1. Quy định chung về thời gian nghỉ ốm được hưởng lương

Theo quy định thì thời gian nghỉ ốm được hưởng lương được chia thành hai trường hợp:

* Nghỉ ốm ngắn hạn:

- Nghỉ 1 ngày: Được hưởng nguyên lương: Nếu sử dụng phép năm. Không được hưởng lương: Nếu không sử dụng phép năm.

- Nghỉ từ 2 ngày trở lên: Không được hưởng lương: Doanh nghiệp không có nghĩa vụ trả lương cho người lao động. Được hưởng trợ cấp ốm đau từ Bảo hiểm xã hội (BHXH): Mức trợ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm lương tháng đóng BHXH gần nhất và số ngày nghỉ ốm đau.

* Nghỉ ốm dài hạn:

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động như sau:

- Trường hợp chung:

+ Mức hưởng tính theo tháng: 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Điều kiện: Người lao động tham gia BHXH và đóng đủ thời gian quy định. Có giấy tờ chứng minh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp đặc biệt:

+ Người lao động mới bắt đầu làm việc: Mức hưởng bằng 75% mức lương cơ bản theo quy định tại thời điểm nghỉ việc.

+ Người lao động gián đoạn đóng BHXH: Mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó nếu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc.

- Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau kéo dài theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được hưởng mức trợ cấp theo thời gian đóng BHXH như sau:

+ Đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên: 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm: 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Đã đóng BHXH dưới 15 năm: 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ được nhận mức trợ cấp tương đương 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian ốm đau, người lao động sẽ nhận được mức thu nhập gần như tương đương với khi họ đang làm việc, giúp họ yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe. Mức hỗ trợ này góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động và gia đình họ trong giai đoạn khó khăn.

* Lưu ý:

- Mức trợ cấp ốm đau được tính theo tỷ lệ phần trăm lương tháng đóng BHXH gần nhất và số ngày nghỉ ốm đau.

- Thời gian nghỉ ốm được hưởng lương không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

- Người lao động cần tuân thủ quy định về việc xin phép nghỉ ốm và cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh theo quy định.

 

2. Điều kiện để được hưởng lương khi nghỉ ốm

Để được hưởng lương khi nghỉ ốm, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Có hợp đồng lao động và đang tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH): Người lao động phải có hợp đồng lao động hợp lệ, đang làm việc cho doanh nghiệp và được đóng BHXH đầy đủ theo quy định. Trường hợp người lao động mới tham gia BHXH, thời gian tham gia BHXH phải đủ theo quy định mới được hưởng chế độ ốm đau.

- Có giấy tờ chứng minh việc nghỉ ốm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp: Khi nghỉ ốm, người lao động phải đến cơ sở y tế có thẩm quyền để khám chữa bệnh và được bác sĩ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm. Giấy chứng nhận nghỉ ốm phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, chẩn đoán bệnh, thời gian nghỉ ốm, và có dấu mộc của cơ sở y tế.

- Tuân thủ quy định về báo cáo và xin phép nghỉ ốm của doanh nghiệp: Người lao động phải báo cáo cho bộ phận quản lý trực tiếp về việc nghỉ ốm và nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm theo quy định của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu người lao động xin phép nghỉ ốm trước khi nghỉ, hoặc báo cáo ngay sau khi nghỉ ốm.

- Ngoài ra, người lao động cũng cần lưu ý:

+ Thời gian nghỉ ốm được hưởng lương sẽ phụ thuộc vào số ngày phép năm còn lại của người lao động.

+ Nếu người lao động đã sử dụng hết phép năm, họ có thể được hưởng trợ cấp ốm đau từ BHXH theo quy định.

+ Mức trợ cấp ốm đau được tính theo tỷ lệ phần trăm lương tháng đóng BHXH gần nhất và số ngày nghỉ ốm đau.

 

3. Trường hợp không được hưởng lương khi nghỉ ốm

Theo quy định của pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động sẽ không được hưởng lương khi nghỉ ốm trong các trường hợp sau:

- Tự ý nghỉ ốm hoặc nghỉ ốm không có giấy tờ chứng minh hợp lệ: Người lao động tự ý nghỉ ốm mà không báo cáo cho bộ phận quản lý trực tiếp và không có giấy chứng nhận nghỉ ốm do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận nghỉ ốm do cơ sở y tế không có thẩm quyền cấp hoặc thông tin trên giấy chứng nhận không đầy đủ, không chính xác.

- Nghỉ ốm do tai nạn lao động đã được hưởng chế độ tai nạn lao động: Người lao động nghỉ ốm do tai nạn lao động đã được giải quyết chế độ tai nạn lao động theo quy định. Trong thời gian hưởng chế độ tai nạn lao động, người lao động không được hưởng lương do nghỉ ốm.

- Nghỉ ốm do vi phạm kỷ luật lao động hoặc quy định của doanh nghiệp: Người lao động nghỉ ốm do vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng, bị kỷ luật bằng hình thức đình chỉ công việc hoặc buộc thôi việc. Người lao động nghỉ ốm do vi phạm quy định nội bộ của doanh nghiệp về việc xin phép nghỉ ốm.

- Ngoài ra, người lao động cũng có thể không được hưởng lương khi nghỉ ốm trong một số trường hợp đặc biệt khác theo quy định của doanh nghiệp.

- Đặc biệt:

+ Quy định về việc hưởng lương khi nghỉ ốm có thể thay đổi tùy theo từng doanh nghiệp. Do đó, người lao động nên tham khảo quy định nội bộ của doanh nghiệp để biết chính xác quyền lợi của mình.

+ Người lao động cần tuân thủ các quy định về báo cáo và xin phép nghỉ ốm để đảm bảo được hưởng đầy đủ quyền lợi.

 

4. Lưu ý khi nghỉ ốm mà người lao động cần biết

Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của bản thân khi nghỉ ốm, người lao động cần lưu ý những điều sau:

- Báo cáo ngay cho người sử dụng lao động: Khi biết mình bị ốm, người lao động cần báo cáo ngay cho bộ phận quản lý trực tiếp hoặc phòng nhân sự của doanh nghiệp. Việc báo cáo kịp thời giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình sức khỏe của người lao động và có thể sắp xếp công việc hợp lý.

- Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh: Khi nghỉ ốm, người lao động cần đến cơ sở y tế có thẩm quyền để khám chữa bệnh và được bác sĩ cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm. Giấy chứng nhận nghỉ ốm phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày sinh, chẩn đoán bệnh, thời gian nghỉ ốm, và có dấu mộc của cơ sở y tế. Người lao động cần nộp giấy chứng nhận nghỉ ốm cho doanh nghiệp theo quy định.

- Tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ: Người lao động cần tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh và trở lại làm việc. Việc tự ý sử dụng thuốc hoặc bỏ qua việc điều trị có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn và ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ốm.

- Trở lại làm việc đúng thời hạn: Khi đã hết thời gian nghỉ ốm được hưởng lương hoặc chế độ ốm đau, người lao động cần trở lại làm việc theo đúng lịch trình. Nếu cần nghỉ ốm tiếp, người lao động phải xin phép và có giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định.

- Ngoài ra, người lao động cũng cần lưu ý:

+ Nên giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân để hạn chế mắc bệnh.

+ Tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

+ Tìm hiểu kỹ về quy định nghỉ ốm của doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Giấy nghỉ ốm hưởng BHXH tối đa bao nhiêu ngày theo quy định. Còn khúc mắc: liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.