Em xin hỏi theo như quyết định trong văn bản gửi kèm có hợp lệ hay không và em có cần kháng cáo không ? vì nếu kháng cáo thua bên em mất đất mất thêm tiền án phí, vì bên em hiện nếu sơ thẩm thua cũng mất án phí. Vô lí là vì em được UBND X cấp chứ không có liên quan gì tới ông H. Bỗng nhiên hôm nay lại bị mất đất mất luôn tiền vì trong quyết định tòa án không có cấp lại đất khác cho hộ bà thúy và bà dụm. Vậy nếu bên em chấp nhận bản án và đóng án phí thì bên em có thể khiếu nại tại đâu và như thế nào để yêu cầu cấp lại đất do UBND X lấy của người khác cấp sai nên giờ bị thu hồi lại. Và bên hộ em là bà T và bà D được cấp lại đất có đúng luật không vì bỗng nhiên bên em có sổ đầy đủ nay lại bị thu hồi một cách không công bằng như vậy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 43/2014/NĐ-CP 

Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước năm 2009

2. Nội dung tư vấn

>> Xem thêm:  Án phí, lệ phí trong tố tụng dân sự là gì ? Thực trạng quy định về thủ tục nộp án phí, lệ phí và đề xuất sửa đổi.

Theo như quyết định trong văn bản của Tòa án nhân dân huyện X tỉnh Y là có căn cứ.

Việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho bà D và bà T của UBND X khi đất đang có khiếu nại của ông Hồng là không đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, căn cứ quy định sau: 

Theo điều 87 nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thủ tục thu hồi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

" Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

[.........]

4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm đ Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra;

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;

>> Xem thêm:  Thời hạn kháng cáo quá hạn theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là bao lâu ?

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

5. Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai.

[..................]". 
Như vậy, Giấy chứng nhận sử dụng đất của bà T và bà D sẽ bị thu hồi do được cấp không đúng theo quy định của pháp luật. Phần đất mà bà T và bà D được cấp giấy chứng nhận không chứng minh được nguồn gốc đất là của mình mà đó là phần đất mà cha ông H đã mua lại, nên việc Tòa án yêu cầu gia đình bạn trả lại tiền bồi thường (2 mảnh đất đó đã bị thu hồi và được bồi thường nên tiền bồi thường phải được trả cho ông H) cho ông H là đúng quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 15 ngày từ ngày tuyên án, gia đình bạn có quyền làm đơn kháng cáo quyết định của Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của gai đình mình. 

Theo như quy định của pháp luật, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất văn phòng đất đai đã chưa xác thực quyền sở hữu của mảnh đất thì những lỗi trên thuộc về người có trách nhiệm thực hiện những công việc đó, gia đình bạn có quyền yêu cầu bồi thường theo Điều 6 Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước nếu bạn có đầy đủ căn cứ chứng minh lỗi đó đã gây thiệt hại cho gia đình bạn:

"  1. Việc xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án phải có các căn cứ sau đây:

a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại các điều 13, 28, 38 và 39 của Luật này;

b) Có thiệt hại thực tế do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra đối với người bị thiệt hại......"

Để được giải quyết bồi thường bạn thực hiện thủ tục sau đây được quy định trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

Bước 1 : Yêu cầu xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ ( cụ thể tại Điều 15)

Bước 2: Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường

- Khi nhận được văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 của Luật này thì người bị thiệt hại gửi đơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

- Đơn yêu cầu bồi thường có các nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu bồi thường;

b) Lý do yêu cầu bồi thường;

c) Thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường.

Kèm theo đơn yêu cầu bồi thường phải có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.

Do đó, gia đình bạn có thể yêu cầu UBND X bồi thường theo quy định trên. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162   hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật Đất đai. 

>> Xem thêm:  Khái niệm, nội dung, mục đích và hậu quả pháp lý của cầm cố tài sản? Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản