1. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là gì?

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) là một cơ quan được thành lập theo Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ của Uỷ ban là tư vấn và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia, bao gồm bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng. Uỷ ban cũng đóng vai trò giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ trong việc giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia là một cơ quan do Chính phủ thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng với hình ảnh của Quốc huy, và trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Cơ quan này có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Do là một cơ quan Nhà nước do Chính phủ thành lập, nó có nhân lực theo quy định của chế độ hành chính chuyên trách. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Chính phủ.

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau đây:

- Làm việc độc lập và khách quan trong việc tư vấn và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm, cùng với các Bộ và các ngành liên quan để thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Tuân thủ chế độ của Thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện chuyên môn đúng theo nhiệm vụ, không can thiệp vào chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách.

 

2. Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có tư cách pháp nhân hay không?

Tư cách pháp nhân là sự công nhận pháp lý từ Nhà nước cho một tổ chức (hoặc một nhóm người) có khả năng tồn tại, hoạt động độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói cách khác, tư cách pháp nhân định nghĩa tổ chức đó là một "thực thể pháp lý" hoặc "con người pháp lý" trong ngữ cảnh pháp lý.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, được ban hành theo Quyết định 79/2009/QĐ-TTg, xác định rõ rằng Uỷ ban có tư cách pháp nhân. Uỷ ban có trụ sở chính tại Hà Nội và sử dụng con dấu có hình Quốc huy. Ngoài ra, Uỷ ban còn được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại. Uỷ ban cũng được bố trí biên chế hành chính chuyên trách.

Do đó, theo quy định trên, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia được công nhận có tư cách pháp nhân.

 

3.  Chức năng và nhiệm vụ của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia

3.1. Chức năng của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia, được ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có hai chức năng chính như sau:

- Hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện giám sát chung về thị trường tài chính quốc gia.

- Cung cấp tư vấn và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia, bao gồm các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm.

 

3.2. Nhiệm vụ của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Nhiệm vụ của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia được quy định từ Điều 12 đến Điều 17 Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia gồm các điểm sau:

(1) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có các nhiệm vụ sau đây để hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện hoạt động giám sát:

- Giám sát tổng quát thị trường tài chính quốc gia.

- Giám sát hoạt động hợp nhất của các tập đoàn tài chính trong quốc gia.

- Giám sát việc áp dụng các chuẩn mực và quy định quốc tế về giám sát của các cơ quan thanh tra Nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm.

- Giám sát các điều kiện cấp phép hoạt động của các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng và một số tổ chức khác trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Các nhiệm vụ giám sát được thực hiện độc lập và không can thiệp vào chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước khác.

(2) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có nhiệm vụ điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành thông qua các hoạt động sau:

- Điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành và đề xuất các cơ quan thực hiện tuân thủ cơ chế giám sát và quy trình áp dụng chuẩn mực quốc tế và quy định về giám sát thị trường tài chính.

- Đề xuất và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các quy định về điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm.

- Đưa ra ý kiến và kiến nghị cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khác trong việc xây dựng chính sách, quy định và cơ chế quản lý, giám sát và thanh tra trong lĩnh vực ngân hàng, thị trường bảo hiểm và chứng khoán, cũng như đưa ra ý kiến về chiến lược và định hướng phát triển cho các ngành này.

(3) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ và các ngành liên quan để đề xuất định hướng chiến lược phát triển thị trường tài chính quốc gia lên Thủ tướng Chính phủ.

(4) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia đề xuất và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các cơ quan thanh tra và giám sát chuyên ngành, cơ quan liên quan và các cấp có thẩm quyền trong việc xử lý vi phạm đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không tuân thủ các quy định và điều kiện trong hoạt động chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và các quy định về cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất để phục vụ cho hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia.

(5) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có trách nhiệm thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, xử lý và cung cấp thông tin về thị trường tài chính quốc gia. Uỷ ban cũng phân tích, dự báo và cảnh báo về mức độ an toàn của hệ thống tài chính, những nguy cơ và rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia, từ đó đề xuất giải pháp xử lý kịp thời và báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc khi yêu cầu.

(6) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia chủ trì tổ chức các cuộc hội thảo, buổi tọa đàm, cuộc họp và diễn đàn để thảo luận và trao đổi các vấn đề trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ. Uỷ ban cũng tổ chức họp báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

(7) Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia có thể thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao phó.

Lưu ý rằng việc thực hiện các hoạt động, công việc và nhiệm vụ cũng như quyền hạn của Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia được Chủ tịch Uỷ ban thực hiện bằng cách báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ theo quy định là 3 tháng, 6 tháng và 1 năm, hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ Thủ tướng Chính phủ.

Để tìm hiểu thêm những thông tin liên quan, mời quý bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây: Khái niệm về chính sách tài chính? Nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia có tư cách pháp nhân hay không? Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.