1. Con Heo Đất

Youtube video

Mẹ mua cho con heo đất

Mẹ mua cho con heo đất (í ò í o)

Ngày hôm nay em vui lắm

Cầm heo trên tay em ngắm (í ò í o)

Làm sao cho heo mau lớn

Làm sao cho heo mau lớn (í o í ò).

Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ.

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày.

 

2. Gà trống mèo và cún con

Youtube video

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Nhà em có con gà trống

Mèo con và cún con

Gà trống gáy ò ó o

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà

Mèo con đi rình bắt chuột

Cún con chăm canh gác nhà.

 

3. Vịt lội trong ao

Youtube video

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?

Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ dẹp lép, cái mỏ dẹp lép

Xin đố ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?

Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ dẹp lép, cái mỏ dẹp lép

Xin đố ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?

Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ dẹp lép, cái mỏ dẹp lép

Xin đố ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Cáp cáp cáp kìa vịt kêu trong ao

Vịt kêu vui khiếp vịt ăn gì?

Vịt ăn tôm tép nên cái mỏ dẹp lép, cái mỏ dẹp lép

Xin đố ai biết vì sao vịt lội dễ dàng? vì sao vịt lội dễ dàng?

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang

Là vì, là vì, là vì chân nó có mang.

 

4. Quả gì

Youtube video

Quả gì mà chua chua thế

Xin thưa rằng quả khế

Ăn vào thì chắc là chua

Vâng vâng chua thì để nấu canh chua

Quả gì mà da cưng cứng

Xin thưa rằng quả trứng

Ăn vào thì nó làm sao

Không sao ăn vào người sẽ thêm cao

Quả gì mặc bao nhiêu áo

Xin thưa rằng quả pháo

Ăn vào thì chắc là dai

Không dai nhưng mà nổ điếc hai tai

Quả gì mà lăn lông lốc

Xin thưa rằng quả bóng

Sao mà quả bóng lại lăn

Do chân bao người cùng đá trên sân

Quả gì mà gai chi chít

Xin thưa rằng quả mít

Ăn vào thì chắc là đau

Không đau thơm lừng tận mấy hôm sau

Quả gì mà to to nhất

Xin thưa rằng quả đất

To bằng quả mít mật không

To hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn

Quả gì mà chua chua thế

Xin thưa rằng quả khế

Ăn vào thì chắc là chua

Vâng vâng chua thì để nấu canh chua

Quả gì mà da cưng cứng

Xin thưa rằng quả trứng

Ăn vào thì nó làm sao

Không sao ăn vào người sẽ thêm cao

Quả gì mặc bao nhiêu áo

Xin thưa rằng quả pháo

Ăn vào thì chắc là dai

Không dai nhưng mà nổ điếc hai tai

Quả gì mà lăn lông lốc

Xin thưa rằng quả bóng

Sao mà quả bóng lại lăn

Do chân bao người cùng đá trên sân

Quả gì mà gai chi chít

Xin thưa rằng quả mít

Ăn vào thì chắc là đau

Không đau thơm lừng tận mấy hôm sau

Quả gì mà to to nhất

Xin thưa rằng quả đất

To bằng quả mít mật không

To hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn.

 

5. Baby Shark

Youtube video

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark, doo-doo, doo-doo

Baby Shark

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark, doo-doo, doo-doo

Mommy Shark

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark, doo-doo, doo-doo

Daddy Shark

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark, doo-doo, doo-doo

Grandma Shark

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark, doo-doo, doo-doo

Grandpa Shark

Let's go hunt, doo-doo, doo-doo

Let's go hunt, doo-doo, doo-doo

Let's go hunt, doo-doo, doo-doo

Let's go hunt

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away, doo-doo, doo-doo

Run away (ah!)

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last, doo-doo, doo-doo

Safe at last (phew)

It's the end, doo-doo, doo-doo

It's the end, doo-doo, doo-doo

It's the end, doo-doo, doo-doo

It's the end.

 

6. Chú ếch con

Youtube video

 Kìa chú là chú ếch con

Có là hai mắt tròn

Chú ngồi học bài một mình

Bên hố bom kề vườn xoan

Bao nhiêu cá trê non

Cùng bao nhiêu cá rô ron

Tung tăng chiếc vây son

Nhịp theo tiếng ếch vang giòn

Kìa chú là chú ếch con

Có hai là hai mắt tròn

Chú ngồi học bài một mình

Bên hố bom kề vườn xoan

Bao nhiêu chú chim non

Cùng bao nhiêu cá rô ron

Tung tăng chiếc vây son

Nhịp theo tiếng ếch vang giòn

Kìa chú là chú ếch con

Bé ngoan là ngoan nhất nhà

Chú học thuộc bài xong rồi

Chú hát thi cùng họa mi

Bao nhiêu chú chim ri

Cùng bao cô cá rô phi

Nghe tiếng hát mê ly

Cùng vui thích chí cười khì

Kìa chú là chú ếch con

Có hai là hai mắt tròn

Chú ngồi học bài một mình

Bên hố bom kề vườn xoan

Bao nhiêu cá trê non

Cùng bao nhiêu cá rô ron

Tung tăng chiếc vây son

Nhịp theo tiếng ếch vang giòn

Kìa chú là chú ếch con

Bé ngoan là ngoan nhất nhà

Chú học thuộc bài xong rồi

Chú hát thi lên họa mi

Bao nhiêu chú chim ri

Cùng bao cô cá rô phi

Nghe tiếng hát mê ly

Cùng vui thích chí cười khì

Kìa chú là chú ếch con

Có hai là hai mắt tròn

Chú ngồi học bài một mình

Bên hố bom kề vườn xoan

Bao nhiêu cá trê non

Cùng bao nhiêu cá rô ron

Tung tăng chiếc vây son

Nhịp theo tiếng ếch vang giòn

Kìa chú là chú ếch con

Bé ngoan là ngoan nhất nhà

Chú học thuộc bài xong rồi

Chú hát thi cùng họa mi

Bao nhiêu chú chim ri

Cùng bao cô cá rô phi

Nghe tiếng hát mê ly

Cùng vui thích chí cười khì

Bao nhiêu chú chim ri

Cùng bao cô cá rô phi

Nghe tiếng hát mê ly

Cùng vui thích chí cười khì.

 

7. Cháu lên ba

Youtube video

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè

Không khóc nhè để bà trồng cây trái

Ông vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la la

Là là lá la la

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè

Không khóc nhè để bà trồng cây trái

Ông vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la la

Là là lá la la

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè

Không khóc nhè để bà trồng cây trái

Ông vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la la

Là là lá la la

Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè

Không khóc nhè để bà trồng cây trái

Ông vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la la

Là là lá la la

Trên đây Luật Minh Khuê đã chia sẻ những bài nhạc hay cho bé ăn ngon đến với bạn đọc. Nếu bạn đọc có bất kỳ vướng mắc nào liên quan về vấn đề trên. Vui lòng liên hệ ngay tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp sớm nhất.