Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.P.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005;

>> Xem thêm:  Một tổ chức khi nào được xác định là pháp nhân? Pháp nhân thương mại khác gì so với pháp nhân phi thương mại?

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009

Nội dung phân tích:

-  Xác định chương trình thể thao này sẽ không là đối tượng bảo hộ  của quyền tác giả.

Theo như bạn nêu trong trường hợp của bạn là bạn dùng phần mềm và ghi lại những chương trình đã phát sóng công khai trên mạng. Như vậy, cần xác định là những chương trình này là những bản tin thuần túy mang tính chất đưa tin hàng ngày về các tin tức thể thao do đó nó sẽ không được bảo hộ về quyền tác giả vì theo quy định tại điều 15 của luật sở hữu trí tuệ quy định:

"Điều 15. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

1. Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu".

Do đó khi bạn thực hiện các hoạt động nêu trên thì sẽ không được xem là xâm phạm quyền tác giả nhưng sẽ bị xem là xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả.

Vì theo quy định tại khoản 4  điều 16 luật sở hữu trí tuệ có quy định:

>> Xem thêm:  Tư vấn về quyền sử dụng nội dung phi thương mại ?

"Điều 16. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

4. Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng)".

Như vậy, tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng sẽ được pháp luật bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả. 

Hành vi của bạn không bị xem là  vi phạm quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định tại khoản 5 điều 35 của luật sở hữu trí tuệ vì các chương trình  này đã được công bố.

"Điều 35. Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

5. Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng."

Tuy nhiên,theo quy định tại  điều 33 luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009 thì khi bạn sử dụng các trường trình này bạn không phải xin phép nhưng phải trả tiền cho tổ chức phát sóng chương trình này. 

“Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

>> Xem thêm:  Công văn 4567/TCHQ-GSQL tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phương tiện vận tải phi thương mại

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thoả thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.”

Do đó, bạn sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính vi không có hành vi xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả nhưng nếu như tổ chức phát sóng biết được hành vi này của bạn thì họ có quyền yêu cầu bạn phải trả tiền nếu như muốn sử dụng tiếp những chương trình này mà trong kinh doanh thường gọi là mua bản quyền. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.
Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.