Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những ngày lễ vô cùng quan trọng đối với nhân dân, Nhà nước ta, nó biểu tượng cho sức mạnh không gì có thể sánh bằng. Để ngày này trở lên có ý nghĩa thì một bài phát biểu hay cũng vô cùng quan trọng.

 

1. Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kế toàn dân tộc là gì?

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là bài trình bày hoặc diễn thuyết được sử dụng trong đại hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đây được coi là biểu mẫu văn bản khá phổ biến hiện nay, qua đó nêu lên những ý kiến và nhận xét, kết quả về mộ phong trào hay sự việc. Bài phát biểu thường sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau, mỗi cấp chính quyền lại có một bài phát biểu khác.

 

2. Ý nghĩa của bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội đai đoàn kết toàn dân tộc là một ngày vô cùng quan trọng đối với nhân dân ta. Đây là một ngày kỉ niệm vô cùng thiết thực về ngày truyền thống mặt trận Tổ Quốc Việt Nam từ 18/11/1930. Qua bài phát biểu, sẽ nêu lên được sự đánh giá về công cuộc vận động, phong trào từ đó sẽ góp phần thúc đẩy sự đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, từ đó khắc phục và cải thiện những tiêu điểm hạn chế nhằm mục tiêu phát triển xã hội, vì một nông thôn mới, đô thị văn minh, thông qua đó có thể tự nhìn nhận những kết quả đã đạt được, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó giúp mọi người hiểu được truyền thống đoàn kết vẻ vang của dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

>>  Xem thêm Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mới nhất

 

3. Một số mẫu bài phát biểu ngày Đại đoàn kết dân tộc

3.1. Mẫu 1

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thê bà con

Hôm nay, chào mừng kỷ niệm....năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/....), Khu dân cư....phường....chúng ta tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ta để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết của Ngày hội, Khu dân cư...vui mừng đón chào các vị đại biểu và bà con của các tổ dân phố về dự đông đủ, đây là nguônd động viên to lớn đối với khu dân cư chúng ta. Trong ngày hội này, chúng ta tổng kết....năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"....năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thứ quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua...năm ra đời và phát triển, Mặt tận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc, tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,dân chủ, văn minh".

Thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Nhìn lại...năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và...năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", kh dân cư chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Ban công tác mặt trận đã phối hợp với các tổ trưởng dân phố và các chi hội thành viên thực hiện các cuộc vận động có sức lan toả, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp, khu dân cư không rác, các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông.

Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong từng tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc tang ma, ốm đau, hoạn nạn.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc của tổ về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng, quy ước của tổ dân phố, hương ước của thôn, bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, thực hiện các mô hình hoạt động tự quản...Vì vậy, dân chủ cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

Qua ngày hội này, khu dân cư chúng ta thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng của Đảng uỷ, UBND, UB mặt trận TQVN phường giao. Trước mắt, tập trung các hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo trong dio tết Nguyên Đán, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường...hưởng ứng Năm văn hoá văn minh đô thị...

Trong năm....khu dân cư đã đạt được các chỉ tiêu đề ra như sau:

1. Chỉ tiêu về pháp lệnh

2. Chỉ tiêu về vận động

Với kết quả đã đạt được cho thấy tại khu dân cư chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ trưởng dân phố, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của phường giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư, chúng ta vẫn thấy còn tồn đọng một số hạn chế cần khắc phục.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư chúng ta vui mừng với kết quả một năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng gia tăng về số lượng và chất lượng.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Khu dân cư có.../.. hộ đạt danh hiệu: "Gia đình văn hoá", tỷ lệ...% so với toàn thể hộ gia đình đăng ký từ đầu năm.

Có ...tổ đạt danh hiệu" Tổ dân phố văn hoá"

2. Khu dân cư có....hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hoá tiêu biểu", tiêu biểu là:...

3. Các gương sáng điển hình:

a) GƯơng về phtas triển kinh tế

b) Gương về an ninh trật tự

Ban công tác mặt trận....trân trọng bểu dương các hộ gia đình và cá nhân trên đã có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- vă hoá xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, đặc biệt là trong khu dân cư của chúng ta.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con tăng cường đoàn kết hơn nữa. Đoàn kết thật sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhận dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hươngs đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng, cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội và người vi phạm pháp luật, tiến hành thực hiện dân chủ và giữ gìn kỉ cương, phép nước, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Kỷ niệm...năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng". Cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới "Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đồng thời bằng nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" xây dựng nết đẹp văn hoá trong sản xuất và tiêu dùng Việt Nam... thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trong niềm vui của ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận cảm ơn cấp chính uỷ, chính quền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư.

Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết!

Thành công thành công đại thành công

 Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn.

 

3.2. Mẫu 2

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm...

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ năm 20.., lập thành tích chào mừng thnahf công Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng...năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Hôm nay ngày...tháng 11 năm...Ban công tác mặt trận, cán bộ và nhân dân xóm...tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư thôn...ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân có thnahf tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá mới trong cộng đồng khu dân cư.

Thay mặt Đảng uỷ, HĐND và UB Mặt trận tổ quốc xã....tôi xin trân trọng gửi lời chúc tới các cụ cao tuổi, cán bộ lãnh đạo và...đại biểu hộ gia đình đại diện cho...nhân khẩu của xóm.... đã về đây hôm nay tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm..

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản: "Bình đẳng, đonaf kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển" quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bạn mọi âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc khúc tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xóm...đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hoá xã hội có bước phát triển. Các ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước khu dân cư. Từ đó thay đổi nếp sống lành mạnh hơn, bãi bỏ các thủ tục lạc hậu. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, các chính sách của nhà nước đã đi vào cuộc sống của mỗi dân cư: Chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, xây dựng nhà bán kiên cố, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư, chinh sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn,.. phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển thực hiện tốt nếp sống văn hoá mới trong khu dân cư của xóm...

Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động, đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cứ tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của kinh tế. 

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm...đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng cho việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng uỷ, UBND, tinh thần đaonf kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư, góp phần làm thay đổi quê hương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQ xã, tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ chính quyền xóm, ban công tác mặt trận các đoàn thể, hội và nhân dân khu dân cư xóm...đã đóng góp trách nhiệm, sức lực, tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân xóm...đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm...

Bên cạnh những kết quả đạt được trong những năm qua xóm....còn có những khó khăn, hạn chế đó là:

(Nêu khó khăn, hạn chế)

Để khắc phục những khó khăn hạn chế trên, tôi xin đưa ra một số giải pháp khắc phục:

Một là: Cấp uỷ chi bộ, ban công tác mặt trận, xóm cùng các ban ngành đoàn thể và hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên.

Hai là: Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh..từng bước xoá đói giảm nghèo.

Ba là: Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm...đạt khu dân cư văn hoá, không có tệ nạn xã hội,..

Bốn là: Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết xoá đói giảm nghèo.

Năm là: Thực hiện tốt nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm...bước sang năm... nhiệm vụ của những tháng còn lại là cán bộ và nhân dân xóm...phải tập trung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, một lần nữa tôi xin chúc cán bộ và nhân dân xóm...sức khoẻ và thành đạt.

Xin cảm ơn các đồng chí!

>> Xem thêm Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mới nhất

Trên đây là một số mẫu bài phát biểu ngày Đại đoàn kết toàn dân, Luật Minh Khuê xin gửi tới quý bạn đọc. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Trân trọng cảm ơn.