1. Việc lựa chọn biển số xe mang ra đấu giá được thực hiện ra sao?

Đấu giá biển số xe là một hình thức đấu giá các biển số xe có số đẹp, được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Đây là một sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người vì những biển số xe đẹp không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy, đem lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu. Giá khởi điểm cho mỗi biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được ấn định là 40 triệu đồng, với bước giá là 5 triệu đồng. Điều này có nghĩa là mỗi lần đấu giá tăng thêm, giá sẽ tăng thêm ít nhất 5 triệu đồng. Những người tham gia đấu giá phải đặt tiền trước với số tiền bằng giá khởi điểm, tức là 40 triệu đồng, để thể hiện sự cam kết và nghiêm túc trong việc tham gia đấu giá. Số tiền đặt trước này sẽ được gửi vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá. Việc tổ chức đấu giá biển số xe không chỉ là cơ hội để sở hữu những biển số đẹp mà còn góp phần tăng cường nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản công.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 73/2022/QH15, việc đấu giá biển số xe ô tô và tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Biển số xe ô tô được đưa ra đấu giá là biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với biển số xe của các loại xe đặc biệt như xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe của các dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, và xe của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong các tổ chức, cơ quan quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Việc lựa chọn biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được tiến hành theo quy trình cụ thể:

- Bộ Công an và tổ chức đấu giá tài sản phải công khai danh sách biển số xe ô tô chưa đăng ký và dự kiến cấp mới. Thông tin này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

- Tổ chức và cá nhân có thể lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

- Các biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành công sẽ được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký và quản lý xe để đăng ký theo quy định hiện hành.

Trong suốt thời gian thực hiện Nghị quyết này, Bộ Công an sẽ chọn một tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến, đảm bảo các điều kiện về an toàn và an ninh mạng khi kết nối với hệ thống đăng ký và quản lý xe để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đó, các bước chính trong quá trình lựa chọn biển số xe ô tô để đưa ra đấu giá bao gồm:

- Bộ Công an và tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô.

- Các tổ chức và cá nhân có quyền lựa chọn biển số xe ô tô từ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá.

- Những biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá hoặc đấu giá không thành công sẽ được đưa vào hệ thống đăng ký và quản lý xe để đăng ký theo quy định hiện hành.

 

2. Các tiêu chí lựa chọn biển số xe mang ra đấu giá:

Các tiêu chí lựa chọn biển số xe mang ra đấu giá bao gồm nhiều yếu tố khác nhau nhằm đảm bảo sự hấp dẫn và hợp pháp của các biển số xe được đưa ra đấu giá.

Đầu tiên, tính độc đáo và đẹp mắt của biển số xe là tiêu chí quan trọng. Những biển số xe có sự kết hợp hài hòa giữa các con số, tạo nên một ý nghĩa đẹp và dễ nhớ sẽ được ưu tiên lựa chọn. Sự kết hợp này không chỉ thu hút về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại cảm giác may mắn và tài lộc cho người sở hữu.

Thứ hai, giá trị thị trường của biển số xe cũng là một yếu tố then chốt trong việc lựa chọn. Những biển số xe được nhiều người ưa chuộng và có giá trị cao trên thị trường sẽ được xem xét. Đây là những biển số không chỉ có ý nghĩa về mặt phong thủy mà còn có thể tăng giá trị theo thời gian, làm hài lòng những người mua có nhu cầu đầu tư.

Tiếp theo, tính pháp lý của biển số xe là tiêu chí không thể thiếu. Các biển số xe được lựa chọn phải đảm bảo không vi phạm các quy định pháp luật về biển số xe. Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia đấu giá cũng như đảm bảo sự minh bạch và hợp pháp trong quá trình đấu giá.

Cuối cùng, tính cân bằng trong việc lựa chọn biển số xe cũng rất quan trọng. Việc lựa chọn đa dạng các loại biển số xe giúp đáp ứng được nhu cầu phong phú của người tham gia đấu giá. Điều này bao gồm cả những biển số có giá trị cao lẫn những biển số có giá trị vừa phải, nhằm tạo ra một sân chơi công bằng và hấp dẫn cho mọi đối tượng tham gia.

Như vậy, việc lựa chọn biển số xe để mang ra đấu giá được thực hiện dựa trên các tiêu chí về tính độc đáo và đẹp mắt, giá trị thị trường, tính pháp lý và tính cân bằng, đảm bảo mang lại sự hài lòng và lợi ích cho cả người mua lẫn người bán.

 

3. Quy định về việc sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe:

Căn cứ Điều 22 Nghị định 39/2023/NĐ-CP, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sẽ được quản lý và sử dụng theo các quy định cụ thể sau:

Trước tiên, Bộ Công an được giao nhiệm vụ mở một tài khoản chuyên thu tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu tiền từ các cuộc đấu giá biển số xe. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản này sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô (gọi tắt là tiền bán đấu giá) và tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an sẽ được kê khai, nộp và quyết toán với cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ quản lý việc kê khai, nộp và quyết toán khoản thu này theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo đó, chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) phải kê khai và nộp tiền bán đấu giá thu được của tháng trước với cơ quan thuế theo Mẫu số 01/DG ban hành kèm theo Nghị định này. Việc quyết toán tiền bán đấu giá được thực hiện theo năm, theo Mẫu số 02/DG ban hành kèm theo Nghị định này, tuân thủ quy định pháp luật quản lý thuế.

Số tiền bán đấu giá sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng phải nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, cùng với số tiền bán đấu giá thu được trong tháng phát sinh. Bộ Công an chịu trách nhiệm xác định và phê duyệt các khoản chi phí tổ chức đấu giá để làm căn cứ tính số tiền đấu giá thu được nộp vào ngân sách nhà nước.

Cùng thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được sử dụng để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, và đảm bảo an ninh trật tự. Dự toán này sẽ được gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Xem thêm bài viết: Quy định tiền đặt trước tham gia đấu giá biển số xe ô tô thế nào?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp quy định pháp luật nhanh chóng và kịp thời.