1. Mất bằng tốt nghiệp cấp 3 có được cấp lại không?

Bằng tốt nghiệp cấp 3 (Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông) là văn bằng do Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo cấp cho người đã hoàn thành quá trình học tập tại các trường Trung học phổ thông và đã vượt qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phôi của Bộ giáo dục và đào tạo.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 (Sau đây gọi tắt là Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp theo Thông tư 21) thì:

"Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này".

Điều 18 Quy chế này ghi nhận về việc cấp lại văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp phát hiện thông tin trên văn bằng, chứng chỉ được cấp trước đó bị sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, có thể thấy, theo quy định của pháp luật, bằng tốt nghiệp cấp 3 chỉ được cấp lại khi thông tin trên bằng tốt nghiệp được cấp trước đó bị viết sai do lỗi của người cấp. Và điều này đồng nghĩa rằng, bằng tốt nghiệp cấp 3 bị mất không phải là lý do được cấp lại theo quy định pháp luật.

Từ quy định này ứng với thực tế, những ai đã làm mất bằng tốt nghiệp cấp 3,(do bảo quản không tốt mà bị hư hỏng không còn sử dụng được) thì phải làm thế nào? Phương án giải quyết trong trường hợp này đó là xin cấp bản sao.

Theo quy định tại Điều 28 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp theo Thông tư 21 thì:

"Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác"

Bên cạnh đó, tại Điều 29 Quy chế này có quy định việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Do đó, bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 có giá trị sử dụng như bản chính trong các giao dịch, người làm mất bằng tốt nghiệp cấp 3 mà cần có văn bằng này để xin học, xin việc thì có thể xin cấp bản sao để không bị gián đoạn công việc.

 

2. Xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 ở đâu?

Theo quy định tại Điều 29 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp theo Thông tư 21 quy định thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc về cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ là tại liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ. Sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ những nội dung tiếng Việt của bản chính văn bằng, chứng chỉ mà cơ quan đó đã cấp.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp theo Thông tư 21 thì, Sở giáo dục và đào tạo là cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3.

 

3. Hồ sơ xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 khi bản chính bị mất

Một trong những quyền của người được cấp văn bằng, chứng chỉ đó là được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc khi có nhu cầu. 

Lưu ý: người có quyền yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3:

- Người có tên trong bằng tốt nghiệp cấp 3;

- Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người có tên trong bản chính bằng tốt nghiệp cấp 3;

- Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người có tên trong bản chính bằng tốt nghiệp cấp 3 trong trường hợp người đó đã chết.

Như vậy, khi bằng tốt nghiệp cấp 3 bị mất thì người được cấp bản chính bằng tốt nghiệp cấp 3 hoàn toàn có quyền đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 để phục vụ cho mục đích của mình.

Theo hướng dẫn tại Điều 31 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp theo Thông tư 21 thì hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 gồm những giấy tờ đó là:

- Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3, trong đó cung cấp các thông tin về bằng cấp 3 đã được cấp.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

- Trường hợp không tự mình thực hiện thì phải do một trong những người có quyền yêu cầu cấp như đã lưu ý ở trên thực hiện và phải có giấy ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người có tên trong bản chính bằng tốt nghiệp cấp 3.

Trường hợp gửi hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 qua đường bưu điện thì phải gửi bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên và cùng 01 phong bì án tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận cho Sở giáo dục và đào tạo.

 

4. Thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 đến Sở giáo dục và đào tạo thông qua 02 hình thức:

- Đến trực tiếp trụ sở để nộp hồ sơ;

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Sở giáo dục và đạo tạo tiếp nhận, giải quyết

Bước 3. Nhận kết quả là bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Thời gian giải quyết: 

- Nếu nộp hồ sơ trước 15h sẽ nhận được bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 trong cùng ngày.

- Nếu nộp hồ sơ sau 15h thì sẽ nhận được bản sao bằng tốt nghiệp vào ngày làm việc sau ngày nộp hồ sơ.

Như vậy, có thể thấy xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 được giải quyết rất nhanh chóng nếu bạn nộp đủ hồ sơ theo quy định, chỉ trong ngày nộp hồ sơ bạn đã có được bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 trong tay rồi.

 

5. Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3

Theo như hướng dẫn tại Quy chế thì thành phần hồ sơ đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 phải có Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3, trong đó cung cấp các thông tin về bằng tốt nghiệp cấp 3 đã được cấp.

Để thuận tiện cho bạn đọc, dưới đây Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 đơn giản, đầy đủ thông tin, dễ dàng ứng dụng trong các trường hợp mất các bằng tốt nghiệp khác.

>> Tải ngay: Mẫu đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh .....

Tôi tên là: ......................... Giới tính :...........

Ngày sinh: .........................  Nơi sinh :............

Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ....... Ngày cấp .......  Nơi cấp: ...... 

Thông tin số điện thoại liên lạc khi cần :.......... 

Trước đây tôi là học sinh trường: ................... 

Khóa thi: ...............   Hội đồng thi: ................... 

Xếp loại tốt nghiệp: ......................................... 

Đã được cấp bằng tốt nghiệp THPT với:

Số hiệu:

Số vào sổ cấp bằng:

Do bằng tốt nghiệp THPT bản chính của tôi bị mất, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Sở giáo dục và đào tạo tỉnh ...... xem xét cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT cho tôi.

Tôi cam đoan những thông tin trên là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sai sót.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu;

- Bản photo bằng tốt nghiệp THPT (nếu có).

........, ngày....... tháng...... năm .....

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là nội dung tư vấn về việc xin cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3 bị mất. Hy vọng với những thông tin chia sẻ sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp cấp 3 khi bản chính bị mất nhanh chóng, thuận tiện hơn. Mọi vướng mắc pháp lý cần tham vấn ý kiến luật sư mời gọi: 1900.6162 để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư của Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!