>> Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ về hợp đồng độc quyền, gọi: 0986.386.648

Luật sư trả lời:

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CA SĨ ĐỘC QUYỀN

Hôm nay, ngày.......tháng.......năm.........., chúng tôi gồm có:

BÊN A: ..................................................................................................... 

Địa chỉ:....................................................................................................... 

Chức vụ:.................................................................................................... 

Số điện thoại:............................................................................................. 

Người đại diện:........................................................................................... 

Chức vụ:..................................................................................................... 

Mã số thuế:................................................................................................. 

BÊN B:....................................................................................................... 

Địa chỉ:........................................................................................................ 

Số điện thoại:.............................................................................................. 

Người đại diện:............................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................

Mã số thuế:.................................................................................................. 

Số tài khoản ngân hàng:..............................Ngân hàng............................. 

Sau khi trao đổi, bàn bạc, xem xét khả năng và nhu cầu hai bên thồng nhất ký hợp đồng dịch vụ theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B cung cấp các ca sĩ............................................................................. 

Chương trình biểu diễn:............................................................................... 

Bên tổ chức:................................................................................................. 

Địa điểm:...................................................................................................... 

Thời gian từ:................................................................................................. 

Nội dung: Biểu diễn ca nhạc (có danh sách kèm theo)

Chi phí Bên A trả cho bên B là:.....VNĐ bao gồm: (Bằng chữ:....................).

-         Chi phí đi lại

-         Chi phí khách sạn

-         Caste nghệ sĩ khi tham gia chương trình.

Điều 2: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN.

2.1.2. Trách nhiệm bên A:

-  Đảm bảo tư cách biểu diễn phù hợp với quy định và giấy phép của các cơ quan chức năng quản lý ban hành và cấp phép.

-  Đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu chuyên nghiệp.

-  Cung cấp thông tin chương trình trước khai mạc chương trình 48 giờ.

-  Đảm  bảo an ninh trật tự khu vực tổ chức.

-  Thanh toán đầy đủ chi phí theo thỏa thuận.

-  Cung cấp cho bên A danh sách các tiết mục tham gia chương trình.

-  Bên B phải tới trước giờ biểu diễn lúc 8h, tập duyệt theo đúng kế hoạch của chương trình.

-  Biểu diễn đúng với nội dung chương trình đã được bên A thỏa thuận và duyệt.

-  Trang điểm và trang phục phù hợp vơi quy định về văn hóa hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ( Tiền mặt).

-  Bên A thanh toán cho bên B số tiền sau khi ký hợp đồng là:

+ Bằng số:........................................................................................ 

+ Bằng chữ:...................................................................................... 

-  Số tiền còn lại là:...........bên A sẽ thanh toán cho bên B chậm nhất 3 ngày sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

4.1. Đối với bên A:

-  Nếu bên A thông báo hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường cho bên B như sau:

+ Trước 03 ngày: Bồi thường 50% giá trị hợp đồng.

+ Trước 01 ngày: Bồi thường 70% giá trị hợp đồng.

+ Trước giờ khai mạc chương trình sẽ phải bồi thường 200% giá trị hợp đồng này.

-   Bên A có quyền đòi bên B bồi thường nếu bên A biểu diễn các tiết mục không đúng với thỏa thuận, không phù hợp với quy định về văn hóa biểu diễn nghệ thuật hoặc bên B là chậm tiến trình chương trình dẫn đến chương trình bị gián đoạn hoặc phải kết thúc sớm hơn kế hoạch kịch bản. Mức bồi thường sẽ giao động từ 30% đến 100% và sự thương lượng giữa hai bên dựa vào những thiệt hại xảy ra.

4.2: Đối với bên B:

-  Nếu bên B đến muộn từ 10 phút đến 20 phút so với giờ đã thỏa thuận (Không có lý do chính đáng) sẽ phải bồi thường 20% giá trị hợp đồng này.

-  Nếu bên B đến muộn từ 20 phút đến 60 phút so với giờ đã thỏa thuận (Không có lý do chính đáng) sẽ phải bồi thường 50% giá trị hợp đồng này.

-  Nếu bên B đến mượn sau 60 phút so với giờ đã thỏa thuận (không có lý do chính đáng) ) và đơn phương hủy bỏ hợp đồng này mà không có sự chấp thuận của bên A thì phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng này.

-  Nếu bên B thông báo hủy hợp đồng này sẽ phải thanh toán lại cho bên A số tiền đã nhận lần 1 (nếu có) và phải bồi thường cho bên A như sau:

+ Trước 03 ngày: Bồi thường 100% giá trị hợp đồng.

+ Trước 01 ngày: Bồi thường 200% giá trị hợp đồng

+ Trước giờ khai mạc chương trình sẽ phải bồi thường 400% giá trị hợp đồng này.

4.3. Thỏa thuận chung:

-  Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sịnh hai bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và bàn bạc tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên sẽ khiếu nại tới Tòa án.........................................................và quyết định của Tòa án là phán quyết cuối cùng. Các chi phí về thẩm định, kiểm tra, xác minh và lệ phí do bên có lỗi chịu.

Điều 5: THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG.

1.      Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2.      Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Xin mẫu tham khảo và tư vấn làm hợp đồng quản lý độc quyền ca sĩ/ diễn viên ? . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 0986.386.648 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê