1. Giáo viên là gì ?

Giáo viên được hiểu là người giảng dạy, truyền đạt kiến thức, giáo dục cho học sinh, sinh viên , là người lên kế hoạch dạy học cho các buổi học, tiến hành các tiết học theo sự phân công của nhà trường, thực hành và phát triển những khoá học theo chương trình dạy học mà nhà trường đề ra, ra đề, chấm điểm để thông qua đó đánh giá chất lượng , năng lực và khả năng tiếp thu cho từng học sinh.

 

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên 

Sinh thời, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói rằng :" Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng ". Người thầy giáo vinh dự đã lớn nhưng trọng trách lại càng nặng nề, tính chuẩn mực, mô phạm đòi hỏi càng cao, người thầy, người cô phải là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo, bởi họ luôn là những người tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, từ công tác chính trị cho đến đạo đức lối sống và phải có lề lối, tác phong làm việc theo chuẩn của một người giáo viên nhân dân, người lái đò mẫu mực cho các thế hệ học sinh noi theo.

Phẩm chất chính trị, đạo đức , lối sống là một trong những phần mà giáo viên tự đánh giá xếp loại chất lượng thông qua báo cáo, đánh giá. Trong quy định tại . Đây là cơ sở để các nhà giáo nhìn nhận vào đó tự nỗ lực, tự rèn luyện nâng cao tư chất bản thân cho phù hợp với nghề dạy học mà xã hội tôn vinh, và đây cũng là một trong những cơ sở để qua đó đánh giá , xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, luôn tích cực học tập và không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có những lối sống và cách ứng xử chuẩn mực để làm tấm gương cho người học noi theo. 

 

2.1 Phẩm chất chính trị của giáo viên

Phẩm chất chính trị của giáo viên được thể hiện qua việc người giáo viên đó phải chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối , chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thi hành và tuân thủ đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vần dụng khối kiến thức đó vào việc các hoạt động giảng dạy giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà cơ quan đơn vị nhà trường giao cho. Luôn trung thành với lợi ích của Đảng cổng sản Việt Nam, của quốc gia, của dân tộc và của nhân dân, có lập trường quan điểm chính trị rõ ràng, phân biệt phải trái dứt khoát, tuyệt đối không dao động trước cái xấu, kiên định theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác Lê Nin, để thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự tôn của dân tộc.

Bên cạnh đó, người giáo viên cần phải có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh sự điều động của đơn vị mình trong phạm vi công việc mà mình được tổ chức giao cho, phấn đấu không chỉ  vì lợi ích riêng của bản thân mà còn phấn đấu vì lợ ích chung của ngành , của đơn vị , của tập thể. Ngoài ra, người giáo viên còn phải gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân, tích cực tuyên truyền, vận động mọi người cùng bản thân tham gia vào các hoạt động đoàn thể, các hoạt động chính trị, xã hội.

Cơ sở pháp lý: Điều 3 Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT.

 

2.2 Tư chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên

Quy định về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên được quy định tại điều 4 . Theo đó, người giáo viên với đạo đức nghề nghiệp của bản thân cần phải tâm huyết với nghề nghiệp của mình, có ý thức trong việc giữu gìn danh dự, lương tâm của nhà giáo với tư chất nghề của mình, đề cao tinh thần đoàn kết , thương yêu , đùm bọc và giúp đỡ những người đồng nghiệp , những người cộng sự trong cuộc sống, trong đơn vị và trong quá trình làm việc công tác của bản thân. Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, biết đối nhân xử thế, đối xử hoà nhã với học sinh, sinh viên của mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ, công tư phân minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học của đồng nghiệp, của công đồng. Không để tư thù cá nhân, những cái xấu chi phối đạo đức nghề nghiệp của mình.

Người giáo viên phải tận tuỵ , tâm huyết, và có trách nhiệm hết mình với công việc của bản thân , thực hiện đúng và đầy đủ điều lệ, quy chế nội quy của đơn vi, của nhà trường, của sở, của bộ, của ngành. Có lối sống trung thực, khiêm tốn, thật thà, chí công vô tư. Luôn công bằng trong giảng dạy và giáo dục, không cả nể, không thiên vị và cần đánh giá đúng năng lực của người học, không để bản thân bị lôi cuốn vào căn bệnh thành tích mà đánh giá sai năng lực của học sinh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng , lãng phí, chống thu chi bất hợp lý mà không phải dùng vào mục đích chung của đơn vị mình.

Cần thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, cần nghiêm túc, nghiêm chỉnh chấp hành việc tự học , tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, và tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý từ những người xung quanh, để có thể hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp giáo dục, qua đó có thể góp phần cải thiện chất lượng giáo dục mà mỗi một người công dân đều mong đợi.

Luôn là tấm gương chuẩn mực về đạo đức nhà giáo, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cho đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức của nhà giáo. Nâng cao ý thứuc tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

 

2.3 Lối sống, tác phong của giáo viên.

Mỗi một người thầy, người cô khi theo nghề này cần phải có một lối sống lý tưởng, có mục đích rõ ràng, có ý chí vượt khó khăn để vươn lên, luôn có tinh tinh thần phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và có tư duy sáng tạo , thực hành cần, kiệm, liêm, chính , chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội, biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu ích kỷ.

Trong công việc thì tác phong làm việc cần phải nhanh nhẹn, khẩn trương, dứt khoát, làm việc thì cần phải khoa học không đi theo lối mòn , lối cũ đã làm mà không có hiệu quả, có cách hành xử với thái độ văn minh, lịch sự trong các quan hệ xã hội, trong cách hành xử, giao tiếp với đồng nghiệp tại cơ quan, đơn vị , trường học ,đối với người học kể cả do mình phụ trách hay không phụ trách thì cần phải giải quyết công việc một cách khách quan, nhiệt tình tận tình, chu đáo.

Về trang phục, trang sức của những người làm nghề giáo khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, công tác, hay trong quá trình làm việc cần phải tối giản,giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học của bản thân, để việc ăn mặc của mình không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học dẫn đến việc bàn tán về chủ đề ăn mặc không khách quan, phù hợp với môi trường dạy học.

Bên cạnh đó, người làm nghề giáo trong quá trình công tác, giảng dạy cần phải đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong đơn vị cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng mọi người đấu tranh và tích cực trong việcngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp ở đơn vị. Có những mối quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, với phụ huynh học sinh, với đồng nghiệp trong cơ quan và người học, kiên quyết ngăn ngừa triệt để, đấu tranh với các hành vi vi phạm pơhaps luật, không được pháp luật cho phép.

Bên canh đó, đối với người làm nghề giáo cần phải cố gắng trong việc xây dựng gia đình văn hoá, phải biết thương yêu quý trọng lẫn nhau, biết quan tâm đến những người xung quanh, quan tâm tới những người thân trong gia đình,và thực hiện những nếp sống văn hoá nơi công cộng, công sở, đơn vị trường học.

Như vậy, việc giữ gìn phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống của giáo viên mang tầm quan trọng đặc biệt  đối với những người làm nghề giáo, đó là những tiêu chí để các cơ sở giáo dục nhằm mục đích bồi dưỡng phát triển năng lực của giáo viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sạch, để lấy đó làm tiền đề cho công cuộc phát triển giáo dục trong thời đại hiện nay.

Trên đây là bài viết tham khảo của công ty chúng tôi về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên. Nếu anh/chị có vướng mắc về nội dung tham khảo vui lòng liên hệ tới số điện thoại 1900.6162 để được giái đáp chi tiết.