Luật sư tư vấn về chủ đề "Thành viên ban kiểm soát"

Thành viên ban kiểm soát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thành viên ban kiểm soát.

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần?

Quy định về thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần?
Xin chào các luật sư công ty luật Minh Khuê, Câu hỏi của tôi như sau: Theo quy định thành viên Ban kiểm soát trong công ty cổ phần không được giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên có trường hợp thành viên BKS không chuyên trách lại giữ chức vụ quản lý “cấp trung” thì có được xem là phù hợp với quy định hay không? Tôi xin chân thành cám ơn các luật sư!

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát
Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát. Vậy, Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát là gì?