Luat Minh Khue

Video

Tư vấn luật thuế: Xây nhà tư nhân có phải đóng thuế hay không?

Xây dựng nhà ở có phải đóng thuế hay không? Thuế đóng xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào?

  25-08-2016 | 179 lượt xem