1. Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn dùng để làm gì?

Đối với những người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, vùng sâu vùng xa , vùng hải đảo phải làm đơn xin xác nhận gia đình khó khăn để được nhà nước công nhận để nhằm ngặn chặn hoặc hạn chế tình trạng bỏ sót những trường hợp cần được nhà nước hỗ trợ. Những trường hợp khó khăn thường gặp như là gia đình có người gặp tai nạn mà là trụ cột của gia đình, gia đình có người bênh nặng, bệnh hiểm nghèo không đủ chi phí trang trải, gia đình đông con các con đang trong độ tuổi đi học, gia địnhf khuyết tật nhưng chưa được hưởng trợ cấp, gia đình neo đơn, người có công với cách mạng nhưng khó khăn.... 

Việc xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn thông thường được sử dụng để hưởng các chính sách hỗ trợ sau: 

- Để vay vốn ngân hàng;

- Để xin miễn giảm tiền học phí cho con đi học hoặc là miễn giảm tiền viện phí

- Để xin học bổng cho học sinh, sinh viên

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn một phần nào đó góp phẩn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người nghèo, khó khăn, kinh tế không có, vùng sâu vùng xa... Đây được xem là một trong những chính sách ưu ái giúp đỡ người dân của nhà nước. 

 

2. Nội dung của đơn cần có những gì?

Đơn bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa trỉ thường trú, tạm trú hiện nay của các thành viên có trong gia đình

- Lý do làm đơn: Trình bày hoàn cảnh gia đình, công việc và các nguồn thu nhập như thế nào

- Khó khăn mà gia đình gặp phải

- Gia đình thuộc diện nào: là gia đình chính sách hay gia đình vùng sâu vùng xa hay gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo...

 

3. Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

Luật Minh Khuê xin giới thiệu một số mẫu xác nhận hoàn cảnh khó khăn sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Mẫu số 1: Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xin giảm án

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để xin giảm án

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

( về hoàn cảnh khó khăn của.... để xin giảm án)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã .........

Căn cứ: ...............................................

Tôi tên là :............. sinh ngày :........... 

Căn cước công dân/ chứng minh nhân dân số :... 

Ngày cấp :............. Nơi cấp :............. 

Hộ khẩu thường trú :......................... 

chỗ ở hiện tại :..................................  

Là .... của ....... đang bị khởi tố/ truy tố về hành vi....tại tòa án nhân dân huyện/ quận ......

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

.......................................................... 

............................................................ 

Xét đến đây là lần đầu tiên tôi/ em/ cháu phạm tội, hơn nữa trong quá trình điều tra, tôi/em/ cháu cũng ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Do đó, xét thấy hành vi của ... có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Vì vậy tôi/ em/ cháu làm đơn này xin Qúy cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của ...... để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi/em/ cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn

                                                                                                                                                                                                                                                    Người làm đơn

( ký ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn số 2: Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của học sinh, sinh viên

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của học sinh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã ..............

Tôi tên là :............ , sinh năm :............... 

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại :.......... 

.............................................................. 

Là ......... của em ......., sinh ngày ...../....../........, hiện đang là học sinh lớp .........., năm học 20 .... -20 ... tại trường ........

Gia đình tôi( nêu hoàn cảnh)

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến UBND xã ....... xem xét và xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi thuộc diện khó khăn

Lý do xác nhận: Để làm căn cứ xét chọn trao học bổng và các chế độ khác của trường

Rất mong UBND xã xem xét và xác nhận cho gia đình tôi

Tôi chân thành cảm ơn

..... ngày .... tháng .... năm .........

Người làm đơn

 

 

Xác nhận của UBND xã  .......