Nhưng DN đó thành toán một phần tiền mặt và một phần chuyển khoản trên hóa đơn GTGT mà bên em đã xuất. Theo em biết, thì phần thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng, nhưng kế toán của trước đây không tính giá vốn cho hoạt động xử lý rác thải, mà chỉ gộp chung chi phí phục vụ cho cả ba hoạt động (Xử lý rác thải, vận chuyển và bán phế liệu) nên em không tính được phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với phần thu tiền mặt do DN chế xuất thanh toán.

Rất mong được CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ tư vấn! Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình về cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi năm 2013 

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế GTGT;

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nội dung tư vấn:

Căn cứ điều 7 nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định: 

Điều 7. Phương pháp khấu trừ thuế

Phương pháp khấu trừ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

2. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó.

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì được quy định cụ thể tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Theo khoản quy định trên thì điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là phải  có hóa đơn GTGT hợp pháp, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng. Tức là, đối với những hàng hóa, dịch vụ mua vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế có giá trị từ 20 triệu đồng trở nên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong trường hợp trên của bạn là bạn xuất hóa đơn giá trị gia tăng với thuế suất  GTGT 0% cho đối tác của bạn và đối tác của bạn thanh toán bằng tiền mặt và cả tiền chuyển khoản, điều này không làm ảnh hưởng tới thuế VAT đầu vào được khấu trừ của công ty bạn và cũng không làm ảnh hưởng tới VAT đầu ra của bạn. Lí do là khoản 2 điều 7 Luật thuế GTGT quy định: Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Do vậy bạn chỉ cần tính thuế VAT phải nộp bằng cách lấy VAT đầu ra trừ VAT đầu vào mà không cần phải tách phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với phần thu tiền mặt do DN chế xuất thanh toán.

Tuy nhiên, việc doanh nghiệp chế xuất thanh toán cho công ty bạn bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng tới việc tính thuế phải nộp của doanh nghiệp này do không đáp ứng đủ điều kiện được khấu trừ VAT đầu vào của doanh nghiệp này. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp chế xuất thanh toán bằng tiền mặt cho công ty bạn thì chi phí đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của doanh nghiệp chế xuất.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.