1. Kỳ họp Quốc hội có thuộc đối tượng có cảnh vệ hay không?

Theo quy định chi tiết của Điều 3, Khoản 4 trong Luật Cảnh vệ năm 2017, đối tượng của hoạt động cảnh vệ bao gồm những cá nhân mang trách nhiệm lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như các thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng này còn bao gồm các khách quốc tế đến thăm hoặc làm việc tại Việt Nam, cũng như những khu vực có tầm quan trọng đặc biệt hoặc các sự kiện mang tính chất quốc gia được áp dụng các biện pháp và chế độ cảnh vệ theo quy định của Luật Cảnh vệ.

Theo quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ 2017 thì các sự kiện mang tính quyết định và đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị bao gồm những điều sau đây:

- Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nơi quyết định các chính sách, chiến lược lớn của Đảng và đặt ra hướng đi cho quốc gia.

- Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nơi thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề cấp bách, điều chỉnh chiến lược và định hình hướng phát triển của Đảng.

- Kỳ họp của Quốc hội, nơi các quyết định chính trị và pháp lý của quốc gia được đưa ra, bao gồm việc thông qua và sửa đổi các luật pháp, quyết định về ngân sách và các vấn đề chính trị quan trọng khác.

- Phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ là những nơi quyết định về các chính sách quan trọng, định hình chiến lược và đảm bảo an ninh quốc gia. Các quyết định và biện pháp được đưa ra tại những phiên họp này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân.

- Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng và Nhà nước tổ chức, cùng với các đại hội đại biểu toàn quốc được tổ chức bởi các tổ chức chính trị - xã hội tại trung ương, đều là những sự kiện quan trọng đánh dấu các bước phát triển và tiến bộ của đất nước. Việc tham gia hoặc chủ trì các hội nghị này không chỉ là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn là cơ hội để đề xuất và thảo luận các giải pháp phát triển bền vững cho cộng đồng quốc tế.

Theo quy định trên, Kỳ họp của Quốc hội không chỉ là một sự kiện thông thường mà còn được coi là một trong những dịp quan trọng nhất trong hệ thống chính trị của quốc gia, đồng thời cũng là một phần của đối tượng cảnh vệ được ưu tiên đặc biệt. Đây là thời điểm mà các nhà lãnh đạo quốc gia và các nhà quyền lực tập trung thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng về chính sách, luật pháp và các vấn đề khác liên quan đến phát triển và ổn định của quốc gia.

 

2. Trách nhiệm của chiến sĩ cảnh vệ canh gác tại Kỳ họp Quốc hội

Theo quy định chi tiết tại Điều 19 của Luật Cảnh vệ năm 2017, những chiến sĩ cảnh vệ được giao trách nhiệm gác trực tại Kỳ họp Quốc hội phải hiểu rõ và thấu hiểu sâu sắc về trọng trách và nghĩa vụ của mình. Đây không chỉ là việc đứng gác và bảo vệ an ninh, mà còn là sự cam kết tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng và sự ổn định của quốc gia.

- Đầu tiên, trách nhiệm của họ là duy trì tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này không chỉ yêu cầu họ tuân thủ các chỉ thị và chỉ dẫn từ Đảng và Nhà nước mà còn đòi hỏi sẵn sàng đặt mình vào tình thế khó khăn, thậm chí là hy sinh, để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các nhà lãnh đạo và các đối tượng quan trọng trong Kỳ họp Quốc hội.

- Thứ hai, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật và bảo vệ thông tin liên quan đến công tác cảnh vệ. Điều này không chỉ áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà còn sau khi kỳ họp kết thúc. Việc bảo vệ bí mật là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và ổn định cho quốc gia, và chiến sĩ cảnh vệ có trách nhiệm cao cả trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

- Để trở thành những chiến sĩ cảnh vệ ưu tú, không chỉ cần có sự can đảm và lòng trung thành mà còn đòi hỏi sự chăm chỉ và sự hoàn thiện bản thân thông qua việc học tập và rèn luyện. Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện thể lực không chỉ giúp họ trở nên tinh thông về mọi mặt mà còn tăng cường khả năng thích ứng và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

- Ngoài ra, những chiến sĩ cảnh vệ cũng phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật và cấp trên. Họ không chỉ phải tuân thủ mọi quy định và hướng dẫn từ pháp luật mà còn phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định và hành động của mình khi thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ. Sự tự chủ và sẵn sàng đối mặt với hậu quả của mình là điều không thể thiếu trong công tác cảnh vệ.

Như vậy, việc gác trực tại Kỳ họp Quốc hội không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà còn là một sứ mệnh cao cả, đòi hỏi sự tận tụy, trách nhiệm và sẵn lòng hy sinh để bảo vệ lợi ích và an ninh của quốc gia.

 

3. Mức phụ cấp đặc thù của chiến sĩ cảnh vệ canh gác tại Kỳ họp Quốc hội

Can cứ theo quy định ở Điều 3 Nghị định 90/2018/NĐ-CP quy định về việc các cán bộ và chiến sĩ cảnh vệ được ưu đãi hưởng một mức phụ cấp đặc biệt, có thể dao động từ 15% đến 30% của mức lương hoặc phụ cấp theo cấp bậc hàm mà họ đang nhận, ngoài các chế độ phụ cấp khác (nếu có). Đây là một biện pháp khuyến khích và công nhận đối với sự đóng góp và nỗ lực đặc biệt của họ trong việc đảm bảo an ninh và trật tự, đặc biệt là trong các nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ sự kiện quốc gia hay các nhân vật chính trị quan trọng. Điều này cũng thể hiện cam kết của chính phủ đối với sự bảo vệ và khích lệ những cá nhân tham gia vào công việc này.

Mức phụ cấp 30% được áp dụng cho các đối tượng sau đây:

- Các cán bộ và chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận; bảo vệ các khách quốc tế đến thăm hoặc làm việc tại Việt Nam; tuần tra và canh gác tại các địa điểm quan trọng như nơi ở, nơi làm việc, khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và các sự kiện quan trọng đặc biệt. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

- Các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và chỉ huy, những người phải đảm bảo sự an toàn và ổn định trong mọi tình hình. Việc họ được hưởng mức phụ cấp cao này là để thúc đẩy sự cam kết và nỗ lực của họ trong việc duy trì trật tự và an ninh.

- Các cán bộ và chiến sĩ không giữ chức vụ có cấp bậc hàm từ Trung úy trở xuống hoặc có mức lương tương đương. Đây là một biện pháp khuyến khích và động viên những cá nhân này tiếp tục đóng góp và làm việc chăm chỉ trong công tác bảo vệ và an ninh, dù không có vị trí lãnh đạo cụ thể.

Đối với các chiến sĩ cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ gác trực tại Kỳ họp Quốc hội, họ sẽ được hưởng một mức phụ cấp đặc biệt, đạt đến 30% của mức lương hoặc phụ cấp theo cấp bậc hàm mà họ đang hưởng, ngoài các chế độ phụ cấp khác nếu có. Điều này là một biện pháp công nhận sự đóng góp và nỗ lực đặc biệt của họ trong việc đảm bảo an ninh và trật tự trong một sự kiện quan trọng như Kỳ họp Quốc hội, đồng thời cũng là một phần của việc động viên và khích lệ họ trong công việc của mình.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Những cán bộ nhà nước nào được áp dụng chế độ cảnh vệ (bảo vệ đặc biệt) riêng theo luật. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.