1. Thế nào là viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam?

Việc viết báo cáo nghiên cứu về văn học trung đại Việt Nam không chỉ là việc trình bày những kết quả đã đạt được, mà còn là một quá trình khám phá sâu sắc vào văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ của một thời kỳ quan trọng trong văn học Việt Nam. Dưới đây là một phân tích chi tiết hơn về các yếu tố cần xem xét khi viết báo cáo này:

- Tìm hiểu sâu sắc về thời kỳ trung đại: Để hiểu rõ và phân tích đúng về văn học trung đại Việt Nam, bạn cần có kiến thức vững về bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa và ngôn ngữ của thời kỳ đó. Điều này đòi hỏi bạn phải đọc nhiều tài liệu, từ sách lịch sử đến các tác phẩm văn học thời kỳ đó.

- Xác định vấn đề nghiên cứu: Chọn một vấn đề cụ thể trong văn học trung đại Việt Nam mà bạn quan tâm và có tiềm năng nghiên cứu. Điều này có thể là một tác phẩm cụ thể, một tác giả, một chủ đề văn học hoặc một khía cạnh văn học cụ thể.

- Phân tích và tổ chức dữ liệu: Sau khi đã xác định vấn đề, bạn cần phải thu thập và phân tích thông tin từ các nguồn khác nhau như sách, bài báo, tài liệu lịch sử và văn học. Tổ chức thông tin theo một cấu trúc logic và có hệ thống để dễ dàng trình bày trong báo cáo.

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp: Chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với vấn đề của bạn, có thể là phân tích văn bản, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh, hoặc một kết hợp của các phương pháp khác nhau.

- Viết báo cáo: Trong báo cáo, bạn cần phải giới thiệu vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu và phương pháp sử dụng. Tiếp theo, trình bày kết quả của bạn dựa trên phân tích và nhận định của bạn. Kết luận nên tóm tắt các kết quả chính và đưa ra nhận định về ý nghĩa của nghiên cứu.

- Phản hồi và điều chỉnh: Nhận phản hồi từ các đồng nghiệp, giáo viên hoặc người hướng dẫn và sửa đổi báo cáo của bạn dựa trên phản hồi đó để cải thiện chất lượng và tính thuyết phục của báo cáo.

- Đặt bản thân vào ngữ cảnh: Khi viết báo cáo, hãy cố gắng đặt bản thân vào ngữ cảnh của thời kỳ trung đại để hiểu sâu hơn về tác phẩm và tác giả bạn đang nghiên cứu.

Việc viết báo cáo nghiên cứu về văn học trung đại Việt Nam không chỉ là việc trình bày kết quả, mà còn là cơ hội để bạn khám phá và hiểu sâu hơn về một phần quan trọng của văn hóa và lịch sử Việt Nam.

 

2. Cách thức viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

- Chuẩn bị:

+ Sắp xếp, hệ thống hóa các tài liệu đã thu thập được theo những nội dung nghiên cứu

+ Lựa chọn những dẫn chứng sẽ được sử dụng trong phân tích báo cáo

+ Lập đề cương và dàn ý của báo cáo với những phần, chương, đề mục lớn

- Viết báo cáo: Việc thực hiện viết báo cáo dựa trên đề cương/dàn ý. Nếu có nảy sinh những nội dung mới cần điều chỉnh bổ sung thì sẽ điều chỉnh, bổ sung trong khi viết

+ Phần mở đầu: Cần nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu đối tượng nghiên  cứu

+ Phần nội dung: Nêu nội dung nghiên cứu theo trình tự phần - chương- mục. Với một báo cáo nghiên cứu mà có dung lượng vừa phải thì nội dung nghiên cứu chỉ cần giới hạn ở các đề mục lớn

+ Phần kết luận: Cần tóm lược lại kết quả nghiên cứu, nêu hướng nghiên cứu mở rộng, nâng cao

- Chỉnh sửa báo cáo cũng như là công bố báo cáo: Vận dụng những nội dung thông tin kiến thức đã học để chỉnh sửa và công bố báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam.

 

3. Bài tập thực hành

Bài tập thực hành 1: Hãy viết nhan đề cho một nghiên cứu từ những gợi ý cột bên trái

Truyện thơ Nôm

 

Thơ Nôm Đường luật

 

Văn chính luận của Nguyễn Trãi

 

Ngôn ngữ Truyện Kiều

 

Hướng dẫn giải: 

Truyện thơ Nôm

Đặc điểm văn bản truyện thơ Nôm (qua Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Thơ Nôm Đường luật

Đặc điểm văn bản truyện thơ Nôm Đường luật (qua Cảnh thu của Hồ Xuân Hương)

Văn chính luận của Nguyễn Trãi

Đặc điểm văn chính luận của Nguyễn Trãi

Ngôn ngữ Truyện Kiều

Đặc điểm ngôn ngữ trong Truyện Kiều

Bài tập thực hành 2: Hãy viết lý do chọn vấn đề báo cáo, mục đích và phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cho đề tài " ngôn ngữ giao tiếp trong " Truyện Kiều" (Nguyễn Du)

Hướng dẫn giải:

Đầu tiên là về lý do: Truyện Kiều là một trong những tuyệt tác văn chương nổi bật trong nền văn học trung đại Việt Nam. Từ Hán Việt, điển cố được sử dụng rất đúng chỗ và sáng tạo. 

Mục đích: Làm rõ những giá trị nghệ thuật giao tiếp trong tác phẩm Truyện Kiều. giúp cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và cảm nhận tác phẩm một cách tốt hơn

Phạm vi nghiên cứu: Các truyện thơ Nôm những bài có sử dụng ngôn ngữ đặc sắc

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp hệ thống hóa tư liệu, phương pháp khảo sát...

Bài tập thực hành 3: Viết hoàn chỉnh một trong các nội dung sau báo cáo về " Ngôn ngữ giao tiếp trong  "Truyện Kiều" (Nguyễn Du)": Đối tượng giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp

Hướng dẫn giải:

- Đối tượng giao tiếp: Các nhân vật như Kiều, Thúy Vân, Trương Sinh, Mã Giám sinh...

- Hoàn cảnh giao tiếp: Gặp mặt, trao duyên....

- Nội dung giao tiếp: Lợi tâm tình, lời trao đổi, lời bộc lộ....

Bài tập thực hành 4: Viết phần kết luận cho báo cáo về "Ngôn ngữ giao tiếp trong " Truyện Kiều" (Nguyễn Du)

Hướng dẫn giải:

Phần kết luận của báo cáo về "Ngôn ngữ giao tiếp trong Truyện Kiều" của Nguyễn Du có thể được phát triển dựa trên những điểm mạnh và ý nghĩa của ngôn ngữ được sử dụng trong tác phẩm:

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã tạo ra một hệ thống ngôn ngữ phong phú và đa dạng, không chỉ dùng để truyền đạt câu chuyện một cách hiệu quả mà còn để khắc họa và phát triển tính cách của các nhân vật. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ hội thoại phản ánh ngôn từ hàng ngày của quần chúng nhân dân, tác giả đã tạo ra một không gian sống động và chân thực cho các nhân vật, giúp độc giả cảm nhận được họ như những người thực sự, sống và hành động trong một môi trường xã hội cụ thể.

Đặc biệt, việc sử dụng ngôn ngữ lập luận linh hoạt và có hiệu quả trong các tình huống giao tiếp đã làm cho các nhân vật trong Truyện Kiều trở nên sống động và đa chiều hơn. Các nhân vật không chỉ đơn thuần là những người nói chuyện mà còn là những người suy nghĩ sâu sắc và sử dụng logic để thuyết phục, đàm phán và thể hiện quan điểm của mình. Việc này đã giúp tác phẩm trở nên phong phú và sâu sắc hơn trong việc khai thác những khía cạnh văn hóa và xã hội của thời đại.

Bài tập thực hành 5: Bạn hãy nêu các bước tiến hành viết báo cáo một vấn đề văn học trung đại Việt Nam

Hướng dẫn giải:

Khi chuẩn bị cho việc viết báo cáo nghiên cứu về văn học trung đại Việt Nam, các bước sau đây sẽ giúp bạn sắp xếp và chuẩn bị một cách có tổ chức:

1. Chuẩn bị

- Sắp xếp tài liệu: Hệ thống các tài liệu đã thu thập được theo nội dung nghiên cứu và giải thiết đã xác lập. Điều này đảm bảo rằng bạn có một cái nhìn tổng quan và logic về những gì bạn muốn nghiên cứu.

- Lựa chọn dẫn chứng: Xác định những dẫn chứng cụ thể từ tài liệu đã thu thập mà bạn sẽ sử dụng để phân tích trong báo cáo nghiên cứu.

- Lập đề cương / dàn ý: Tạo ra một đề cương hoặc dàn ý cho báo cáo của bạn, với các phần chính bao gồm:

+ Phần Mở đầu: Nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu nếu cần thiết.

+ Phần Nội dung: Trình bày nội dung nghiên cứu theo trình tự: phần – chương – mục. Giới hạn nội dung ở các đề mục lớn để bảo đảm tính cô đọng và hiệu quả của báo cáo.

+ Phần Kết luận: Tóm lược lại kết quả nghiên cứu, đưa ra hướng nghiên cứu mở rộng và nâng cao tiếp theo nếu có.

2. Viết báo cáo

- Viết báo cáo dựa trên đề cương / dàn ý đã lập. Tuy nhiên, trong quá trình viết, có thể xuất hiện những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung so với đề cương ban đầu. Điều này thường xuyên xảy ra khi bạn phát hiện thêm thông tin hoặc suy nghĩ sâu hơn về chủ đề trong quá trình viết.

- Đảm bảo rằng mỗi phần của báo cáo có liên kết chặt chẽ và mạch lạc, và tất cả các ý được trình bày một cách rõ ràng và logic.

- Tránh việc lặp lại thông tin và giữ cho báo cáo của bạn có tính chất tổng hợp và súc tích.

- Kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo để đảm bảo rằng nó chính xác và trình bày một cách chuyên nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết sau đây của chúng tôi về soạn bài viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học trung đại Việt Nam. Mong rằng đây là những nội dung thông tin hữu ích. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 có đáp án năm 2022 - 2023