên, việc bổ sung, chứng cứ mới ở giai đoạn phúc thẩm phải đáp ứng các điều kiện theo quỵ định Điều 287, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

>> Xem thêm:  Đào ngũ là gì ? Khái niệm đào ngũ được hiểu như thế nào ?

- Ra các quyết định trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm:

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thụ lí vụ án, tuỳ từng trường hợp, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây:

+ Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định tại Điều 288 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Trong trường hợp này thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày tòa án cấp phúc thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án khi lí do tạm đình chỉ không còn.

+ Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định Điều 289 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

+ Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm có nội dung quy định tại khoản 1 Điều 290 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị để những người này thực hiện các quyền tố tụng của mình. Quyết định này cũng được gửi ngay cho viện kiểm sát cùng cấp để chuẩn bị tham gia phiên tòa và thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật.

+ Quyết định chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thường nếu xuất hiện tình tiết mới quy định tại khoản 3 Điều 317 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án được tính lại kể từ ngày ra quyết định chuyên vụ án sang giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thường. Tuy nhiên, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 chưa quy định việc chuyển vụ án sang thủ tục thông thường là thủ tục sơ thẩm hay thủ tục phúc thẩm.

- Chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nghiên cứu

Ngay khi ra quyết định đựa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm thì tòa án chuyển ngay quyết định này và hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nghiên cứu. Thời hạn nghiên cứu hồ sơ của viện kiểm sát cùng cấp là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án; hết thời hạn đó, viện kiểm sát phải trả hồ sơ vụ án cho tòa án.

Mọi vướng mắc pháp lý về luật dân sự, tố tụng dân sự về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự cũng như các vấn đề khác liên quan. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, thừa kế trực tuyến.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự, đại diện tranh tụng tại Toà án

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xã hội hoá thi hành án dân sự là gì ? Nguyên tắc của luật thi hành án dân sự