Tôi xin hỏi công ty Luật cho tôi được biết bà tôi hưởng chế độ theo chức danh Phó Chủ tịch có đúng không? Theo quy định nào của nhà nước?  

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: H.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 Luật bảo hiểm xã hội 2006

>> Xem thêm:  Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?

 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

2. Nội dung phân tích:

Điều 49 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về chế độ hưu trí:

Điều 49. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này.

Điềm b, khoản 1 Điều 2 quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức". Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng chế độ hưu trí theo quy định của luật này.

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

Từ các quy định trên, có thể thấy rằng việc hưởng chế độ hưu trí không phụ thuộc vào chức danh được hưởng mà phụ thuộc vào tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Không có quy định nào của pháp luật về việc hưởng chế độ hưu trí theo chúc danh mà chỉ quy định với trường hợp đang giữ chức vụ nhưng không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ hoặc để tính thời gian công tác.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?