Luật sư trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

2. Nội dung tư vấn:

Theo khoản 12 và khoản 13 của Điều 3 của Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

12. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP làm căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

13. Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP.

Trình tự thực hiệndự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT quy định tại Chương V của Nghị định 63/2018/NĐ-CP. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, trong Hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư phải có Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tài liệu này là căn cứ để HĐND cấp Tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B. Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, UBND cấp Tỉnh sẽ giao cho nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc giao cho nhà đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chỉ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản của UBND cấp Tỉnh và nhà đầu tư.

Văn bản thỏa thuận có nội dung và ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện dự án, bởi trong đó quy định mục đích; yêu cầu; chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi; chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm định, thẩm tra và đặc biệt là nguyên tắc xử lý trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí phát sinh và trường hợp nhà đầu tư khác trúng thầu thực hiện dự án thì nhà đầu tư đề xuất dự án sẽ được nhà đầu tư trúng thầu hoàn trả chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Với trình tự đã nêu thì rõ ràng Báo cáo nghiên cứu khả thi phải có những nội dung tuân thủ theo văn bản thỏa thuận của nhà đầu tư và cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, việc chưa có văn bản thỏa thuận mà đã lập xong Báo cáo nghiên cứu khả thi là sai trình tự theo quy định của pháp luật. 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thu tiền sử dụng đất của dự án ? Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới ?