1. Hồ sơ chuyển trường cần giấy tờ gì?

Hồ sơ chuyển trường bao gồm những giấy tờ sau: 

- Cần bằng tốt nghiệp của các cấp học dưới bản sao công chứng, chứng thực

- Giấy khai sinh của học sinh bản sao có công chứng, chứng thực

- Giấy giới thiệu về việc chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đi cấp

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Học bạ của học sinh. 

Để thực hiện chuyển trường cho học sinh thì học sinh hoặc phụ huynh sẽ viết đơn chuyển trường và gửi đến ban giám hiệu nhà trường. Sau đó bộ phậm tiếp nhận đơn sẽ xem xét giải quyết đơn và hẹn ngày trả hồ sơ. Sau khi đơn chuyển trường đã được chấp nhận thì học sinh hoặc phụ huynh sẽ đem các giấy tờ cần thiết đến nộp tại trường học nơi mình chuyển đến. 

 

2. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mầm non

Quý khách hàng có thể tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mầm non về in ra để sử dụng hoặc có thể soạn thảo trực tuyến sau đó in ra để sử dụng theo biểu mẫu dưới đây:

Tải về
 

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG MẦM NON .......  

Số:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ...., ngày .... tháng .... năm ........

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non........

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em: 

Là học sinh lớp ....... năm học .......... của trường ...............

Được chuyển đến : Để học ....... năm học ..... ở trường ..............

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em......hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập

Giấy này có giá trị đến hết ngày .... tháng .... năm .....

Nơi nhận:

-

-

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

3. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học

Quý khách hàng có thể tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học về in ra để sử dụng hoặc có thể soạn thảo trực tuyến sau đó in ra để sử dụng theo biểu mẫu dưới đây:

Tải về
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC ..

Số:  ... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 ...., ngày .... tháng .... năm ........

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU 

 

Kinh gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học .....................

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em ..............................

Là học sinh lớp ........ năm học ............. của trường tiểu học ............

Được chuyển đến để học lớp .......... năm học ................ ở trường tiểu học .......... 

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em ........................... hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ......

Nơi nhận:

-

-

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THCS

Quý khách hàng có thể tải ngay: Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường Trung học cơ sở để in ra để sử dụng hoặc có thể soạn thảo trực tuyến sau đó in ra để sử dụng theo biểu mẫu dưới đây:

Tải về

 

ỦY BAN NHÂN DÂN .......  

TRƯỜNG THCS .........        

Số:  ... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ...., ngày .... tháng .... năm ........

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ........................... 

Hiệu trưởng trường THCS ................................

Giới thiệu em: ..................................

Sinh ngày: .........................................tại ............ 

Đã( đang) học lớp: ........................ Năm học: ....................
 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: .................... Hạnh kiểm .........................

Được lên lớp: ......................Năm học .................. 

Nay xin chuyển trường đến: ................................

Đề nghị quý trường tạo điều kiện giúp em ...................................... được tiếp tục học.
 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   ( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

5. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THPT

Quý khách hàng có thể tải ngay: Mẫu giấy chuyển trường Trung học phổ thông để in ra để sử dụng hoặc có thể soạn thảo trực tuyến sau đó in ra để sử dụng theo biểu mẫu dưới đây:

Tải về

 

PHÒNG GD&ĐT ..............  

TRƯỜNG THPT ...............      

Số:  ... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ...., ngày .... tháng .... năm ........

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ........

Hiệu trưởng trường THPT ................

Giới thiệu em: ......................

Sinh ngày: ........................... 

Nơi sinh: ........................... Là học sinh lớp: ..................... năm học ............. của trường chúng tôi. 

Nay chuyển đến trường THPT ..........................

Kính đề nghị Ban giám hiệu xét cho xem .................................. được học tại trường. 

Lý do theo nguyện vọng gia đình

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

 

 

In / Sửa biểu mẫu