1. Hộ gia đình là gì?

Dưới góc độ xã hội học, gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù trong đó mọi người có quan hệ huyết thống hoặc chung sống với nhau. Gia đình là một tế bào của xã hội, là hình thức tổ chức xã hội quan trọng nhất của cá nhân trên cơ sở hôn nhân, nghĩa là quan hệ vợ chồng, huyết thống, giữa cha, mẹ và con đẻ của họ. Ngoài ra, với trẻ em được nhận làm con nuôi theo thủ tục nhận con nuôi, giữa anh, chị, em ruột với những người thân thích khác cùng chung sống và có kinh tế chung.

Dưới góc độ pháp lý, thì gia đình là nhóm người gắn bó với nhau bằng hôn nhân, huyết thống hoặc quan hệ bồi dưỡng làm phát sinh nghĩa vụ, quyền lợi giữa họ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Gia đình Việt Nam thường gồm nhiều thế hệ cùng chung sống như ông bà, cha mẹ, con cái,... Họ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, sinh thành hoặc nuôi dạy thế hệ trẻ dưới sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để các thế hệ trong gia đình chăm sóc, giúp đỡ nhau nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Do vậy, hiểu đơn giản hộ gia đình là một đơn vị xã hội bao gồm một hoặc một nhóm người ở chung và ăn chung ( nhân khẩu). Các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quỹ thu chi chung hoặc thu nhập chung. Những người trong hộ gia đình có thể có hoặc không có quan hệ huyết thống, nuôi dượng hoặc hôn nhân. 

 

2. Đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình là gì?

Đơn xin xác nhận thành viên hộ gia đình là mẫu đơn được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày được sử dụng khi cần làm các thủ tục hành chính như: thế chấp sổ đỏ, xác nhận nhân khẩu. Ngoài ra, mẫu đơn xác nhận thành viên hộ gia đình còn để xác nhận thông tin các thành viên, xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất,... 

Mẫu đơn sẽ bao gồm các nội dung như: thông tin của từng thành viên, họ tên, năm sinh, mã số địa chỉ thường trú, lý do xin xác nhận nhân khẩu,... tất cả các thành viên trong hộ gia đình cần trình báo, nêu lý do cụ thể về mục đích xin xác nhận, các lý do chính đáng. Cuối cùng trong đơn cần có lời cam đoan về nội dung khai là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, chữ ký xác nhận của người viết đơn và xác nahanj của công an xã, phường chứng minh đơn có hiệu lực.

 

3. Cách xác định thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất

Hiện nay, việc xác định thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất thường được các thẩm phán, ngân hàng, công chứng viên,.. xem xét thông qua tên các thành viên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,....

Theo quy định của pháp luật thì: Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, chung sống và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Như vậy, thành viên hộ gia đình sử dụng đất phải có các yếu tố:

- Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi con theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

- Sống cùng nhau;

- Có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vì vậy, khi giải quyết các vụ án dân sự cần xác định các thành viên trong hộ gia đình có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo Tòa án thì cần lưu ý:

- Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình về nguyên tác phải căn cứ vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu nhân khẩu là thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dó đó, Tòa án cần yêu cầu đơng sự cung cấp thêm các tài liệu: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình; Quyết định của nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, từ đó xác định được đất Nhà nước giao cho cá nhân, hộ gia đình.

- Ngoài những người là thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất, tòa án phải bao gồm những người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, những người có công làm tăng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất, người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

- Ngoài ra, lưu ý về sổ hộ khẩu vì sổ hộ khẩu là tài liệu để quản lý nơi ở nên chỉ có khả năng xác định nơi thường trú hợp pháp của công dân.

Vì vậy, cần xem xét từng trường hợp cụ thể. Nơi thường trú không phải đương nhiên là nơi công dân cùng ở, cùng sản xuất mà phải cùng ở tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là điều kiện cơ bản để xem xét tư cách tham gia góp ý kiến của người này đối với giao dịch do chủ hộ trực tiếp xác lập. 

 

4. Mẫu đơn xác nhận thành viên trong hộ gia đình

Luật Minh Khuê có xây dựng mẫu đơn xin xác nhận thành viên trong hộ gia đình theo đúng quy định pháp luật hiện nay:

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN

XÁC NHẬN THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH

 

Kính gửi: Ban công an phường ....................................................

Họ và tên người khai: .................................................................... 

Năm sinh: ....................................................................................... 

Dân tộc: .......................................................................................... 

Nơi thường trú/ tạm trú: ................................................................ 

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban Công an phường ........................... xác nhận cho tôi nội dung sau:

Ngày ......................., hộ gia đình ông .................................... được Ủy ban nhân dân phường .............................................. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .....................................................

Nay, tôi làm đơn này, kính đề nghị Ban công an phường .................................. xác nhận cho tôi nội dung là: Tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ......................................... (như nếu trên), trong hộ khẩu gia đình ông ...............................................  gồm các thành viên sau:

1. Ông ............................................. Sinh năm ............................... CMND số .......................... 

Thường trú tại: ............................................

2. Bà ................................................... Sinh năm ..................... .CMND số ...............................

Thường trú tại: ................................................

3. Anh ...................................................... Sinh năm ................ CMND số ................................ 

Thường trú tại: ...................................

4. Chị ...................................................... Sinh năm .................... CMND số ...............................

Thường trú tại: .....................................

Ngoài những người có tên nêu trên, hộ gia đình ông ................. không còn có thành viên nào khác và chỉ những người có tên nêu trên là người có quyền sử dụng đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ........................

Mục đích của việc xin xác nhận; Làm các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Tôi cam đoan về những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

                                                                                                                                                                       

 .........., ngày ............... tháng ......... năm ..............

Người viết đơn

Ký và ghi rõ họ tên

 

XÁC NHẬN CỦA BAN CÔNG AN PHƯỜNG .......................

 

In / Sửa biểu mẫu

Trên đây là Mẫu đơn xin xác nhận thành viên hộ gia đình mới nhất, Nếu quý khách hàng còn vướng mắc hay câu hỏi về nội dung trên hãy liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.