Đôi khi, việc từ chức có thể xuất phát từ những bê bối cá nhân (ngoại tình, có bồ nhí ...)  hoặc bê bối chính trị (tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ ....) mà cá nhân người đứng đầu gặp phải. 

Nếu không chủ động viết đơn xin từ chức thì cá nhân người đứng đầu sẽ đối diện với những rủi ro, vướng mắc pháp lý như: Bị kỷ luật, khiển trách, miễn nhiệm.... nên việc từ chức thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu và văn hóa chính trị ở mỗi quốc gia.

 

1. Mẫu đơn xin từ chức: 

Công ty luật Minh Khuê giới thiệu mẫu đơn xin từ chức thông dụng nhất để quý khách hàng có thể áp dụng, vận dụng trong từng trường hợp cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi (1): ………..………… 

Tôi tên: ………………….……… 

Số CMND :……… Ngày cấp :……. Nơi cấp :……… 

Quê quán (2): …………………… 

Đăng ký thường trú (3):………… 

Nơi ở hiện tại (4): ……………… 

Đơn vị công tác (5): …………… 

Chức vụ (6): …………………… 

Tôi làm đơn này kính mong (7) … xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ (8) … kể từ ngày …... tháng .…. năm .…. với lý do (9):

………………………………………

……………………………..………… 

Kính mong Quý cơ quan xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

     

                           ………., ngày..…tháng…..năm…….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

2. Hướng dẫn cách viết đơn xin từ chức:

Ở Việt Nam, do đặc thù chính trị rất khác nhau nên việc viết đơn xin từ chức dường như là một văn hóa chính trị chưa được thấy hoặc rất ít khi thấy (hiếm gặp). Và một đặc điểm khác việc từ chức không chỉ được gửi đến thủ trưởng/Người đứng đầu đơn vị mà còn phải gửi đến các cơ quan Đảng từ trung ương đến địa phương để được phê duyệt hoặc nhận sự chỉ đạo trực tiếp.

Như vậy, Cần lưu ý việc từ chức phải căn cứ vào các cương vị mà người giữ vụ đang đảm nhiệm hoặc kiêm nhiệm (trong lĩnh vực Đảng) để gửi đơn và đôi khi phải gửi đơn lên cả cơ quan quản lý công chức/viên chức như: Bộ Nội vụ/Sở Nội vụ để giám sát hoặc lưu trữ hồ sơ.

Có thể thấy nếu với lãnh đạo cao cấp thì mục kính gửi có thể gồm:

Ví dụ:

Kính gửi:  - Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội;

                  - Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam

                  - Bộ Nội vụ và văn phòng tổ chức Chính phủ.

Đối với những cán bộ cấp thấp thì việc gửi thủ trưởng đơn vị và các sở ngành chuyên môn quản lý cán bộ là điều phù hợp.

Lý do xin từ chức:  Khá đa dạng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh hoặc trường hợp cụ thể. Nhưng ở Việt Nam lý do xin từ chức chủ yếu xuất hiện và hợp lý nhất là: "Do tình hình sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác và hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao phó".

Rất ít khi những lý do chủ quan được đưa ra trong đơn xin từ chức như: Đạo đức chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý yếu kém... điều đó cũng thể hiện phần nào ý thức chính trị của những người đứng đầu. Trong khối ngoài quốc doanh (các doanh nghiệp) thì văn hóa người Việt Nam thường đưa ra những lý do như sau. VD: Một kế toán trưởng không muốn làm kế toán trưởng nữa do sợ những rủi ro về nghiệp vụ tài chính thì sẽ gửi đơn lên lãnh đạp công ty với lý do:

"Trong thời gian tới, Tôi có dự định tiếp tục theo đuổi chương trình đào tạo sau đại học (MBA) để nâng cao nhiệm vụ chuyên môn nên không thể đảm nhiệm tốt nhất chức vụ kế toán trưởng của Công ty cổ phần X. Vậy, tôi làm đơn này kính mong....."

 

3. Hướng dẫn thủ tục xin từ chức:

3.1 Những trường hợp cán bộ phải xin từ chức theo luật:

Đó là các trường hợp cụ thể như sau:

- Có sự luân chuyển, chuyển giao vị trí lãnh đạo hoặc vị trí quản lý trong các cơ quan nhà nước;

- Tự giác nhận thấy sự hạn chế về năng lực chuyên môn hoặc do lý do sức khỏe;

- Tự giác nhận thấy không còn đủ úy tín để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chức trách đang đảm nhiệm hoặc do sai phạm, khuyết điểm của cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc những sai phạm của cấp phó, nhân viên có liên quan để tự nhận trách nhiệm về người đứng đầu/thủ trưởng đơn vị.

 

3.2 Những trường hợp cán bộ không được từ chức:

Cũng theo quy định thì những trường hợp sau đây sẽ không được xin từ chức:

+ Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận các nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiểm vụ đã thực hiện hoặc được giao; Nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao;

+ Đang trong thời gian chịu thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

 

3.3 Thủ tục xin từ chức thực nhiện như thế nào ?

Có thể tóm lược thủ tục xin từ chức của cán bộ/công chức đang đảm nhiệm chức vụ thành các bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin từ chức gồm: Đơn xin từ chức và tờ trình gửi cơ quan tham mưu, cơ quan Đảng (có thể tham khảo mẫu đơn từ chức kể trên).

Bước 2: Gửi đơn xin từ chức cho người đứng đầu cơ quan hoặc cấp trên trực tiếp có thẩm quyền (Thông thường gửi cho cơ quan đã bổ nhiệm chức vụ cho mình - Đơn vị bổ nhiệm cũng là đơn vị giải quyết và chấp thuận cho việc từ chức)

Bước 3: Gửi cơ quan tham mưu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Bước 4: Người đứng đầu có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng.

Về căn cứ pháp lý cho hoạt động này có thể tham khảo thêm tại: Quy định 260/QĐ-TW năm 2009.

 

3.4 Từ chức đối với các đơn vị ngoài quốc doanh : 

Có một sự khác biệt đáng kể giữa việc từ chức giữa người là công chức và người làm tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiêp. Đối với đối tượng này thì việc xin từ chức khá đơn giản như việc xin thôi chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, cũng như việc xin từ chức kế toán trưởng...

Việc từ chức thông thường được hiểu là sự thôi đảm nhiệm chức vụ hoặc thôi giữ các vị trí chuyên môn theo hợp đồng lao động đã được ký kết giữa các bên. Việc này chủ yếu do luật lao động năm 2019 điều chỉnh và có thể xem đó là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 

4. Nên yêu cầu từ chức hay sa thải ?  

Xin luật sư tư vấn giúp: Chủ tịch công đoàn trường tôi vì vi phạm bị kỷ luật (liên quan đến sai phạm về tài chính) với hình thức cảnh cáo. Với vai trò là bí thư chi bộ nhà trường tôi muốn sa thải chức danh chủ tịch công đoàn và bầu nhân sự mới thì các bước cần làm như thế nào. Xin trân trọng cám ơn luật sư!?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật công đoàn 2019 có quy định như sau:

“Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Tại Khoản 2 Điều 6 Luật công đoàn 2012 có quy định như sau:

“Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.”

Theo thông tin bạn trình bày thì chủ tịch công đoàn trường có sai phạm về tài chính và bị xử lý vi phạm kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Căn cứ theo các quy định trên thì hoạt động của công đoàn dựa trên Điều lệ công đoàn nên việc thay đổi chủ tịch công đoàn sẽ được thực hiện dựa trên quy định Điều lệ công đoàn.

Về thẩm quyền và quy trình miễn nhiệm như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Quy định số 260-QĐ/TW  có quy định như sau:

“Cấp nào bổ nhiệm, phê chuẩn (chuẩn y) kết quả bầu cử đối với cán bộ thì cấp đó có quyền cho cán bộ thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm cán bộ, cho cán bộ từ chức. Người đứng đầu của từng cấp có trách nhiệm đề xuất với cấp có thẩm quyền của cấp mình về việc cho cán bộ thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức. Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ giúp người đứng đầu trong đề xuất, chuẩn bị các thủ tục cần thiết đối với việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ.” 

- Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác căn cứ vào Điều 5 của Quy chế này để đề xuất việc miễn nhiệm.

- Người đứng đầu tập thể lãnh đạo chỉ đạo cơ quan tham mưu và các đơn vị có liên quan thẩm định việc miễn nhiệm cán bộ, đồng thời xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng. 

- Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

- Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

5. Những điều cần lưu ý khi gửi đơn thôi chức vụ

- Thông tin cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân gửi đơn thôi chức vụ: thủ trưởng cơ quan nơi mình làm việc, người quản lý, ban giám đốc lãnh đạo công ty….

- Thông tin người thực hiện đơn xin thôi giữ chức vụ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã số nhân viên, số thẻ căn cước công dân, ngày cấp, đơn vị cấp, hiện đang giữ chức vụ nào: chuyên viên, nhân viên, chuyên gia hay trưởng phòng, hay chức vụ cao hơn…nơi ở hiện tại, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email.

- Yêu cầu của bản thân khi thực hiện mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ: vì lý do cá nhân như gia đình chuyển nơi sinh sống,hoàn cảnh gia đình, sức khỏe không cho phép, vì lý do năng lực như chuyên môn chưa tốt,chưa sắp xếp được thời gian cho công việc, chưa phù hợp với công việc hiện tại, kết quả trong nhiệm kỳ vừa rồi chưa tốt… nên thực hiện đơn để người quản lý, thủ trưởng cơ quan xin thôi giữ chức vụ để đảm nhận một công việc khác phù hợp hơn.

- Lời cảm ơn của bản thân đối với người quan lý, ban lãnh đạo cũng như toàn thể đồng nghiệp khi cùng làm việc đã hỗ trợ làm việc, giúp đỡ cũng như tạo điều kiện cho cá nhân thực hiện thôi giữ chức vụ.

Trên đây là những phân tích pháp lý về mẫu đơn xin từ chức cũng như các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động này. Mọi vướng mắc pháp lý 1900.6162 để được luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng giải quyết những vướng mắc pháp lý của Bạn. Trân trọng cảm ơn!