>> Luật sư tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Quảng cáo 2012

2. Luật sư trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì công ty B sẽ chiếu đoạn quảng cáo của công ty bạn trên màn hình LED đặt trên đường đi bộ, đây là 1 hình thức quảng cáo thông qua màn hình chuyên quảng cáo, như vậy quảng cáo này vừa phải tuân thủ quy định về quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo và quy định về quảng cáo ngoài trời.

Điều 28 Luật Quảng cáo 2012 quy định về quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo như sau:

1. Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương.

2. Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh.

3. Quảng cáo trên màn hình không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

Để đảm bảo việc quảng cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch của địa phương nên Khoản 2 điều 31 Luật Quảng cáo 2012 quy định: Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo trên màn hình LED ngoài trời gồm có:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật của Công ty luật Minh Khuê

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Bản sao giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự  về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá biển quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.

- Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo thể hiện rõ mầu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị  đứng tên  đề nghị cấp  phép.

- Trường hợp màn hình LED đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

- Văn bản thoả thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.

Cơ quan cấp phép: Sở Văn hóa- Thông tin 

Mọi vướng mắc pháp lý hãy liên hệ trực tiếp hoặc 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 7) để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép quảng cáo mới nhất

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất