Trong bối cảnh hệ thống tài chính ngày càng phát triển, quy định về đối tượng được gửi tiền có kỳ hạn đang trở thành một phần quan trọng, điều chỉnh cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của các tổ chức tài chính. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về những thay đổi mới nhất trong quy định này, giúp độc giả hiểu rõ hơn về các đối tượng được phép tham gia gửi tiền có kỳ hạn theo những điều khoản và điều kiện được cập nhật. Từ người cư trú đến người không cư trú, từ tổ chức đến cá nhân, bài viết sẽ phản ánh những điều chỉnh quan trọng để hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người gửi tiền trong môi trường tài chính ngày nay. Hãy cùng khám phá những thay đổi quan trọng và ảnh hưởng của chúng đối với người gửi tiền trong bối cảnh kinh tế và pháp lý hiện đại.

 

1. Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn bao gồm những người nào?

Dựa trên quy định của Điều 3 Thông tư 49/2018/TT-NHNN về đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những đối tượng được xem xét trong việc gửi tiền gửi có kỳ hạn. Đối tượng này, được gọi là khách hàng, đa dạng và bao gồm các đối tượng sau:

1. Người Cư Trú là Tổ Chức và Cá Nhân:

 • Tổ chức và cá nhân cư trú đều được xem xét là khách hàng trong quy định này.

2. Người Không Cư Trú: a) Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao, Lãnh Sự và Cơ Quan Đại Diện của Tổ Chức Quốc Tế tại Việt Nam:

 • Bao gồm các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. b) Công Dân Việt Nam không thuộc Các Trường Hợp Quy Định tại Điểm e và g Khoản 2 Điều 4 Pháp Lệnh Ngoại Hối:
 • Áp dụng cho công dân Việt Nam không thuộc các trường hợp quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối. c) Cá Nhân Nước Ngoài Được Phép Cư Trú tại Việt Nam với Thời Hạn từ 6 Tháng Trở Lên:
 • Áp dụng cho cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên.

Căn cứ vào điểm e và điểm g khoản 2 Điều 4 Pháp Lệnh Ngoại Hối năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung), quy định về người cư trú được mô tả rõ như sau:

2. Người Cư Trú là Tổ Chức và Cá Nhân: ... e) Công Dân Việt Nam Cư Trú tại Việt Nam; Công Dân Việt Nam Cư Trú ở Nước Ngoài có Thời Hạn Dưới 12 Tháng; Công Dân Việt Nam Làm Việc tại Các Tổ Chức Quy Định tại Điểm d và Điểm đ Khoản Này và Cá Nhân Đi Theo Họ; ...

g) Công Dân Việt Nam Đi Du Lịch, Học Tập, Chữa Bệnh và Thăm Viếng ở Nước Ngoài:

 • Bao gồm công dân Việt Nam thực hiện các hoạt động như du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài.

Do đó, tổng hợp thông tin trên, có thể kết luận rằng đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn không chỉ giới hạn trong khách hàng cư trú, mà còn mở rộng đến người không cư trú theo các điều kiện và quy định chi tiết như đã mô tả trong Thông tư nêu trên.

 

2. Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn là những tổ chức nào?

Dựa theo Điều 2 của Thông tư 49/2018/TT-NHNN, quy định về tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn là một phần quan trọng để hiểu rõ về các loại tổ chức tín dụng được ủy quyền và hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Dưới đây là chi tiết các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn theo quy định cụ thể:

1. Ngân Hàng Thương Mại:

 • Là tổ chức tín dụng chính được ưu tiên và đa dạng, đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp và cá nhân.

2. Ngân Hàng Hợp Tác Xã:

 • Tổ chức tín dụng hợp tác xã, hỗ trợ cộng đồng và nông dân thông qua các sản phẩm và dịch vụ tài chính hợp tác.

3. Tổ Chức Tín Dụng Phi Ngân Hàng:

 • Bao gồm các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tài chính mà không phải là ngân hàng, mang đến sự đa dạng và lựa chọn cho khách hàng.

4. Tổ Chức Tài Chính Vi Mô:

 • Tập trung vào hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các dự án có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

5. Quỹ Tín Dụng Nhân Dân:

 • Được thiết lập để hỗ trợ và phát triển kinh tế cộng đồng, đặc biệt là những vùng nông thôn và miền núi.

6. Chi Nhánh Ngân Hàng Nước Ngoài:

 • Cung cấp dịch vụ tài chính của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối cho hoạt động giao thương quốc tế.

Từ những điều khoản nêu trên, có thể thấy rõ rằng tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn đa dạng và phong phú, mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu tài chính của họ. Điều này phản ánh sự linh hoạt và sự phát triển đa chiều của hệ thống tài chính và ngân hàng trong nước.

 

3. Khi gửi tiền gửi có kỳ hạn có thể kéo dài thời hạn gửi tiền không?

Dựa trên Điều 9 của Thông tư 49/2018/TT-NHNN, quy định về việc kéo dài thời hạn gửi tiền, chúng ta có thể tìm hiểu chi tiết hơn về quy trình và điều kiện của việc này. Quy định rõ những điểm quan trọng như sau:

Thỏa Thuận Giữa Tổ Chức Tín Dụng và Khách Hàng:

 • Việc kéo dài thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, được chi tiết tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Thỏa Thuận Kéo Dài Đối với Người Không Cư Trú:

 • Đối với người không cư trú là tổ chức, cá nhân nước ngoài và người cư trú là cá nhân nước ngoài, quy định cụ thể về thỏa thuận kéo dài thời hạn gửi tiền phải tuân thủ quy định tại khoản 5 của Điều 5 trong Thông tư 49/2018/TT-NHNN.

Chuyển Gốc và Lãi Khi Không Kéo Dài Được:

 • Trong trường hợp người không cư trú là tổ chức, cá nhân nước ngoài và người cư trú là cá nhân nước ngoài không đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền, tổ chức tín dụng sẽ thực hiện chuyển gốc và lãi (nếu có) vào tài khoản thanh toán của khách hàng vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc việc kéo dài thời hạn gửi tiền không chỉ là một quy trình đơn thuần mà còn đòi hỏi sự tuân thủ các điều khoản và điều kiện cụ thể, nhằm đảm bảo tính pháp lý và đồng thuận giữa các bên liên quan. Thêm vào đó, những biện pháp cụ thể được thực hiện khi không đủ điều kiện để kéo dài còn nhấn mạnh sự cẩn trọng trong quản lý giao dịch tài chính.

 

4. Ý nghĩa các quy định trên về Đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn

Các quy định về đối tượng được gửi tiền gửi có kỳ hạn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và duy trì sự ổn định trong hệ thống tài chính. Ý nghĩa của những quy định này có thể được thấu hiểu qua một số khía cạnh sau:

Đảm Bảo An Toàn và Tin Cậy:

 • Quy định về đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn giúp đảm bảo tính an toàn và tin cậy của hệ thống tài chính. Việc xác định rõ những ai được phép tham gia gửi tiền có kỳ hạn giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường niềm tin của khách hàng.

Đa Dạng Hóa và Linh Hoạt:

 • Các quy định này cung cấp cơ hội cho đa dạng hóa và linh hoạt trong việc quản lý tiền gửi. Người cư trú, người không cư trú, tổ chức, cá nhân nước ngoài hay người cư trú ở nước ngoài đều có thể tham gia, tạo ra một lựa chọn rộng rãi cho người gửi tiền.

Đối Xử Công Bằng và Cân Nhắc Tới Điều Kiện Đặc Biệt:

 • Quy định về đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn cập nhật cho phép đối xử công bằng, đồng thời cân nhắc đến các điều kiện đặc biệt của từng nhóm đối tượng. Điều này giúp tạo ra một môi trường gửi tiền công bằng và phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng người gửi.

Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định:

 • Các quy định này giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của ngành tài chính. Bằng cách làm rõ ràng đối tượng được phép tham gia, các tổ chức tài chính có thể dễ dàng tuân thủ và thực hiện các quy định về gửi tiền có kỳ hạn.

Quản Lý Rủi Ro và Bảo Vệ Người Gửi Tiền:

 • Việc hạn chế đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn cho những người được xác định giúp quản lý rủi ro tốt hơn. Đồng thời, nó cũng bảo vệ quyền lợi và tài sản của người gửi tiền, đặt ra những rào cản cần thiết để tránh các tình trạng rủi ro không mong muốn.

Tóm lại, ý nghĩa của các quy định trên về đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn không chỉ là việc xác định ai được tham gia mà còn là cơ sở để xây dựng một hệ thống tài chính vững mạnh, an toàn và công bằng.

Công ty Luật Minh Khuê, với lòng mong muốn không ngừng nỗ lực để mang đến quý khách hàng những thông tin tư vấn chi tiết và hữu ích nhất. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người đều có những thắc mắc và vấn đề pháp lý riêng, và với đội ngũ chuyên gia pháp lý hàng đầu, chúng tôi sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ quý khách hàng. Nếu quý khách đang đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc đơn giản chỉ cần một câu trả lời cho những thắc mắc của mình, hãy không ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi thông qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp giải đáp chính xác nhất cho mọi tình huống. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để chúng tôi có thể xử lý và hỗ trợ bạn ngay lập tức. Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng! Công ty Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng hỗ trợ để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và đáng tin cậy.