Trả lời:

Kính gửi bạn, Poker là môn thể thao trí tuệ ra đời từ những năm 1930-1940 tại Anh. Trong những năm vừa qua, môn thể thao này đã phát triển rộng khắp các châu lục.

Tại Việt Nam, Poker cũng đã được thừa nhận chính thức, Hiệp hội thể thao Bridge và Poker Việt Nam ra đời, sau đó rất nhiều các CLB khác cũng phát triển trên phạm vi các tỉnh trong cả nước.

Để mở CLB Poker tại một phường thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Chúng tôi xin hướng dẫn nội dung cơ bản để bạn tham khảo cách thức thực hiện như sau:

1. Hình thức thành lập:

1.1.Hình thức 1:

Bước 1: Gia nhập thành viên Hiệp hội thể thao Bridge và Poker Việt Nam, xin công nhận Ban lãnh đạo CLB để mở CLB trực thuộc Hiệp hội

Bước 2: Xin phép thành lập tại UBND phường nơi đặt trụ sở CLB

1.2.Hình thức 2:

Bước 1: Xin công nhận Ban vận động thành lập CLB  

Bước 2: Xin phép thành lập CLB

2. Hồ sơ chuẩn bị:

2.1.Hồ sơ xin công nhận Ban vận động:

- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập CLB

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập CLB

2.2.    Hồ sơ xin thành lập CLB:

Đơn xin phép thành lập hội.

- Dự thảo điều lệ.

- Dự kiến phương hướng hoạt động.

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)

Rất mong nội dung tư vấn trên đây có thể hỗ trợ cho bạn,

Trân trọng cảm ơn! 

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê