Lãi ròng là phần còn lại của tổng số lãi sau khi đã trừ thuế và khấu hao.

Trong thực tiễn kinh doanh và khoa học kinh tế, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lí thuật ngữ này rất ít được sử dụng và chưa được luật hoá.