1. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Kính gửi Luật Sư, tôi là N.Đ.H.C, hiện đang là nhạc sĩ hiện tại đang hành nghề tự do. Hiện tại tôi đang hoạt động tại thành phố hồ Chí Minh, hoạt dộng của tôi chủ yếu là sáng tác ca khúc và tiến hành bán lại cho các công ty kinh doanh đĩa nhạc hoặc các ca sĩ muốn mua những ca khúc của tôi để biểu diễn, thu âm. Bây giờ, các đơn vị thu mua những ca khúc của tôi có yêu cầu cả giấy chứng nhận bản quyền tác giả cho những ca khúc nêu trên nhưng tôi chưa bao giờ tiến hành hoạt động đăng ký nêu trên.
Nay tôi viết email mong Luật sư hướng dẫn giúp tôi những hồ sơ, quy trình để tiến hành đăng ký bảo hộ bản quyền cho những ca khúc của tôi ?
Tôi xin cảm ơn.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc như thế nào

Trả lời:

Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã liệt kê các loại hình được đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

"1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu"

Để đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm am nhạc anh cần chuẩn bị một số hồ sơ sau:
- Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả, theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL
- Hai (02) tác phẩm âm nhạc đăng ký, sau khi nộp 02 bản tác phẩm Cục Bản quyền tác giả sẽ giữ 01 bản để lưu hồ sơ còn 01 bản sẽ được trả về cho chủ sở hữu kèm theo Giấy chứng nhận
- Giấy uỷ quyền (nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền).
- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa).
- 01 bản sao chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân của tác giả (công chứng, chứng thực trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả);

- 01 bản cam đoan tác giả đối với tác phẩm;

- 01 tuyên bố Đồng tác giả (áp dụng trong trường hợp có từ 02 tác giả trở lên);

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung).
Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc
Thời hạn thẩm định thông thường cho việc cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc là 15 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp từ chối thì Cục bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Khi đến nhận Giấy chứng nhận, người nộp đơn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận cho Cục bản quyền.
Công việc, trách nhiệm của Luật Minh Khuê khi thực hiện dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
- Thực hiện việc tư vấn cho quý khách hàng về quyền lợi khi đăng ký bảo hộ, thủ tục, thời gian giải quyết việc bảo hộ.
- Thực hiện soạn thảo các tài liệu, chuẩn bị hồ sơ và thay mặt theo ủy quyền của quý khách hàng, tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục bản quyền.
- Theo dõi quá trình xem xét Hồ sơ đăng ký Quyền tác giả; thông báo cho quý khách hàng biết chi tiết về quá trình xem xét nói trên. Bổ sung tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu
- Thực hiện yêu cầu dịch vụ của quý khách hàng theo quy định của Pháp luật.
- Bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng, tư vấn bảo hộ của quý khách hàng trong suốt quá trình thẩm định đơn cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
- Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả và bàn giao lại cho quý khách hàng.
Địa chỉ nộp đơn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Hà Nội

– Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả

– Địa chỉ: Ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

– Điện thoại: 024.38 234 304

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Thành phố Hồ Chí Minh

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: 028.39 308 086

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Đà Nẵng

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

– Địa chỉ: 58 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

– Điện thoại: 0511.3 606 967

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại các tỉnh khác:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đăng ký bảo hộ bản quyền âm nhạc được quy định như thế nào ?

Các lợi ích khi đăng ký bản quyền

1. Việc đăng ký bản quyền âm nhạc đồng nghĩa với việc bạn thông báo với cả thế giới rằng bạn là chủ sở hữu hay tác giả của tác phẩm đó;

2. Xác định rằng bạn được độc quyền sao chép tác phẩm hoặc thay đổi tác phẩm chẳng hạn tạo ra phần tiếp theo hoặc sửa đổi và cập nhật tác phẩm;

3. Bạn là chủ thể duy nhất được quyền phân phối tác phẩm vì mục đích thương mại;

4. Chỉ có bạn mới có quyền biểu diễn hoặc trưng bày tác phẩm ra công chúng, những người khác muốn thực hiện điều đó phải xin phép bạn;

5. Việc đăng ký không chỉ bảo hộ tác phẩm của bạn trong nước mà cả các nước khác trên thế giới;

6. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng xác thực nhất, hữu hiệu nhất làm căn cứ khi bạn muốn ngăn chặn hoặc khởi kiện người có hành vi xâm phạm tác phẩm của bạn;

7. Nếu bạn thành công trong vụ kiện bạn sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường nhất định.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

1. 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

2. 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

3. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

4. Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);

5. Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – 1 bản (theo mẫu);

* Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

1. 03 bản mẫu tác phẩm gốc; Đăng ký bản quyền âm nhạc

2. 01 Giấy ủy quyền của tổ chức công ty (theo mẫu);

3. 01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính;

4. Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản);

5. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng;

6. Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu);

7. Các thông tin khác: bút danh của tác giả; địa chỉ; số điện thoại và fax của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Trân trọng ./.

3. Bảo vệ bản quyền âm nhạc trên mạng như thế nào ?

Lâu nay cư dân mạng thuộc nằm lòng các trang web có dịch vụ cho download nhạc kể cả có trả tiền hoặc miễn phí. Tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc trên mạng ngày càng tràn lan, trong khi các cơ quan quản lý không thể kiểm soát được tình hình là một thực trạng đáng báo động hiện nay.

Bảo vệ bản quyền âm nhạc trên mạng: “Cuộc chiến” dai dẳng

+ Website nhạc phức tạp

Hiện nay, mở trang web âm nhạc đang trở nên thịnh hành và rất phổ biến. Tất cả những trang web thông tin tổng hợp đều có thư mục âm nhạc, nếu bạn vào thư mục này có thể download bất cứ loại nhạc nào, từ nhạc Việt, nhạc Hoa, Nhật, Hàn, Pháp, Anh… đều có.

Nhạc trực tuyến đang được ưa chuộng hơn lúc nào hết vì sự tiện dụng, nhanh nhạy. Muốn gửi cho nhau một bài hát nào đó, muốn nghe một ca khúc đang thịnh hành, muốn xem một video clip đang “hot”… chỉ cần một động tác rất đơn giản là click vào chuột máy tính.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có khoảng 150 trang web và dĩ nhiên trang web nào cũng có dịch vụ cho download nhạc. Nhưng phổ biến nhất hiện nay và được giới trẻ thường xuyên truy cập, download nhạc là những trang web: mp3.zing.vn, nhacso.net, baamboo.com, sonic.vn, yeuamnhac.com, pops.vn, socbay.com, nhacvui.vn, nhaccuatui.com…

Vào các trang web, bạn có thể tìm được ca sĩ, album, video clip của hầu hết các ca sĩ trong và ngoài nước. Tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc hòa tấu, nhạc Trịnh, nhạc thiếu nhi, nhạc truyền thống, thậm chí cả nhạc tự sáng tác… tất tật đều có trên web.

Nhưng điều nguy hại ở chỗ, nhiều bài hát tự sáng tác, tự hát với lời lẽ rất thô thiển, dung tục được post lên mạng và nhiều bạn trẻ đua nhau tải về. Nhiều trường học có trang web riêng, để thu hút học sinh, họ cũng cho tải đủ các loại nhạc tự sáng tác này. Môi trường giáo dục cũng không còn là ngoại lệ với các loại “nhạc xấu”, “nhạc bẩn”.

Một số ca sĩ trực tiếp bán hoặc tự post lên mạng album của mình, trong đó có cả những ca khúc chưa được phép phổ biến hoặc chưa xin phép phát hành. Các chương trình ca nhạc hải ngoại phản động cũng xuất hiện tràn lan trên mạng… Sự kiểm duyệt các sản phẩm âm nhạc trên mạng là rất khó. Mặt khác, kinh doanh âm nhạc trên mạng phổ biến nhất hiện nay là “kinh doanh chui”, hoặc “xài chùa”.

Bà Thu Dung, Giám đốc Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV), cho biết: “Trong số 150 trang web hiện nay, chỉ có 12 đơn vị ký mua bản quyền bản ghi với RIAV, còn lại họ đều kinh doanh tràn lan mà chẳng ai trả tiền hay thỏa thuận gì với RIAV”.

>> Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900.6162

+ Biết tới đâu, đòi tới đó

Sự kiện RIAV đòi kiện Nokia và FPT vì đã sử dụng kho dự trữ 10.000 bài hát, trong đó phần lớn là sản phẩm của các đơn vị thuộc RIAV, mà chưa được sự đồng ý của RIAV đã là “tiếng chuông cảnh tỉnh” với các đơn vị đang khai thác âm nhạc trên mạng.

Cũng nhờ những biện pháp mạnh mẽ, mà Nokia, FPT và RIAV đã đạt được những thỏa thuận cần thiết (hiện nay Nokia và FPT đang là đối tác của RIAV). Sau đó, RIAV tiếp tục trao giấy phép sử dụng bản ghi cho một số đơn vị sở hữu các website có sử dụng âm nhạc.

Phía Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng cho biết, đã có nhiều trang web làm việc nghiêm túc với VCPMC về vấn đề bản quyền tác giả. Tuy nhiên, đến nay, những đơn vị thực hiện nghiêm túc là rất ít so với số lượng vi phạm. Có thể nói, tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc trên mạng vẫn ở mức báo động. Có đơn vị chịu trả tiền bản quyền tác giả cho VCPMC, nhưng lại “làm ngơ” với RIAV về bản quyền bản ghi hoặc ngược lại.

Tệ hơn, theo bà Thu Dung: “Có nhiều đơn vị ký hợp đồng với RIAV xong là sử dụng thoải mái các bản ghi nhưng không thanh toán tiền. Như Công ty CP Dịch vụ công nghệ thông tin Nais Corp, có hợp đồng với RIAV năm 2008 nhưng không trả tiền, cũng không thanh lý hợp đồng. Còn vô số các đơn vị liên doanh liên kết với nước ngoài có sử dụng nhạc nhưng không trả tiền. Khi bị phát hiện, họ gỡ bỏ trang đó, khi thấy tình hình có vẻ yên ắng họ lại thản nhiên trương lên”.

Chuyện phát hiện và đi đòi tiền bản quyền tác giả cũng luôn nhùng nhằng, phức tạp vì cả hai phía ít khi đi đến thống nhất mức giá cụ thể. Hiện nay, phí thu bản ghi thường tính theo tỷ lệ 6-4 hoặc 5-5 tùy vào hình thức kinh doanh (nhạc chờ, nhạc chuông…) và trên tinh thần tạo điều kiện để các đơn vị thực thi pháp luật. Những đơn vị không chịu chấp hành Luật Sở hữu trí tuệ chẳng qua là họ cố tình vi phạm chứ không phải do không đủ chi phí.

+ Chưa có hồi kết

Chỉ thị 36/208CP-TT ký ngày 24-12-2008 về việc quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đã được thông qua, nhưng “câu chuyện bản quyền” vẫn là đề tài nóng hổi, chưa có hồi kết. Bà Thu Dung nói: “Hiện nay, đơn vị khai thác nói có bao nhiêu lượt truy cập, download thì chúng tôi biết vậy và thu trên con số này; còn thực tế ra sao chúng tôi không có máy móc nào kiểm tra cả. Chính vì vậy, vẫn thu theo tinh thần tin nhau là chính”.

Trong khi các nhà sản xuất còn khó lòng kiểm soát sản phẩm của mình trên mạng, lại thêm cái khó khác là ca sĩ tự ý cho hoặc bán với mục đích tự lăng xê mình. Các ca sĩ này không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) họ đã tiếp tay để các trang web này vừa trốn được thuế, vừa không phải trả tiền tác quyền. Chính vì những lắt léo trong việc kiểm soát, kiểm duyệt nên đến nay bản quyền âm nhạc trên mạng vẫn là “cuộc chiến” dai dẳng với các nhà sản xuất, với RIAV và VCPMC.

Khi Cục Bản quyền tác giả trình Chính phủ và được thông qua mức phạt từ 30 – 500 triệu đồng cho hành vi vi phạm, nhiều nhà sản xuất sản phẩm âm nhạc cho rằng đã phần nào cứu sống nhà sản xuất, âm nhạc Việt Nam có cơ hội vực dậy để tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới phục vụ công chúng

(MKLAW FIRM: sưu tầm & biên tập)

4. Thế nào là một tác phẩm phái sinh đúng nghĩa?

Những đĩa kiểu như "Chat với Mozart" không phải là nhu cầu thưởng thức của giới âm nhạc chuyên sâu mảng giao hưởng thính phòng, bởi vậy sự việc diễn ra đã lâu nhưng chẳng mấy người trong giới quan tâm, nay thì khác, dư luận lại bắt đầu ồn lên.
Xâm phạm bản quyền?

Ngòi nổ cho cuộc tranh luận này hình như bắt đầu từ bài viết chừng giữa năm ngoái trên một tờ báo ngành nghệ thuật.

Trên tờ báo này, tiến sĩ nghệ thuật học Thế Hùng và nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, Phó khoa (giờ là Trưởng khoa) Lý luận- Sáng tác-Chỉ huy Nhạc viện Quốc gia HN phản đối việc “gắp” một chút giai điệu trong các bản nhạc nổi tiếng của các nhà soạn nhạc kinh điển thế giới để phổ lời và “đặt” vào bản phối khí theo dòng nhạc hoàn toàn khác với bản nhạc gốc.

Những đĩa kiểu như Chat với Mozart không phải là nhu cầu thưởng thức của giới âm nhạc chuyên sâu mảng giao hưởng thính phòng, bởi vậy sự việc diễn ra đã lâu nhưng chẳng mấy người trong giới quan tâm, nay thì khác, dư luận lại bắt đầu ồn lên.

Cũng từ vụ việc này mọi người trong đó không ít thuộc giới chuyên môn - hoạt động trong các công đoạn ra đời một album hoàn chỉnh - té ngửa hóa ra còn cái quyền vượt quá ngưỡng 50 năm, 70 năm như một vài nước, ấy là quyền nhân thân, mà cái quyền này thì vĩnh viễn không thay đổi.

Điều này thể hiện rõ trong Luật Sở hữu trí tuệ của ta. Gần đây, tỏ chính kiến về vụ Chat với Mozart, nhạc sĩ Phó Đức Phương- Giám đốc Trung tâm bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam chỉ ra những vi phạm bản quyền của nhóm thực hiện.

Không phải lần đầu

Trong sách Nhạc sĩ Việt Nam hiện đại do Hội Nhạc sĩ VN và NXB Âm nhạc xuất bản năm 1997 có phần ghi nhận thế này về một nhạc sĩ: “Ông là người đầu tiên đưa nhạc nhẹ chuyển soạn các ca khúc thành nhạc không lời như Con kênh xanh xanh của Ngô Huỳnh, Cánh chim báo tin vui của Đàm Thanh...”.

GS- NSND Trọng Bằng từng có giao hưởng thơ Người về đem tới niềm vui phát triển trên nét giai điệu mở đầu ca khúc cùng tên nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao v.v...

Nói chung, những tác phẩm phát triển từ ca khúc hay một làn điệu dân ca không phải hiếm. “Trên thế giới có Paul Mauriat thường lấy bài có lời (chuyển) thành không lời” - Nhạc sĩ An Thuyên phát biểu trên một tờ báo.

Hay nhà soạn nhạc thiên tài J.S Bach cũng là tác giả nhiều bản preludefuga tuyệt vời, được coi là mẫu mực, trong số đó có một bản prelude cung Đô trưởng với những âm hưởng trong sáng, người nghe có thể cảm nhận đó là một bản nhạc đầy đủ, thế nhưng một nhạc sĩ ít tên tuổi hơn J.S Bach tên là C.Gounod (người Pháp) lại thấy nó vẫn thiếu một cái gì đó, và sau những thăng hoa nghệ thuật ông đã vút lên một giai điệu tuyệt vời từ nền nhạc bản nhạc kia của J.S Bach.

Ngay lập tức nó được cả thế giới đón nhận, cho tới tận hôm nay vẫn giữ nguyên giá trị. Đó chính là bản nhạc, ca khúc Ave Maria bất hủ.

Tóm lại, nếu những ca khúc trong Chat với Mozart đạt chất lượng nghệ thuật thì vẫn có thể được đón nhận và lưu hành thoải mái. Vậy tại sao nó lại bị nhiều người thuộc giới nhạc chuyên nghiệp chỉ trích?

“Hỗn”?

Là từ mà có người đã dùng để chỉ hành động của nhóm thực hiện CD này. Chat nghĩa là trò chuyện theo kiểu tán gẫu - một kiểu giết thời gian qua mạng. Vậy Chat với Mozart?

Mozart là một vĩ nhân, thiên tài âm nhạc, sáng tác của ông có vị trí quan trọng góp phần hoàn thiện và phát triển âm nhạc thế giới. Với những đóng góp của mình Mozart là một trong những ông tổ của nền âm nhạc giao hưởng thính phòng.

Ấy thế mà thế hệ hậu sinh ở một đất nước mà nền âm nhạc giao hưởng thính phòng vẫn còn phải không ngừng học hỏi lại “lôi” ông ra để... tán gẫu!

Không chỉ Mozart, hàng loạt cây đại thụ của lịch sử âm nhạc thế giới, sống cách nay bao năm cũng bị “lôi” vào cuộc tán gẫu trong album này: J.S. Bach, A. Vivaldi, Schumann, Saint Saens, Tchaikovsky, E.W.Elgar, A. Borodin.

Nhiều người cho rằng ngay cả khi đặt cái tên nghiêm túc hơn một chút như: Đối thoại, Trò chuyện,... thay vào Chat vẫn không phải phép, phải đạo. Nhạc sĩ Phó Đức Phương nói ông e ngại rằng cứ đà này tới đây sẽ có Chat cùng... Nguyễn Trãi.

Còn nhạc sĩ Hoàng Vân phát biểu tại Hội âm nhạc: Chat với Mozart nghe thật mơ hồ. Những người thực hiện phải chăng chỉ tính mục đích thương mại mà không nghĩ đến những chuyện sau này...

Nếu không đặt vấn đề bản quyền đi nữa thì coi như chữ Chat vụ này cũng khá chua chát. Âu cũng là kinh nghiệm cho giới âm nhạc đại chúng trước thời đại bùng nổ thông tin, thời đại nhập nhèm tiếng Ta tiếng Tây.

5. Điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu?

Không phải mọi nhãn hiệu khi tiến hành đăng ký đều được bảo hộ mà nhãn hiệu cần phải đáp ứng các yêu cầu mà pháp luật quy định như sau:

  • Nhãn hiệu phải chứa đựng những dấu hiệu nhìn thấy được như chữ cái, hình vẽ, hình ảnh, màu sắc hoặc kết hợp bằng các yếu tố khác
  • Nhãn hiệu cũng cần chứa đựng khả năng nhận biết hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Một nhãn hiệu không có khả năng nhận biết nếu nhãn hiệu chỉ tạo nên từ các yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ.
  • Ngoài ra, nhãn hiệu không được rơi vào các trường hợp được quy định tại Điều 73 Luật Sở Hữu trí tuệ. Ví dụ như:
  • Nhãn hiệu gây nhầm lẫn, trùng lặp với quốc huy, quốc kỳ của các nước
  • Nhãn trùng với tên lãnh tụ, danh nhân của Việt Nam và thế giới

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê (biên tập)