1. Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam

Theo Khoản 3 của Điều 18 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam, được phê chuẩn tại Nghị định 11-CP năm 1996, Ban kiểm soát của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam phải tuân thủ các quy định sau:
- Thành viên Ban kiểm soát phải là chuyên gia về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ, và phải có hiểu biết về pháp luật.
- Thành viên Ban kiểm soát cần có thâm niên làm việc trong các lĩnh vực chuyên ngành tương ứng trong thời gian không dưới 5 năm.
- Thành viên Ban kiểm soát không được có tiền án hoặc tiền sự liên quan đến các tội danh trong hoạt động kinh tế. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của tính trung thực và đạo đức trong vai trò của họ, đảm bảo rằng họ có khả năng thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách công bằng và minh bạch, đồng thời giữ vững uy tín của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam trong mắt cộng đồng và các đối tác kinh doanh
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát kéo dài trong vòng 5 năm. Trong suốt thời gian giữ chức vụ này, mọi thành viên phải cam kết thực hiện đầy đủ và trách nhiệm nhiệm vụ của họ. Trong trường hợp một thành viên không thể hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu, Hội đồng quản trị có quyền quyết định thay thế họ để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của Ban kiểm soát và bảo vệ lợi ích của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam. Quy định này nhằm đảm bảo tính liêm chính và khả năng thực hiện công việc của các thành viên Ban kiểm soát.
- Thành viên Ban kiểm soát sẽ nhận mức tiền lương và tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của Nhà nước. Điều này nhấn mạnh rằng việc tài chính của Ban kiểm soát được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, đồng thời đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc tặng thưởng và đền bù công việc của họ, giúp duy trì tính đúng đắn và hiệu quả trong công tác giám sát của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam
Như vậy, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm, và quá trình tiền án để đảm bảo tính chất chuyên nghiệp và đạo đức trong việc giám sát hoạt động của công ty.
 

2. Vợ kế toán trưởng Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam có được là thành viên ban kiểm soát?

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 18 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam, được phê chuẩn tại Nghị định 11-CP năm 1996, Ban kiểm soát của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam có các quy định quan trọng sau đây:
- Ban kiểm soát bao gồm 5 thành viên, có cấu trúc như sau: một thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, và kỷ luật. Chi tiết về thành viên Ban kiểm soát được xác định như sau:
+ Một thành viên là chuyên viên kế toán, đảm bảo kiến thức và kỹ năng về kế toán và tài chính, đối với việc kiểm soát và giám sát các khía cạnh tài chính của Tổng công ty.
+ Một thành viên được giới thiệu bởi Đại hội đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty, đại diện cho sự đồng thuận và đầu tư của nhân viên công nhân viên chức vào quá trình giám sát và quản lý.
+ Một thành viên được giới thiệu bởi Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, đại diện cho quyền và trách nhiệm của Bộ Công nghiệp trong việc kiểm soát hoạt động của Tổng công ty.
+ Một thành viên được giới thiệu bởi Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện cho sự quan tâm và giám sát của Nhà nước đối với vốn và tài sản công của Tổng công ty.
Điều này đảm bảo sự đa dạng trong thành phần của Ban kiểm soát và giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình giám sát hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam.
- Thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo rằng họ không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với tổng công ty.
Như vậy, theo quy định trên, thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam không được là vợ của kế toán trưởng Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam, và họ cũng không được kiêm nhiệm bất cứ vị trí nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc trong các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với tổng công ty để đảm bảo tính độc lập và trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát.
 

3. Quyền báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam theo định kỳ hàng quý

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 19 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam, được phê chuẩn tại Nghị định 11-CP năm 1996, Ban kiểm soát có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quan trọng như sau:
- Ban kiểm soát đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao bởi Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc kiểm tra và giám sát hoạt động điều hành của tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Họ tiến hành kiểm tra và giám sát trong các lĩnh vực quan trọng như hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, tuân thủ Điều lệ của Tổng công ty, và thực hiện các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động của Tổng công ty được thực hiện một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định và quy định hiện hành. Ban kiểm soát chơi một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính trực và minh bạch trong hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam.
- Ban kiểm soát có trách nhiệm chính là báo cáo cho Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý và hàng năm, đồng thời cũng báo cáo về kết quả kiểm tra và giám sát mà họ thực hiện. Vai trò này đảm bảo sự minh bạch và đánh giá độc lập về hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam. 
Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng phải tổng trách nhiệm phát hiện kịp thời và báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị về bất kỳ hoạt động nào có dấu hiệu không bình thường hoặc vi phạm pháp luật trong hoạt động của Tổng công ty. Việc này giúp đảm bảo rằng sự tiếp cận, xử lý và điều chỉnh các vấn đề quan trọng trong công ty được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời bảo vệ lợi ích của công ty và các cơ quan quản lý chính quyền đối với tuân thủ các quy định pháp luật.
- Ban kiểm soát không được phép tiết lộ kết quả của quá trình kiểm tra và giám sát mà không có sự cho phép của Hội đồng quản trị. Họ phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của việc cố ý bỏ qua hoặc che giấu những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra và giám sát. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, trung thực và chính trị trong công tác của Ban kiểm soát, giúp đảm bảo rằng họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách công bằng và đúng đắn, bảo vệ lợi ích của Tổng công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
Như vậy, Ban kiểm soát Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính trung thực và tuân thủ các quy định trong hoạt động của Tổng công ty thông qua việc kiểm tra, giám sát và báo cáo kịp thời.

Xem thêm bài viết: Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý) (Mẫu số 03/GTGT)

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến email: lienhe@luatminhkhue.vn