1. Những trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe từ 01/6/2024

Ngày 31 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT. Thông tư này có nội dung sửa đổi một số quy định liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Cụ thể, tại khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (đã được sửa đổi bởi điểm b khoản 24 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT), quy định về các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe đã được bổ sung và làm rõ.

Theo đó, các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe bao gồm:

- Người lái xe có hành vi gian dối trong việc xin cấp giấy phép lái xe.

- Người lái xe thực hiện hành vi tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe.

- Người lái xe cho phép người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện.

- Các thông tin trên giấy phép lái xe như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký có sai sót.

- Qua việc khám sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy, ngoại trừ các trường hợp xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Thông tư mới này nhằm tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, ngăn ngừa các hành vi gian dối và sai phạm trong việc cấp và sử dụng giấy phép lái xe. Qua đó, Bộ Giao thông Vận tải mong muốn tạo ra một môi trường giao thông an toàn và công bằng hơn cho mọi người.

 

2. Quy trình thu hồi Giấy phép lái xe diễn ra như thế nào?

Căn cứ vào khoản 15 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, được bổ sung bởi các điểm c, d, đ khoản 24 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT, quy định về việc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự cụ thể như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Quyết định này phải nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp lại giấy phép lái xe bị thu hồi cho cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm tiếp nhận giấy phép lái xe đã bị thu hồi và tiến hành hủy bỏ theo đúng quy định hiện hành, nhằm đảm bảo giấy phép lái xe không còn hiệu lực pháp lý và không thể sử dụng sai mục đích.

- Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, hoặc giải thể, thì việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe sẽ do cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe thực hiện. Quy định này nhằm đảm bảo tính liên tục và thống nhất trong quản lý, tránh tình trạng thiếu rõ ràng về thẩm quyền trong việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe.

Những quy định mới này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp và quản lý giấy phép lái xe, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng giấy phép lái xe.

Như vậy, trình tự thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024 sẽ được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Quyết định này phải được lập thành văn bản và nêu rõ lý do cụ thể cho việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện, đồng thời giúp người lái xe hiểu rõ lý do tại sao giấy phép lái xe của họ bị thu hồi.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe sau khi nhận được giấy phép lái xe bị thu hồi sẽ có trách nhiệm tiếp nhận và tiến hành hủy bỏ giấy phép lái xe theo đúng quy định hiện hành. Việc này nhằm đảm bảo rằng giấy phép lái xe bị thu hồi không còn giá trị sử dụng và không thể bị lợi dụng cho các mục đích trái phép.

Lưu ý: Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã trải qua quá trình sáp nhập, chia, tách, hoặc giải thể, thì việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe sẽ do cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe thực hiện. Quy định này nhằm đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong công tác quản lý, tránh tình trạng mơ hồ về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe.

Các quy định mới này được ban hành nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát giấy phép lái xe, góp phần nâng cao an toàn giao thông và ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng giấy phép lái xe không hợp pháp.

 

3. Tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định về GPLX để đảm bảo an toàn giao thông

Việc chấp hành các quy định về Giấy phép lái xe (GPLX) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông. Dưới đây là một số lý do cụ thể:

- Đảm bảo năng lực và kỹ năng của người lái xe: Quy định về việc cấp GPLX yêu cầu người lái xe phải trải qua quá trình đào tạo và kiểm tra nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người có đủ kiến thức và kỹ năng lái xe mới được phép tham gia giao thông. Việc tuân thủ các quy định về GPLX giúp ngăn ngừa tình trạng người không đủ năng lực lái xe tham gia giao thông, giảm nguy cơ tai nạn.

- Phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian dối: Việc kiểm tra và thu hồi GPLX trong các trường hợp có hành vi gian dối, tẩy xóa thông tin, hoặc sử dụng GPLX của người khác, giúp duy trì tính minh bạch và trung thực trong quá trình cấp phép. Điều này ngăn chặn tình trạng người lái xe không đủ tiêu chuẩn sử dụng GPLX giả hoặc không hợp lệ, góp phần bảo vệ an toàn giao thông.

- Đảm bảo sức khỏe và tinh thần của người lái xe: Quy định về khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chất ma túy trong cơ thể người lái xe giúp đảm bảo rằng chỉ những người có sức khỏe tốt và tinh thần tỉnh táo mới được phép lái xe. Điều này giúp giảm nguy cơ tai nạn do người lái xe không đủ sức khỏe hoặc bị ảnh hưởng bởi chất kích thích.

- Quản lý và giám sát hiệu quả: Việc tuân thủ các quy định về GPLX giúp cơ quan chức năng dễ dàng quản lý và giám sát người lái xe, từ đó có thể phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Điều này tạo ra một môi trường giao thông an toàn và có trật tự, giảm thiểu các hành vi vi phạm luật giao thông.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật: Khi người lái xe tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về GPLX, họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mọi người. Việc chấp hành pháp luật giúp nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

- Giảm thiểu tai nạn và tổn thất: Cuối cùng, việc chấp hành các quy định về GPLX trực tiếp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và các tổn thất về người và tài sản. Một hệ thống giao thông được quản lý tốt với những người lái xe có đủ điều kiện sẽ an toàn hơn, giúp giảm gánh nặng cho xã hội và gia đình.

Tóm lại, chấp hành các quy định về GPLX không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi người lái xe, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh.

 

Xem thêm bài viết: Thời gian cấp giấy phép lái xe trong bao lâu? Mức phạt không có GPLX

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp quy định pháp luật nhanh chóng.