1. Giới thiệu tác giả

Bộ Sách Kinh Điển Tư Bản Luận - Phê Phán Khoa Kinh Tế Chính Trị là công trình khoa học kinh điển của Karl Marx (C. Mác)

Bộ sách "Tư bản luận" có tên gốc đầy đủ là "Das Kapital - Kritik der politischen Oekinomie" (tạm dịch: Tư bản - Chỉ trích về kinh tế chính trị.

Bộ Tư Bản Luận do Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia sự thật ấn hành gồm 3 tập (4 phần = 4 cuốn bìa cứng):

- Tập thứ nhất: Quyển I: Quá trình sản xuất của Tư bản

- Tập thứ hai: Quyển II: Quá trình lưu thông của Tư bản

- Tập thứ ba gồm 2 quyền: Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa – Phần thứ nhất (Chương I – XXVIII)  và Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa – Phần thứ hai  (Chương XXIX – LII).

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (phần thứ nhất chương I - XXVIII)

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (phần thứ nhất chương I - XXVIII)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Bộ sách "Tư bản luận" có tên gốc đầy đủ là "Das Kapital - Kritik der politischen Oekinomie" (tạm dịch: Tư bản - Chỉ trích về kinh tế chính trị).

Bộ sách “Tư bản” của Các Mác gồm 3 cuốn: quyển 1, quyển 2 và quyển 3, được dịch từ bộ sách Bình luận bộ Tư bản của Các Mác của Đ.I. Rôdenbe do Nhà xuất bản Sách Kinh tế Xã hội Liên Xô xuất bản tại Mátxcơva năm 1961 và được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản lần đầu tiên vào cuối những năm 1960 đầu những năm 1970. Cho đến nay, Bộ sách này đã được tái bản nhiều lần, và lần gần đây nhất là năm 2019.

"Tư bản luận" không chỉ là công trình nghiên cứu kinh tế chính trị mà còn chứa đựng những quan điểm triết học của Marx và những kiến thức về lịch sử của các nước Tây Âu. Tác phẩm là sự phân tích về chủ nghĩa tư bản, về phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. C. Mác là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại, một nhà bác học uyên bác trên nhiều lĩnh vực, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bộ Tư bản là một công trình khoa học vĩ đại của ông, đã được xuất bản ra nhiều thứ tiếng khác nhau.

Để biên soạn bộ Tư bản, C. Mác đã dành 40 năm lao động không mệt mỏi, từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến khi ông qua đời. Tập 1 của bộ sách được xuất bản năm 1867, các tập tiếp theo được xuất bản sau khi C. Mác qua đời, với sự hy sinh và tinh thần làm việc hết mình của Ph.Ăng-ghen – người bạn vĩ đại của ông – để hoàn thành những công việc mà C. Mác chưa kịp thực hiện. Bộ sách là một công trình kinh tế vĩ đại, đồng thời có giá trị to lớn về mặt triết học. Trong bộ sách, C. Mác đã phân tích một cách toàn diện và sâu sắc về chủ nghĩa tư bản với tính cách là một hình thái kinh tế – xã hội, vạch ra các quy luật ra đời, phát triển và suy vong của nó, đồng thời luận chứng các luận điểm và khái niệm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Không chỉ đề cập đến những vấn đề như: tư bản, hàng hóa, tiền tệ, gái trị thặng dư, tích lũy tư bản, tiền lương…, tác phẩm còn chứa đựng những quan điểm triết học của C. Mác và những kiến thức về lịch sử các nước Tây Âu đương thời.

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì các giá trị khoa học trong bộ Tư bản đang thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu của đông đảo bạn đọc. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về bộ Tư bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho tái bản bộ sách này lần thứ hai.

Có thể nói, bộ Tư bản của Các Mác là sự phân tích về chủ nghĩa tư bản, về phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đề cập đến nhiều vấn đề trong kinh tế chính trị như tư bản, hàng hoá, tiền tệ, giá trị thặng dư, tích lũy tư bản, tiền lương. Do vậy, đây là tác phẩm có khối lượng kiến thức đồ sộ, không phải ai cũng có thể dễ dàng đọc và thấm nhuần toàn bộ kiến thức đó.

Trong đó, Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (phần thứ nhất chương I - XXVIII) nghiên cứu về toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa như: sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư thành tỷ suất lợi nhuận; sự chuyển hóa lợi nhuận thành lợi nhuận trung bình; quy luật tỷ suất lợi nhuận; sự chuyển hóa tư bản hàng hóa và tư bản tiền tệ thành tư bản kinh doanh tiền tệ; sự phân chia lợi nhuận thành lợi tức và lợi nhuận doanh nghiệp;…

Đây là một trong những tác phẩm khó dịch trong kho tàng lý luận kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin. Khó là vì lý luận đã uyên thâm, lời văn lại rất chính các, khoa học mà sâu sắc, tinh vi và súc tích: các thuật ngữ rất nhiều. Bao hàm đủ mọi ngành khoa học tự nhiên và xã hội, ngoài ra lại có rất nhiều điển tích rút ra từ lịch sử các nước, thế mà trình độ người dịch lại rãi có hạn, hơn nữa việc dịch ra tiếng Việt là thứ tiếng đang phát triển, vốn thuật ngữ khoa học còn nghèo và chưa thống thống nhất, cho nên bản dịch này không tránh khỏi còn có nhiều thiếu sót.

4. Đánh giá bạn đọc

"Tư bản luận" từ khi ra đời đến nay lúc nào cũng mang ý nghĩa kinh điển nhất cho mọi nền kinh tế và các nhà kinh tế. "Tư bản luận" luôn mang tính thời đại bởi những gì nó hàm chứa xuyên qua thời gian và luôn mang tính thời sự cao nhất. Trong "Tư bản luận" Mác đã kế thừa được tinh hoa của các quan điểm triết học cổ đại, nắm rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản từ lúc sơ khai nhất, nhìn thấu quy luật vận động và phát triển của cơ cấu thị trường. Đồng thời, Mác kế thừa và phát huy được hầu hết các ưu điểm trong các học thuyết kinh tế, thị trường và người lao động của những nhà kinh tế hàng đầu thế giới trong tập "Tư bản luận".

Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (phần thứ nhất chương I - XXVIII) nói riêng, Bộ sách "Tư bản luận" nói chung sẽ là những dẫn dắt, gợi ý có giá trị giúp ích rất nhiều cho những ai có nhu cầu quan tâm, nghiên cứu tác phẩm Tư bản của Các Mác một cách nghiêm túc và sâu sắc.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách “Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Quyển III: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa (phần thứ nhất chương I - XXVIII)".

Luật Minh Khuê trích dẫn dưới đây nội dung đánh giá giá trị của "học thuyết lợi nhuận" là  nền tảng, toàn diện và bao quát về lý luận lợi nhuận được C.Mác trình bày trong Tập 3 Bộ Tư bản luận của mình để bạn đọc tham khảo thêm:

Học thuyết lợi nhuận được C.Mác trình bày trong bộ “Tư bản” là sự kết tinh giá trị khoa học và cách mạng cốt lõi nhất trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thị trường và khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại của học thuyết lợi nhuận của C.Mác, góp phần khẳng định và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường CNXH.
Tập III bộ “Tư bản” của C.Mác nghiên cứu toàn bộ quá trình sản xuất TBCN, chỉ ra các hình thái biểu hiện khác nhau của giá trị thặng dư dưới hình thái lợi nhuận, đồng thời, phân tích một cách sâu sắc những vấn đề phức tạp nhất của việc phân phối giá trị thặng dư giữa các loại hình tư bản gồm: Lợi nhuận của tư bản công nghiệp; lợi nhuận của tư bản thương nghiệp; lợi tức của tư bản cho vay và địa tô TBCN. Trải qua bao thăng trầm lịch sử của quá trình phát triển nền kinh tế thị trường (KTTT), những lý luận về lợi nhuận của C.Mác vẫn còn nguyên giá trị:  Giá trị khoa học và cách mạng khi C.Mác kế thừa có phê phán lý luận lợi nhuận của các trường phái kinh tế trước C.Mác; Giá trị cơ bản có tính nền tảng, toàn diện và bao quát về lý luận lợi nhuận của C.Mác trong lịch sử phát triển nền KTTT; Các lý thuyết về lợi nhuận của kinh tế học hiện đại về cơ bản vẫn dựa trên những nguyên lý khoa học và thời đại của C.Mác.
Trong đó, Học thuyết lợi nhuận của C.Mác mang  giá trị cơ bản có tính nền tảng, toàn diện và bao quát về lý luận lợi nhuận của C.Mác trong lịch sử phát triển nền KTTT thể hiện ở những điểm sau:
Trên cơ sở kế thừa có phê phán, C.Mác đã bổ sung để hoàn thiện học thuyết về lợi nhuận, một nội dung quan trọng trong bộ “Tư bản”. Những lý luận về lợi nhuận của C.Mác có tính nền tảng, toàn diện và bao quát, có giá trị trong suốt lịch sử phát triển nền KTTT, trong các chế độ chính trị và các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau.
Thứ nhất, bằng phương pháp trừu tượng hóa có tính khái quát cao, với các giả định phù hợp để phân tích sự giống và khác nhau giữa chi phí thực tế để sản xuất hàng hóa với chi phí sản xuất tư TBCN, C.Mác đã kết luận: Lợi nhuận (P) là hình thái chuyển hóa của giá trị thặng dư (m), do lao động sống tạo ra, được quan niệm là do toàn bộ tư bản ứng trước sinh ra. Xét về bản chất thì giá trị thặng dư là nội dung bên trong được tạo ra trong quá trình sản xuất, còn lợi nhuận là hình thức biểu hiện ra bên ngoài thông qua trao đổi.\
Thứ hai, tỷ suất lợi nhuận (p’): Là tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư với chi phí sản xuất TBCN. Tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư khác nhau về chất và về lượng. Trong đó, tỷ suất giá trị thặng dư là chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời của tiền công. Tỷ suất lợi nhuận là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc đầu tư tư bản. C.Mác đã chỉ ra năm nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận theo chiều hướng khác nhau gồm: tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ thuận với tỷ suất giá trị thặng dư; tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ nghịch với cấu tạo hữu cơ của tư bản (c/v); tốc độ chu chuyển của tư bản; tiết kiệm trong việc sử dụng tư bản bất biến; giá cả nguyên vật liệu. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là động lực kinh tế của KTTT mà bất cứ chủ thể sản xuất - kinh doanh nào cũng quan tâm.
Thứ ba, sự biểu hiện quy luật giá trị thành quy luật giá trị thị trường của hàng hóa thông qua sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản sản xuất - kinh doanh trong cùng một ngành. Sự biểu hiện quy luật giá trị thị trường của hàng hóa thành quy luật giá cả sản xuất của hàng hóa thông qua sự cạnh tranh giữa các nhà tư bản sản xuất - kinh doanh khác ngành. Các quy luật này càng biểu hiện rõ nét trong cạnh tranh của các công ty toàn cầu ngày nay.
Thứ tư, quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là mục đích và động cơ của các nhà sản xuất - kinh doanh. Khi nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, C.Mác đã chỉ ra rẳng, cùng với sự phát triển của CNTB thì tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống. Phân tích quá trình sản xuất tư TBCN, C.Mác đã chỉ ra, “Quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống”(1). Mặc dù những luận giải đã rõ và cơ bản. Tuy nhiên, trong điều kiện của thế giới hiện đại, trước những tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức và kinh tế số, trong bối cảnh toàn cầu hóa cần có luận giải rõ ràng, làm rõ bản chất vấn đề trong bối cảnh mới.
Về bản chất của quy luật, trong những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận (p’), có sự ảnh hưởng của nhân tố “cấu tạo hữu cơ của tư bản” đến tỷ suất lợi nhuận. C.Mác đã khái quát: Cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên là nhân tố làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm xuống. Vấn đề đặt ra là, điều đó ảnh hưởng như thế nào đến khối lượng lợi nhuận (P) của các nhà kinh doanh.
Trên thực tế, mục tiêu của nhà kinh doanh là đạt tỷ suất lợi nhuận càng cao càng tốt. Một số cách thức, phương thức để đạt được mục tiêu đó là: đổi mới mô hình quản lý; nâng cao trình độ nghề nghiệp cho công nhân; tiết kiệm nguyên vật liệu và đổi mới công nghệ... Cách thức phổ biến và hiệu quả nhất là đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại tức là tăng cấu tạo hữu cơ (c/v tăng). C/v tăng thì tỷ suất lợi nhuận giảm. Điều này mâu thuẫn với mục đích của nhà kinh doanh.
Nghiên cứu luận điểm này trong học thuyết lợi nhuận của C.Mác cho thấy, cùng với sự phát triển của nền KTTT hiện đại, c/v không ngừng tăng lên, đồng thời tỷ suất lợi nhuận giảm xuống. Những tiến bộ của khoa học - công nghệ (nhất là trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) ngày càng nhanh và sự phát triển của kinh tế số ngày càng phổ biến sẽ đẩy c/v tăng nhanh hơn nữa và như vậy tỷ suất lợi nhuận giảm xuống càng nhanh hơn nữa. Điều này cũng đã được C.Mác giải thích rõ trong chương XIV “Về những nguyên nhân cản trở tác dụng của quy luật” gồm: tăng mức độ bóc lột lao động; hạ thấp tiền công dưới giá trị sức lao động; những nhân tố của tư bản bất biến trở nên rẻ hơn; nhân khẩu thừa tương đối; ngoại thương; tư bản cổ phần tăng lên.
C.Mác khẳng định: “Nhất định là đã phải có những ảnh hưởng ngược lại ngăn trở hay thủ tiêu tác dụng của quy luật chung và làm cho nó chỉ mang một tính chất xu hướng mà thôi. Vì vậy, chúng tôi đã gọi sự hạ thấp của tỷ suất lợi nhuận chung xuống là xu hướng hạ thấp”(2). Quy luật tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm xuống. Vậy là, vấn đề đã được trả lời thỏa đáng trong điều kiện của nền KTTT hiện đại, khi công nghệ cao được áp dụng phổ biến làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng lên không ngừng.
Nguồn: Lyluanchinhtrivatruyenthong.vn