Đại đoàn kết dân tộc là môt trong những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam qua bao đời thế hệ. Một di sản vô giá được lưu truyền qua bao thế hệ dựng nước và giữ nước. Bài viết dưới đây Luật Minh Khuê sẽ gửi tới bạn đọc Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc.

 

1. Đại đoàn kết dân tộc

 Đại đoàn kết dân tộc- một truyền thống văn háo quý báu của dân tộc Việt Nam qua bao đời thế hệ. Di sản vô giá này được hun đúc qua nhiều năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc.Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó giữa các thành viên tỏng đai gia đình các dân tộc Việt Nam. 

Truyền thống đại đoàn kết dân tộc Viêt Nam đã tồn tai và phát triển qua mấy ngàn năm lịch sử lâu đời.  Dù dân tộc có trong hoàn cảnh khó khăn, gian nan nào nhưng nhờ có truyền thống này đã đưa Việt Nam thoát khỏi mọi khó khăn, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kì tích vẻ vang. Nhờ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nhân dân Việt Nam ta đã vượt qua môi gian lao, đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông bờ cõi, tạo nhiều dấu ấn lịch sử vang hùng. 

 

2. Mẫu bài thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc 

Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc đã trở thành một truyền thống quý giá của dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc, yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, là sức mạnh, là mạch nguồn. Đại đoàn kết dân tộc là chính là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng, vì quần chúng tạo thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh vì độc lâp cho dân tộc, tự do cho nhân dân, hạnh phúc cho con người. Trong mọi gia cấp, tầng lớp, mọi hoàn cảnh thì đoàn kết luôn được đặt lên hàng đầu. Đoàn kết là một khối thống nhất, cùng làm việc vì mục đích chung. Tinh thần đoàn kết này đượcn thể hiện qua hành động tương  trợ, gúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những hành động cụ thể:" Bầu ơi thương lấy bí cùng - Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn".  Nhất là khi gặp hoạn nạn, khó khăn. 

Chúng ta thường nói sống phải có tập thể, đoàn kết thù sống- chia rẽ thì chết. Thực tế, cuộc sống không phải lúc nào cũng yên lặng, bình yên mà trên cuộc đời này ta luôn gặp phải những khó khăn, thử thách, gian nan mà một người đôi khi không thể vượt qua những thử thách đó mà cần sự giúp đỡ, trợ giúp của mọi người xung quanh. Vì thế đại đoàn kết giúp con người ta vượt qua khó khăn mà đi đến thành công, người mối quan hệ giữa người với người dần xóa bỏ khoảng cách, xích lại gần nhau, biết thông cảm cho nhau, và cùng nhau tạo nên một thể thống nhất vững mạnh. Có lẽ, chính nhờ đại đoàn kết dân tộc mà Việt Nam- một quốc gia nhỏ bé, lạc hậu đã trải qua bao thời kỳ bị đô hộ, xâm lược, dám đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, đặc biệt như những quốc gia hùng hậu lúc bấy giờ như: Thực dân Pháp, Đế quốc Mĩ, phát- xít Nhật,... Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chiến đấu lật đổ ác nô lệ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết dân tộc còn thể hiện qua sự không biệt vùng miền trong chiến tranh: Miền bắc bị đô hộ thì miền Nam, miền Trung đem quân ra tiến đánh, Miền Nam bị xâm lược thì miền Bắc mang quân vào chiến đấu.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc thể hiên ở thời ông cha là đàn ông ra tiền tuyến đánh giặc, đàn bà ở hậu phương thì tăng gia sản xuất, cung cấp, tiếp tế lương thực, thực phẩm ra tiền tuyến để những người cha, người chồng, người em vững tin chiến đấu giành lại độc lập cho dân tộc, tìm tự do cho nhân dân Việt Nam. Không phân biệt giới tính, sức khỏe,... So với vũ khí chiến đấu, dù chúng ta dùng những vũ khí thô sơ, lạc hậu nhưng ta vẫn chiến đấu quả cảm giành thắng lợi trước những nước lớn( đế quốc Mỹ, phát xít Nhật,...) Điều đó chắc hẳn là nhờ tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Nhờ sự đồng tâm hiệp lực thì mọi thứ sẽ thành công. Còn trong thời bình, dù không còn thù trong giặc ngoài nhưng nhân dân ta vẫn giữ vững tinh thần đại đoàn kết dân tộc: Biểu hiện cụ thể chúng ta có thể thấy qua các chương trình đầy tính nhân văn, các chương trình thiện nguyện như: Trái tim cho em, Rung chuông vàng, Vì bạn xứng đáng, Điều ước thứ 7.... mục đich những chương trình này được phát sóng nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể trang trải một phần nào đó kinh tế trong cuộc sống. Hoặc một cá nhân nào đó muốn đứng lên hỗ trợ giúp đỡ và trao phần quà là giải thưởng mà cá nhân đó đạt được khi tham gia chương trình mục đích chính là giúp những hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài ca ngợi, cổ động tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, cần lên án những cá nhân, tổ chức không có tinh thần đoàn kết, tự làm theo ý mình, sống cô độc, đơn lẻ những người như vậy sẽ bi xã hội lên án, khinh bỏ, xa lánh,...Học sinh, sinh viên- những thế hệ tương lai của đất nước phải phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc qua việc giúp đỡ những người bạn có lực học kém, đạo đức chưa tốt để giúp tập thể trường, lớp ngày càng phát triển theo hướng tích cực. " Nơi nào có đoàn kết- Nơi có có chiến thắng".Chúng ta hãy cố gắng gìn giữ, duy trì, phát huy truyền thống quý báu này của dân tôc.

Bài viết trên, Luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc Mẫu bài viết thuyết trình về đại đoàn kết dân tộc mới nhất. Bài viết trên có nội dung nào chưa hiểu hoặc quý khách hàng muốn trao đổi cụ thể nội dung nào có thể liên hệ trực tiếp  qua số điện thoại 19006162 để được tư vấn cụ thể. Xin trân thành cảm ơn!