Vậy xin luật sư cho tôi biết họ thu như vậy là đúng hay sai và lệ phí đăng ký tạm trú như thế nào?

Xin luật sư nói rõ hơn để tôi đựơc biết tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.V.H

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp luật dân sựcông ty luật Minh Khuê.

Lệ phí đăng ký tạm trú ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 02/2014/TT-BTC ban hành ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung tư vấn:

Trước đây, theo quy định tại thông tư 07/2008/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú thì lệ phí đăng ký tạm trú không quá 10000đồng/ lần đăng ký nhưng đến ngày 17/02/2014 khi thông tư 02/2014/TT-BTC ra đời thay thế cho thông tư 07/2008/TT-BTC đã có thay đổ. Cụ thể như sau

Căn cứ điểm b1, khoản 2, điều 3 thông tư 02/2014/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí đối với đăng ky tạm trú:  " Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 15.000 đồng/lần đăng ký"

Như vậy, trong trường hợp của bạn có nói bạn đã sống ở xã Phú Vinh được 4 năm, 2 năm đầu tiên bạn đi đăng ký tạm trú thì công an xã Phú Vinh thu của bạn 10000 đồng/lần đăng ký là đúng theo quy định của pháp luật. Đến năm thứ 3 tức là năm 2014 thì khi bạn đi đóng lại mất 65000 đồng như vậy là trái quy định của pháp luật bởi lẽ nếu trước 14/2/2014 bạn đi đăng ký tạm trú thì chỉ mất 10000 đồng/lần đăng ký còn nếu sau ngày 14/2/2014 thì sẽ mất 15000 đồng/ lần đăng ký.

Về vấn đề này có 2 hướng xử lý như sau:

Thứ nhất: Căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Pháp lệnh phí và lệ phí 2001 quy định: “Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí không đúng quy định của pháp luật về phí và lệ phí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; số tiền đã thu sai phải được trả lại cho đối tượng nộp phí, lệ phí; trường hợp không xác định được đối tượng nộp phí, lệ phí thì số tiền đã thu sai phải nộp vào ngân sách nhà nước”.

Thứ hai: Căn cứ Điều 30 Pháp lệnh phí và lệ phí 2001, cũng có quy định cụ thể về trường hợp các tổ chức và cá nhân có thể khiếu nại, tố cáo về quyết định thu phí sai này:

“1. Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí không đồng ý với quyết định thu phí, lệ phí có quyền gửi đơn khiếu nại đến tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp phí, lệ phí. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, người khiếu nại phải thực hiện quyết định thu phí, lệ phí.

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải giải quyết và trả lời cho người khiếu nại bằng văn bản; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải chuyển đơn khiếu nại hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

3. Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 2 điều này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền tiếp tục khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án”.

Như vậy, nếu cán bộ phụ trách thu phí thu không đúng quy định về phí và lệ phí thì số tiền thu sai phải trả lại cho người nộp. Bạn có thể làm đơn khiếu nại về việc thu không đúng quy định của pháp luật với Trưởng Công an xã Phú Vinh hoặc cho UBND xã Phú Vinh để được giải quyết.

Hi vọng câu trả lời trên sẽ giúp ích được cho bạn!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê