- Bộ Tư pháp tiến hành thẩm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung giấy tờ (nếu thấy cần thiết). Bộ Tư pháp có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận nội dung xin thay đổi; nếu không chấp thuận phải thông báo lý do.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài;

- Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (nếu có).

Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể (thực tế là 01 bộ)

Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn xin phép thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Trung tâm trọng tài)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Bổ trợ tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

>> Xem thêm:  Lựa chọn luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế

Lệ phí (nếu có): 100.000 đồng

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 08/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Trọng tài thương mại;

- Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15/1/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTC ngày 04/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung Giấy phép, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài và lệ phí Tòa án liên quan đến trọng tài.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập
 

>> Xem thêm:  Những điều Doanh nghiệp nên biết về Trọng tài thương mại?