1. Phiếu thông tin học sinh là gì? 

Mẫu phiếu thông tin học sinh là mẫu để kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin nhân thân như tên trường, tên lớp, tên học sinh, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú,... qua đó để làm cơ sở cho nhà trường nắm bắt được thông tin của các học sinh vào đầu năm học, phục vụ cho công tác quản lý học sinh trong trường một cách chặt chẽ nhất có thể. 

Bên cạnh đó, trong phiếu thông tin học sinh cũng có mục kết quả học tập năm học cũ, có tham gia cán bộ lớp hay không để thầy cô dùng làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn. Thông qua thông tin kê khai trên phiếu thông tin học sinh, nhà trường và thầy cô giáo biết được quá trình học tập, thông tin của các em học sinh, từ đó có những biện pháp quản lý, giảng dạy và tiếp cận phù hợp. 

Cần hết sức lưu ý là toàn bộ những thông tin được kê khai trong phiếu thông tin học sinh yêu cầu phải chính xác và trung thực vì đó là căn cứ để nhà trường quản lý học sinh. Có những mẫu phiếu cần có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh. Việc nộp phiếu sẽ có thời hạn quy định cụ thể tùy vào từng thầy cô, công tác triển khai của nhà trường. Học sinh và các phụ huynh cần hết sức lưu ý thời gian kê khai và nộp phiếu để tránh gây ảnh hưởng đến việc triển khai công tác quản lý của nhà trường. 

Và dưới đây, Luật Minh Khuê sẽ cung cấp đến các quý thầy cô và các phụ huynh cũng như các em học sinh thân yêu những mẫu phiếu kê khai thông tin cá nhân của học sinh (nhân thân, lý lịch, kết quả học tập) để giúp nhà trường thuận tiện trong công tác giảng dạy và quản lý học sinh của mình: 

 

2. Các mẫu phiếu thông tin học sinh mới nhất 

2.1. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 1 (thông tin cơ bản)

Đây là mẫu phiếu được sử dụng với mục đích cung cấp lại thông tin nhân thân cơ bản nhất của học sinh như tên tuổi, lớp học, nơi thường trú, thuộc đối tượng chính sách không,.... Với loại phiếu này thì học sinh có thể tự kê khai hoặc nhờ người thân kê khai thông tin và ký xác nhận. Đây là mẫu phiếu về thông tin cơ bản nhất về nhân thân của học sinh nên khi kê khai hết sức lưu ý về độ chính xác của thông tin:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ...................

TRƯỜNG..............................

________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________ 

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: .....................................................................................................................................

Lớp: ...........................................................................................................................................

1) Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa): .....................................................................................

2) Giới tính (Nam/Nữ): ...............................................................................................................

3) Dân tộc: ..................................................................................................................................

4) Đối tượng chính sách: ............................................................................................................

5) Ngày sinh: ....../......../..............................................................................................................

6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .......................................................................................................

7) Học sinh khuyết tật: ..............................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú:

8a) Tỉnh/thành phố: ....................................................................................................................

8b) Quận/huyện: ........................................................................................................................

8c) Phường/xã/thị trấn: ..............................................................................................................

8d) Phố/thôn: ..............................................................................................................................

8đ) Tổ/xóm: ................................................................................................................................

9) Nơi ở hiện nay:

9a) Tỉnh/thành phố: ....................................................................................................................

9b) Quận/huyện: .........................................................................................................................

9c) Phường/xã/thị trấn: ..............................................................................................................

9d) Phố/thôn: ..............................................................................................................................

9đ) Tổ/xóm: ................................................................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/ Mẹ/ Ông/ Bà/...) ..............................................

Số điện thoại người kê khai: .....................................

 

............, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

.................................... 

2.2. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 2 (lý lịch học sinh)

Đây là mẫu phiếu kết hợp với sơ yếu lý lịch của học sinh, phiếu này sẽ do học sinh hoặc phụ huynh kê khai nhưng cần có chữ ký xác nhận của cả phụ huynh học sinh. Mọi thông tin của học sinh và hoàn cảnh gia đình, thông tin về nhân thân cần phải được kê khai đầy đủ, chi tiết và chính xác nhất. Do vậy nếu học sinh còn là học sinh tiểu học hoặc học sinh cấp 1 thì nên để người thân là người lớn kê khai thông tin để tránh sai xót: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....................

TRƯỜNG ..............................

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ 

PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÝ LỊCH HỌC SINH

Lớp ………. GVCN:  ………..

-----o0o-----

I. Bản thân học sinh

Họ và tên: ............... Giới tính (Nam, nữ): …...............................................................

Dân tộc ........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................

Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh): ........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh): ..........................................................

Số điện thoại(Di động hoặc nhà riêng nếu có): ............................................................

Kết quả xếp loại năm học 2020 - 2021:

Học tập: .............. Hạnh kiểm: …….....

Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng,...): ..... 

II. Nhân thân:

Họ tên cha: ...............................Năm sinh: ….......…........................................................ 

Số điện thoại liên lạc: ......................................................................................................... 

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................... 

Nơi công tác: ...................................................................................................................... 

Họ tên mẹ: ...............................Năm sinh: …........….......................................................... 

Số điện thoại liên lạc: .......................................................................................................... 

Nghề nghiệp: ........................................................................................................................ 

Nơi công tác: ......................................................................................................................... 

Họ và tên Anh/ chị/ em: ......................................................................................................... 

Số điện thoại liên lạc: ................................................................................................................ 

Hiện nay học sinh đang ở với ai: (ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì, người đỡ đầu.... đang ở) ........... 

Số điện thoại liên lạc: .......................................................................................................... 

Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn) ..............…................ 

Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn

khăn, cần giúp đỡ): .........….................................................................................................... 

Sở thích học các môn: ........................................................................................................... 

Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, Thể dục thể thao, Sáng tác thơ văn, Tin học...): .......... 

Ghi chú:

- Nộp đầy đủ và đúng hạn bản tóm tắt lí lịch của lớp cho GVCN. Hạn cuối ngày ..........................

* Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi ảnh hưởng công việc chung của trường.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

(ký và ghi rõ họ tên)

 

…….., ngày.…....tháng…… năm......

Học sinh ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

2.3. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 3 (kết quả học tập)

Và cuối cùng là mẫu phiếu ghi thông tin nhân thân bao gồm cả thông tin về kết quả, quá trình học tập của học sinh qua các năm: 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....................

TRƯỜNG ..............................

_________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ 

PHIẾU TÌM HIỂU THÔNG TIN HỌC SINH

LỚP .…

NĂM HỌC ……

1. Họ và tên: .………………………………………………

Ngày sinh: …………………………

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú: ………………………………… 

Điện thoại: …………………………………………

Địa chỉ email: ……………………………………………………… 

Học sinh trường THCS …………………………………………   Đoàn viên: €

2. Họ và tên cha: ………………………………………………… 

Nghề nghiệp (làm gì, ở đâu?): …………………………………… 

Điện thoại liên lạc: …………………………………….

3. Họ và tên mẹ: ………………………………………………… 

Nghề nghiệp (làm gì, ở đâu?): ………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………….

4. Họ và tên Anh/ chị/ em: ....................................................... 

Nghề nghiệp: ...........................................................................

Số điện thoại: ……………………………………………………… 

5. Hoàn cảnh kinh tế gia đình: (Đánh dấu vào vào ô thích hợp)

Giàu có €     Khá €     Đủ ăn €     Hộ cận nghèo €     Hộ nghèo €

(Lưu ý: Hộ nghèo và cận nghèo phải có giấy chứng nhận, học sinh photo nộp kèm phiếu này)

6. Diện chính sách: Con thương binh: €                xã bãi ngang: €

7. Kết quả học tập: (Sử dụng kết quả năm học ….. – …..)

Xếp loại Điểm trung bình từng môn học Điểm trung bình các môn
HL HK
Toán Văn Anh Lịch sử Địa lý GDCD Vật lý Địa lý Hóa học
   
                 

Môn học yếu nhất:  ……………………………………

Lý do học yếu môn đó: ………………………………………………………………………………… 

8. Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có, ghi rõ loại giải, môn): ………………… 

9. Các nhiệm vụ đã làm năm lớp 8, lớp 9 (lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, lao động, chi đội trưởng, liên đội trưởng…)  ..... 

10. Dự định tương lai:

a) Thi đại học,  cao đẳng nhóm môn …………… ngành …………… trường ………… tại …… 

b) Ước mơ làm nghề gì? Tại sao?  …………………………………… 

……….., ngày ........tháng ......năm .........

HỌC SINH 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu phiếu thông tin học sinh mới nhất do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!