Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được phép tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 

2. Nội dung trả lơi: 

Theo Điều 37 Điều 43 BLLĐ năm 2012 quy định như sau: 

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”

Theo đó có thể xác định hợp đồng của bạn ký kết với công ty là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với hợp đồng không xác định thời hạn bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần bất cứ 1 lý do nào nhưng phải tuân thủ thời gian báo trước cho NSDLĐ ít nhất là 45 ngày. Bạn không thuộc trường hợp quy định tại điều 156 Bộ luật này nên bắt buộc phải tuân thủ thời gian báo trước là 45 ngày. Nếu bạn không báo trước ít nhất 45 ngày hay không chờ đủ đến 45 ngày đã tự ý nghỉ việc tức là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật và phải chịu hậu quả như sau:

- Vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

- Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Nếu bạn không chờ đủ 45 ngày mà tự ý nghỉ việc thì kể cả có nộp giấy nghỉ ốm hay nghỉ vì bất cứ 1 lí do gì khác nhằm đơn phương chấm dứt trước thời hạn cũng sẽ không được chấp nhận.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi  1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Nghỉ việc trong thời gian thử việc có cần phải báo trước ? Cách tính tiền lương thử việc