3- Trong hồ sơ mời thầu của sở y tế tỉnh B ghi rõ là hồ sơ pháp lý phải có giấy chứng nhận GDP và giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc

4- Tổng GĐCTCP Dược phẩm A ủy quyền cho GĐ chi nhánh tại tỉnh B ký đơn đự thầu các tài liệu có liên quan theo mẫu giấy ủy quyền trong thông tư 05 của Bộ KHĐT và cung ứng hàng nếu trúng thầu

Câu hỏi

Hồ sơ dự thầu của công ty CP Dược phẩm A có đạt hay không đạt, có bị loại không.

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: VPL

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

.Tư vấn về đấu thầu mua thuốc

>> Xem thêm:  Các giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ mời thầu ? Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Thưa Bà VTP, với tư cách là một luật sư hoạt động tư vấn nhiều năm trong lĩnh vực đấu thầu tôi xin giải đáp một số vấn đề pháp lý cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp luật:     

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội;

- Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

- Thông tư 11/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

- Thông tư 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Thông tư 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;

>> Xem thêm:  Quy định mới về xuất hóa đơn khi liên danh đấu thầu công trình ? Một bên có được xuất hóa đơn toàn bộ công trình ?

- Thông tư 08/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu;

- Thông tư 09/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp;

- Thông tư 01/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp;

- Thông tư 02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu;

2. Phân tích tình huống:

Thứ nhất, về việc Hồ sơ dự thầu ngày 23/09/2013 và ngày 30/10/2013 của chi nhánh có hợp lệ hay không?

Ðể xét tính hợp lệ của hồ sõ dự thầu thì phải xem xét trên nhiều khía cạnh sau:

- Kiểm tra Tý cách hợp lệ của nhà thầu: Ðiều 7, 8 Luật ðấu thầu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của ðõn dự thầu: ðõn dự thầu phải ðýợc ðiền ðầy ðủ và có chữ ký của ngýời ðại diện hợp pháp của nhà thầu theo yêu cầu của hồ sõ mời thầu. Ðối với nhà thầu liên danh thì ðõn dự thầu phải do ðại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký hoặc thành viên ðứng ðầu liên danh ký ðõn dự thầu theo quy ðịnh trong vãn bản thỏa thuận liên danh.

- Kiểm tra tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh nếu có;

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?

- Kiểm tra các giấy tờ theo yêu cầu của hồ sõ mời thầu: giấy chứng nhận ðãng ký kinh doanh...

- Kiểm tra tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu: có giá trị bằng hoặc cao hõn giá trị yêu cầu của hồ sõ mời thầu, ðúng ðồng tiền quy ðịnh, thời gian có hiệu lực của bảo ðảm dự thầu phải bằng hoặc dài hõn thời gian có hiệu lực theo quy ðịnh của hồ sõ mời thầu, nộp ðúng tên ðịa chỉ và nhà thầu; bản gốc hoặc chữ ký hợp lệ của ngýời ðại diện theo pháp luật của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bảo lãnh;

- Kiểm tra các phụ lục, tài liệu kèm theo hồ sõ dự thầu;

Hồ sõ không hợp lệ là hồ sõ không ðáp ứng ðýợc các ðiều kiện tiên quyết theo quy ðịnh trong hồ sõ mời thầu. Ðể khẳng ðịnh với chị là hồ sõ này có hợp lệ hay không thì công ty cần cung cấp tối ða thông tin về ðấu thầu. Tuy nhiên, theo Điều 5 thông tư số 11/2012/TT-BYT Quy định về nội dung Hồ sơ dự thầu như sau:

Thực hiện theo Mục 8 Chương I Phần thứ nhất của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH, một số nội dung cụ thể thực hiện như sau:

1. Tài liệu, thông tin chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc:

Trong phạm vi kinh doanh phải ghi rõ sản xuất thuốc hoặc bán buôn thuốc.

b) Giấy chứng nhận thực hành tốt tùy theo loại hình kinh doanh:

- GSP (Thực hành tốt bảo quản thuốc): Đối với cơ sở nhập khẩu trực tiếp thuốc.

>> Xem thêm:  Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?

- GDP (Thực hành tốt phân phối thuốc): Đối với cơ sở bán buôn thuốc.

- GACP (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu): Đối với cơ sở nuôi trồng dược liệu.

- GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc): Đối với cơ sở sản xuất thuốc.

c) Các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (các hợp đồng đang thực hiện và các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện; năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; năng lực tài chính của nhà thầu):

Thực hiện theo quy định tại Mẫu số 8, Mẫu số 9, Mẫu số 10 và Mẫu số 12 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH

 và Điều 6 thông tư số 11/2012/TT-BYT quy định về Điều kiện tiên quyết để loại bỏ Hồ sơ dự thầu như sau:

Thực hiện theo khoản 2 Mục 24 Chương I và khoản 2 Mục 24 Chương II Phần thứ nhất của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKH, ngoài ra bổ sung, làm rõ các điều kiện sau:

1. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại bỏ trong trường hợp:

a) Nhà thầu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của cơ quan có thẩm quyền cấp (trường hợp hồ sơ dự thầu thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung theo  quy định).

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc không có phạm vi kinh doanh là sản xuất thuốc hoặc bán buôn thuốc.

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?

Với những phân tích trên thì hồ sõ dự thầu này hoàn toàn hợp lệ.

Như vậy hồ sơ này hoàn toàn có đủ điều kiện đạt theo điều kiện dự thầu.

Chúng tôi sẵn sàng tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp nếu Bà có yêu cầu!

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức áp dụng mức chỉ định thầu mua sắm hàng hóa ? Quy trình chỉ định thầu rút gọn ?