1. Hiểu thế nào về chính sách đối với người cao tuổi

Chính sách đối với người cao tuổi là một loạt các biện pháp và quy định do chính phủ và các tổ chức xã hội thiết lập nhằm bảo vệ, chăm sóc, và đảm bảo cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ cho người cao tuổi trong xã hội. Chính sách này tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, giúp họ sống một cuộc sống độc lập, khỏe mạnh và có động viên trong giai đoạn sau khi về hưu.

Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng của chính sách đối với người cao tuổi:

- Chăm sóc sức khỏe: Chính sách đối với người cao tuổi thường bao gồm các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc giảm giá, đảm bảo rằng họ có quyền truy cập đúng và kịp thời vào chăm sóc y tế. Điều này bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những người cao tuổi có khả năng di chuyển hạn chế.

- Bảo hiểm xã hội: Chính phủ thường cung cấp các chương trình bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm mất việc làm, và trợ cấp hưu trí. Những chương trình này giúp đảm bảo rằng người cao tuổi có nguồn thu nhập ổn định và bảo vệ tài sản trong trường hợp khẩn cấp.

- Nhà ở và quyền sở hữu: Chính phủ có thể cung cấp hỗ trợ cho người cao tuổi để mua nhà ở hoặc thuê nhà với giá ưu đãi. Điều này giúp đảm bảo rằng họ có nơi ở an toàn và thoải mái.

- Hỗ trợ xã hội: Chính sách đối với người cao tuổi thường bao gồm các dịch vụ hỗ trợ xã hội như trợ cấp tháng, bữa ăn miễn phí, hỗ trợ tài chính cho việc sửa chữa nhà cửa, và hỗ trợ trong việc duyệt qua hàng ngày như mua sắm và đi lại.

- Giáo dục và văn hóa: Chính phủ cũng có thể tổ chức các khóa học và hoạt động văn hóa dành riêng cho người cao tuổi, giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và học hỏi suốt đời.

- Bảo vệ khỏi lạm dụng và bạo hành: Chính sách bao gồm cả việc đảm bảo rằng người cao tuổi được bảo vệ khỏi lạm dụng và bạo hành tại gia đình hoặc trong các cơ sở chăm sóc dưỡng lão.

- Hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm: Một số chính sách có mục tiêu giúp người cao tuổi tiếp tục hoạt động trong lực lượng lao động hoặc tham gia vào các hoạt động tình nguyện và cộng đồng.

Chính sách đối với người cao tuổi thường thay đổi tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ cụ thể. Mục tiêu chung của chính sách này là đảm bảo rằng người cao tuổi có cuộc sống tự do, an toàn, và đầy đủ mọi khía cạnh, và họ được xem xét và quý trọng với đóng góp của họ cho xã hội.

 

2. Mẫu Số liệu thực hiện chính sách với người cao tuổi

Quý khách có thể tiến hành tải mẫu Số liệu kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi mẫu số 10c ban hành theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP tại đây

 

TÊN CƠ QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/SL-KQCSNCC

Tỉnh M, ngày 24 tháng 08 năm 2023

SỐ LIỆU

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

Số TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng số

Trong đó

Nam

Nữ

1

Tổng số người cao tuổi

Người

12

4

8

2

Số người cao tuổi thuộc hộ nghèo

Người

5

1

4

3

Số người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng

Người

7

4

3

4

Số người cao tuổi khuyết tật

Người

0

 

 

5

Số người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người

24

10

14

6

Số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp người có công

Người

3

3

0

7

Số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Người

13

9

4

7.1

Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng

Người

7

5

2

7.2

Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Người

6

2

4

 

Trong đó: thuộc diện hộ nghèo

 

 

 

 

7.3

Người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc biệt nặng

Người

0

 

 

7.4

Đối tượng người cao tuổi khác

Người

0

 

 

8

Số người cao tuổi đang được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng

Người

12

5

7

9

Số người cao tuổi đang nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

Người

17

9

8

10

Số người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế

Người

25

15

10

11

Số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe

Người

25

15

10

12

Số người cao tuổi được hỗ trợ nhà ở

Người

3

2

1

13

Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí có bán vé, thu phí trên địa bàn

Cơ sở

0

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Số cơ sở văn hóa, thể thao giải trí thực hiện miễn, giảm giá vé, phí cho người cao tuổi

Cơ sở

 

 

 

 

- Số lượt người cao tuổi được miễn giảm vé, phí dịch vụ

Lượt người

 

 

 

14

Số tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải thực hiện giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi

Tổ chức

15

 

 

 

Trong đó: số lượt người cao tuổi được miễn, giảm

Lượt người

70

 

 

15

Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ

Người

4

 

 

 

Trong đó: - 100 tuổi

Người

0

 

 

 

- 90 tuổi

Người

1

 

 

 

- Trên 100 tuổi

Người

0

 

 

 

- Tuổi 70, 75, 80, 85, 95

 

3

 

 

16

Số người cao tuổi tham gia Hội người cao tuổi

Người

30

 

 

17

Số người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

Người

13

 

 

18

Số người cao tuổi trên địa bàn tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, tổ an ninh...

Người

6

 

 

19

Số xã, phường, thị trấn (gọi chung xã) có các loại hình câu lạc bộ có người cao tuổi tham gia

1

 

 

20

Tổng số câu lạc bộ có người cao tuổi tham gia trên địa bàn

CLB

2

 

 

 

Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau

CLB

 

 

 

21

Số người cao tuổi tham gia các loại hình câu lạc bộ trên địa bàn

Người

6

 

 

 

Trong đó: Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau

Người

 

 

 

22

Số cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Người

2

 

 

23

Số bệnh viện có khoa lão khoa, hoặc phòng điều trị riêng cho người cao tuổi

Bệnh viện

5

 

 

24

Số xã/phường/thị trấn (gọi chung xã) có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

3

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Tổng số tiền của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Triệu đồng

10

 

 

 

- Tổng số tiền huy động trong năm của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Triệu đồng

20

 

 

25

Số cán bộ được tập huấn về công tác người cao tuổi

Lượt người

50

 

 

26

Kinh phí thực hiện chính sách

Triệu đồng

35

 

 

 

Chính sách trợ giúp xã hội

Triệu đồng

20

 

 

 

Chúc thọ mừng thọ

Triệu đồng

10

 

 

 

Các chế độ chính sách khác

Triệu đồng

5

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

3. Ý nghĩa của việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi

Việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi là rất quan trọng vì có nhiều ý nghĩa quan trọng:

Chăm sóc xã hội và đảm bảo cuộc sống an lành cho người cao tuổi: Người cao tuổi thường có nhu cầu đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và tài chính. Chính sách đối với người cao tuổi đảm bảo rằng họ có quyền được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc tâm lý, và các phương tiện vận chuyển thuận tiện, cũng như các khoản trợ cấp và lương hưu để đảm bảo cuộc sống của họ ổn định và an lành.

Tôn vinh đóng góp của người cao tuổi cho xã hội: Người cao tuổi thường có sự giàu kinh nghiệm và tri thức đáng quý. Chính sách đối với người cao tuổi có thể tạo điều kiện để họ tiếp tục đóng góp cho xã hội thông qua công việc tình nguyện, giảng dạy, hoặc chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ trẻ.

Giải quyết vấn đề dân số già hóa: Trong nhiều nền kinh tế phát triển, dân số đang gia tăng sự già hóa. Chính sách đối với người cao tuổi phải đảm bảo rằng họ có điều kiện sống tốt và khả năng tham gia vào cuộc sống xã hội, đồng thời phải đối mặt với thách thức gia tăng của việc chăm sóc sức khỏe và tài chính cho nhóm này.

Tạo ra môi trường thân thiện với người cao tuổi: Chính sách có thể tạo ra môi trường thân thiện với người cao tuổi, bao gồm việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thích hợp, vùng sống an toàn, và cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội và văn hóa.

Bảo vệ quyền và lòng tự trọng của người cao tuổi: Chính sách đối với người cao tuổi cũng cần bảo vệ quyền và lòng tự trọng của họ. Điều này bao gồm việc đối phó với các hình thức kỳ thị dựa trên tuổi tác và đảm bảo rằng họ được đối xử công bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Như vậy, chính sách đối với người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cuộc sống và địa vị xã hội của họ, đồng thời đối phó với thách thức gia tăng của dân số già hóa trong các xã hội hiện đại.

Quý khách có thể tìm hiểu thêm bài viết liên quan cùng chủ đề: Chế độ, chính sách trợ cấp đối với người cao tuổi mới nhất 2023?. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Minh Khuê qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.