Người tham gia bảo hiểm y tế có nhu cầu thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu nộp một bộ hồ sơ tại bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi tham gia đóng bảo hiểm y tế.

Hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu bao gồm :

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người) đối với hồ sơ do người lao động nộp

 + Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS , 01 bản) đối với hồ sơ do đơn vị nộp.

 + Thẻ BHYT cũ còn giá trị.

Theo đó người tham gia bảo hiểm y tế có quyền được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật cao hơn.

Doanh nghiệp hoặc người lao động kịp thời đối chiếu công văn của bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố để lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh ban đầu còn khả năng tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế. 

Đối với bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội người tham gia bảo hiểm y tế tham khảo công văn 2616/HD-YT-BHXH về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 31/03/2017 bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kịp thời rà soát và ban hành công văn 593/BHXH-CST về số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT (danh sách các đơn vị KCB quá tải số lượng cấp thẻ BHYT từ 1/4/2017).

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo qua  Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế trực tuyến miễn phí