1. Khái niệm hoạt động đo đạc bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản là việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thành lập các sản phẩm đo đạc và bản đồ đáp ứng nhu cầu sử dụng chung cho các ngành và các địa phương, bao gồm:

- Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia và hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia.

- Xây dựng và bảo trì hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia.

- Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ hành chính toàn quốc và cấp tỉnh, át-lát quốc gia.

- Xây dựng hệ thống không ảnh cơ bản.

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia.

- Xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý.

- Đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia.

- Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính.

- Xây dựng hệ thống địa danh sử dụng trong đo đạc và bản đồ.

- Nghiên cứu khoa học trái đất bằng phương pháp đo đạc và bản đồ.

Hoạt động đo đạc bản đồ bao gồm các hạng mục:

  • Thành lập hệ thống bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, thành lập bản đồ hành chính cấp quận, huyện;
  • Thành lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề phục vụ mục đích chuyên dụng;
  • Khảo sát địa chất, đo đạc phục vụ thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi;
  • Đo đạc, khảo sát phục vụ cho quốc phòng; 
  • Thiết lập hệ thống điểm đo đạc cho cơ sở chuyên dụng;
  • Xây dựng hệ thống không ảnh chuyên dụng;
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý chuyên dụng.

Bài viết này trình bày những hoạt động cơ bản, thiết yếu nhất của hoạt động đo đạc bản đồ. Nếu muốn phân tích chi tiết ra từng thành phần, từng lĩnh vực sẽ rất nhiều. CTCP Đo đạc xây dựng và thiết bị Phúc Gia sẽ gửi đến quý vị qua những bài viết sau chuyên và sâu hơn.

Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về đo đạc địa chính, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, cập nhật thông tin dịch vụ và sản phẩm mới nhất.

 

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

- Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với tổ chức hoạt động kinh doanh; có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự nghiệp.

+ Điều kiện về nhân sự:

Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ 2018; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

Có số lượng tối thiểu 04 nhân viên kỹ thuật  có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép.

+ Thiết bị đo đạc và các phương tiện đo.

Có thiết bị công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp phép.

- Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;

Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;

b) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng;

d) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ;

đ) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.

 

4. Trình tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức có trụ sở chính.

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cục Đo đạc vả Bản đồ Việt Nam trả giấy phép hoạt động cho tổ chức kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép. Tổ chức được cấp giấy phép có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của mình.

 

5. Chi phí và thời gian giải quyết hồ sơ

5.1.Nộp hồ sơ trực tiếp:

- Phí giải quyết hồ sơ

+ Phí : 4.090.000 Đồng (Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 5.540.000 Đồng (từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.030.000 Đồng (từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.510.000 Đồng (từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 7.000.000 Đồng (từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)

- Về thời gian cấp giấy phép:

+ Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

5.2. Nộp hồ sơ trực tuyến

- Phí giải quyết hồ sơ

+ Phí : 4.090.000 Đồng (Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 5.540.000 Đồng (từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.030.000 Đồng (từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.510.000 Đồng (từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 7.000.000 Đồng (từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)

- Về thời gian cấp giấy phép:

+ Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

5.3. Nộp hồ sơ qua bưu chính

- Phí giải quyết hồ sơ

+ Phí : 4.090.000 Đồng (Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 5.540.000 Đồng (từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.030.000 Đồng (từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 6.510.000 Đồng (từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
+ Phí : 7.000.000 Đồng (từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)

- Về thời gian cấp giấy phép:

+ Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

6. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________ 

..........., ngày     tháng      năm ….….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

___________

 

Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên tổ chức: ........................................................................................................................................                                            

Giấy phép đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập: ........................................................................

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………..................................................                

Kỹ thuật trưởng: …………………………………………………..............................................................                              

Trụ sở chính: ……………………………………………………….............................................................                                

Số điện thoại: ....................................... Fax:  ...................... E-mail:.................................................

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp số ...., ngày .... tháng .... năm …

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp phép: (các công trình đo đạc và bản đồ đã thực hiện từ năm ….đến năm …..):                                                                                                                                                                       

Số TT

Tên

Công trình

Chủ

đầu tư

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số ......./201…./NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 201..... của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ; 

Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho ................ (tên tổ chức).

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép: (nêu cụ thể lý do): .............................

Cam kết: ….. (tên tổ chức) xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung kê khai này.

 

Người chịu trách nhiệm theo pháp luật

(ký rõ họ tên và đóng dấu)