Tiền gửi có kỳ hạn (time deposit) là về nguyên tắc, đây là khoản tiền gứi ở ngân hàng chỉ được rút ra sau khi báo trước một thời gian. Tuy nhiên do phải cạnh tranh nhau trong việc thu hút tiền gửi, hiện nay nhiều ngân hàng cho phép khách hàng rút (hoặc viết séc vào) một số khoản tiền gửi (thường là nhỏ, ngắn hạn) mà không cần báo trước. Sự đổi mới tài chính này làm cho tiền gửi có kỳ hạn cũng trở thành tiền và cần được tính đến khi xác định khối lượng tiền tệ.